Kai mirties angelas
Pamos baltu sparnu,
Ar leisi, Viešpatie,
Suklupt prie kojų Tavo?
Galbūt esu aš neverta
Įeit pro dangiškus vartus.
Žinau, Tu geras, Viešpatie, esi,
Visas kaltes atleisi...
Atliksiu kantriai bausmes paskirtas
Ir pro dangaus vartus įžengsiu,
Jei būsi Tu man gailestingas...