Vida Palionienė

Angelė Marija Jonuškienė

Genovaitė Koriznienė

Regina Baltrūnienė

Eugenija Katauskienė

Irena Malaiškienė

Birutė Jasinskienė

Regina Sagulina

Aušra Uldukienė

Jaronimas Čielys

Rimantas Urbonas

Eugenija Urbonienė

Aliūtė Elena Markevičiūtė

Laima Lapienienė

Lina Matiukaitė

Vida Kaulakienė

Bronė Valinskaitė

Palmira Žibaitienė

Milda Narmontienė

Antanas Mackevičius

Jolanta Balabonienė

Justas Jasėnas 

Eleonora Milda Vaižmužienė

Genovaitė Gricienė

Lina Rimšienė