Įkūrimo data     1998 02 19

Įmonės kodas     6483589

Narių skaičius     apie 20

Adresas  L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė 3 a, Kupiškis, LT-40130, Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Organizacijos pirmininkas    Regina Baltrūnienė

Kuratorė    Lina Matiukaitė

Telefonai     8~682 10916, 8~614 17322

El. paštas      Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ,   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Misija   Burti rajono literatus, skatinti jų tarpusavio bendravimą ir kūrybinį tobulėjimą, įvairiais būdais populiarinti jų kūrybą (knygų pristatymai, literatūrinės popietės, poezijos šventės, susitikimai su rašytojais, publikacijos, knygų leidyba), bendradarbiauti su kitų rajonų panašaus pobūdžio organizacijomis, organizuoti bendrus renginius.

Trumpai apie klubą (esminiai įvykiai, darbai, pasikeitimai)

Pirmasis klubo pirmininkas – Liudas Šeštokas, nuo 2001 metų klubui vadovavo Vida Kaulakienė, 2011 metų rudenį išrinkta nauja pirmininkė – Regina Baltrūnienė. 

1998 metais susikūręs klubas jungė apie 15 kuriančių kupiškėnų, kurie į susitikimus rinkosi Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Laikui bėgant klubo sudėtis keitėsi: nemažai klubo senbuvių iškeliavo Anapilin (Pranas Balčiūnas, Aldona Klimavičienė, Palma Stančikaitė, Liudas Šeštokas, Gaudentas Šilinis, Birutė Urbonienė), keletas išvyko ir Kupiškio (Vanda Nedzveckienė), 

Organizuojami pačių klubo narių išleistų knygų bei kitų autorių knygų pristatymai, poezijos popietės, susitikimai su žymiais rašytojais ir poetais. Literatai kviečiami ir mielai dalyvauja Kupiškio viešojoje ir kaimo bibliotekose, mokyklose vykstančiuose renginiuose, kur pristato savo kūrybą. „Lėvens balsai“ draugauja su Rokiškio literatų klubu „Vaivorykštė“, Biržų – „Versmė“, Svėdasų – „Sietuva“. Dalyvauta poezijos šventėse Biržuose, Rokiškyje, Obeliuose, Anykščiuose, Pagulbyje (Molėtų r.), Palėvenėje, Panevėžyje ir kt. Vida Kaulakienė 2005 metais per šventę „Panevėžio literatūrinė žiema“ apdovanota Panevėžio apskrities administracijos įsteigta Uršulės Tamošiūnaitės vardo literatūrine premija. 

Rašomas klubo metraštis, 2000-2004 metais kas pusmetį buvo leidžiamas laikraštėlis „Lėvens balsai“. Literatų kūryba spausdinta įvairiuose almanachuose („Poezijos pavasaris“, „Kupiškis“, „Eiliavimai“, „Krintantis lapas“, „Žodis – žvakė nakty“, „Kūryba“ ir kt) ir periodiniuose leidiniuose („Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „Bičiulystė“, „Šeimininkė“, „Šiaurės Atėnai“, „Valstiečių laikraštis“, „Panevėžio rytas“, „Kupiškio žinios“, „Kupiškėnų mintys“ ir kt.). Penkiolika buvusių ir dabartinių klubo narių yra išleidę knygas. 

Keletą pastarųjų metų klubo veikla buvo neaktyvi, literatai susitikdavo tik porą kartų per metus. 2011-jų metų rudenį klubas tarsi atgimė vėl – renkamės Kupiškio viešojoje bibliotekoje kartą per mėnesį, turime naują ir kūrybingą pirmininkę, nestinga įdomių pasiūlymų ir minčių dėl tolesnės klubo veiklos. Lapkričio mėnesį paminėtos poetės Elenos Mezginaitės 70-sios gimimo metinės, jau lankėmės Lukonyse organizuotojoje Liudo Šeštoko atminimui skirtoje poezijos popietėje. Gegužės mėnesį žadame Onutės Adomaitienės sodyboje (Pyragių kaime) organizuoti didelę poezijos šventę, į kurią bus pakviesti kaimyninių rajonų literatai, tikimės sulaukti svečių ir iš Vilniaus. Turime svajonę išleisti klubo narių kūrybos almanachą, užmegzti ryšius ir su tolimesnių rajonų literatais.

Klubo veikloje jau daug metų dalyvauja Birutė Jasinskienė, Vida Kaulakienė, Laima Lapienienė, Antanas Mackevičius, Irena Malaiškienė, Aliutė Elena Markevičiūtė, Lina Matiukaitė, Vida Palionienė, Regina Sagulina, Eugenija Urbonienė, Bronė Valinskaitė, Palma Žibaitienė ir kt. 

Džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungė nemažai naujų kūrybingų žmonių: Regina Baltrūnienė, Angelė Marija Jonuškienė, Justas Jasėnas, Genovaitė Koriznienė, Milda Narmontienė, Eugenija Sokienė, Aušra Uldukienė, Jolanta Balabonienė, Jaronimas Čielys, Rimantas Urbonas.Tai įvairių profesijų žmonės – mokytojai, gydytojai, dvasininkai, žurnalistai, verslininkai, bibliotekininkai, nemažai jau senjorų amžiaus. 

Į klubą kviečiame ir kitus kūrėjus – žinome, kad bandančiųjų rašyti poeziją ar prozą yra tikrai daugiau. Prisijunkite prie bendraminčių būrio – visada esate laukiami.