Baltrūnienė Regina  „Atradimai ir praradimai“ (2009), „Laukti krintančios žvaigždės: trioletai“ (2009), „Ilgesys: Sonetų vainikas“ (2010), „Perlinė rudenio šviesa“ (2012).

Jasėnas Justas  „Užmigdykite mus ežeruos“ (2009), „Artumų Erčios“ (2012).

Jasinskienė Birutė  „Palieku dalelę savęs“ (2007).

Birutė Jasinskienė „Palieku dalelę savęs " (2007) , „Likimo vingiais" (2013), „Bėgantis laikas" (2016) , ,,Širdies kelionė" (2018).

Kaulakienė Vida  „Šimtas šilumos blyksnių“ (2000).

Klimavičienė Aldona  „Undinėlė“ (2000).

Koriznienė Genovaitė  „Delnų šiluma“ (2011), „Skrendančio paukščio tyloj“ (2014).

Jonuškienė Angelė Marija „Pasakoju gyvenimą“ (2012), „Žiedadulkės dukrelė“ (2012).

Mackevičius Antanas  „Nuo saulėtekio iki saulėlydžio“ (2002).

Malaiškienė-Vidugirytė Irena  „Žemaitėlių kaimas“ (1999), „Laiko spalvos“ (2000), „Metų kraitis“ (2002), „Šalnų drobės“ (2007), „Artimi toliai“ (2011).

Markevičiūtė Aliutė Elena  „Skapiškis“, (1999), „Pabarėliai“ (2007), „Tylos kalbėjimas“ (2009).

Matiukaitė Lina  „Uršulia Tamošiūnaičia. Ailios“ (1999), „Nepažįstamas Povilas Matulionis“ (2000), „Vikonys: Kaimas ir jo žmonės“ (2008), „Kūrybinė draugystė: Iš Juozo ir Broniaus Kėdainių epistolinio palikimo“ (2009).

Katauskienė Eugenija: eilėraščių knyga  "Mano metų trupiniai" (2012),  eilėraščiai vaikams "Tarp dangaus ir pievos" (2013). 

Stančikaitė Palma  „Kuosėnai“ (2001), „Saulės ratas“ (2002).

Šeštokas Liudas  „Prisiminimų upė“ (1994), „Meilė paslaptis saugo“ (1999).

Uldukienė Aušra  „Lygiadienio jerubės“ (2008).

Urbonienė Birutė  „Palaimink vaikus“ (2002).

Valinskaitė Bronė  „Vakarėjantis laikas“ (2005).

Žibaitienė Palma  „Minčių verpetai“ (2010).

Jasinskienė Birutė „ Likimo vingiais " ( 2013).

 Urbonienė Eugenija  „Užupečkio paveikslaliai " ( 2013).

Jonuškienė Angelė Marija „Prie bobų vasaros trobos" (2013).

Katauskienė Eugenija „Tarp dangaus ir pievos" (2013)

Regina  Baltrūnienė  „Kol supasi dienos“ (2014)

Eleonora Milda Vaižmužienė „Per rasas“   2014

Angelė Marija Jonuškienė „Svajonės užkalbėjimas“ (2016)

Laima Lapienienė „Sielos ledai" (2016)

Regina Baltrūnienė „Jausmų pasjansas(2017)

Giedrutė Murnikovienė „Vėjo mylimoji“ (2018)

Koriznienė Genovaitė "Ilgesio upės" (eilėraščiai) 2018 m.