Vilniaus universitete įgijau žurnalisto specialybę. Dirbau Kupiškio r. laikraščio ,,Komunizmo keliu‘‘ /,,Kupiškėnų mintys‘‘ redakcijoje įvairiose pareigose, Panevėžio apskrities laikraščio ,, Panevėžio rytas‘‘ korespondente, ,, Kupiškio žiniose“. Įvairiu metu bendradarbiavau ,,Valstiečių laikraštyje‘‘, ,,Lietuvos ryte‘‘ ir kt., o šiuo metu – kultūros ir istorijos almanache ,,Kupiškis‘‘. 

Tekstus gimtąja kupiškėnų patarme rašau nuo ano amžiaus (!) aštuntojo dešimtmečio.

2003 – 2008 m. esu parašiusi „serialą“ kupiškėniškų „Užupečkio istorijų“ – gerokai per pusantro šimto.

 

Mokiausi Kupiškio rajono, Subačiaus vidurinėje mokyklą. Linkau į humanitarinius mokslus, buvau literatų būrelio pirmininkė, savo eiles, straipsnius rašiau į vietinę spaudą. Mano jaunystės eilėraščius nusinešė Tėviškėje kilęs gaisras... 

Svajojau tapti pedagoge ar žurnaliste, bet suabejojusi savo jėgomis, įstojau į Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą, įgijau akušerės specialybę.

Laiminga tampu, kai kuriu, rašau. Eilėraščiai ir miniatiūros sugulė į knygą „Palieku dalelę savęs“.

 

 

Gimiau 1982 m. birželio 16 d. Panevėžio rajone. Aukštaitijos sostinėje baigiau humanitarinę Vytauto Žemkalnio gimnaziją. Vėliau – studijos Vilniaus šventojo Juozapo kunigų seminarijoje. 2007 m. liepos 14 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvau pašventintas kunigu. Sielovados tarnystę ėjau Anykščiuose, Zarasuose, dabar – Kupiškyje. Priklausau Lietuvos Maironiečių draugijai. Esu Anykščių ir Kupiškio literatų būrelių – klubų narys. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Išleidau dvi poezijos knygeles: „Užmigdykite mane Ežeruos“ 2009 m. ir „Artumų Erčios“ 2012 m.

 

 

 

 

Gimęs 1933 m. balandžio 14 d. Kupiškio rajone.
Nors pirmuosius eilėraščius parašė dar mokydamasis gimnazijoje ir juos bendraamžiams pristatė sienlaikraščiuose, tačiau savo kūrybą (eilėraščius, prozą ir publicistiką) rajono laikraščiui spausdinti patikėjo tik apie 1980-uosius metus. Jų publikuota ir aukštaičių literatų almanache.
Autoriaus lyrinis herojus turi didelę gyvenimišką patirtį, turtingą dvasinį pasaulį.
Jo kūryba alsuoja nuoširdumu, paprastumu ir atvirumu. Autorius mėgsta įsiklausyti į save, į gamtos garsus, stebėti jos kaitą, kuri popieriaus lape virsta įsimintinais peizažais.
2002 m. išleistoje knygoje „Nuo saulėtekio iki saulėlydžio“ eilėraščiai ir prozos kūrinėliai.
Jau ruošiama antroji autoriaus knyga „Tie skubantys metai“, kurioje bus eiliavimų, pjesių ir miniatiūrų.