Už šiandien dieną
Padėkokim malda
Ir už tai,
Kad turėjome duonos.
Pasimelskim,
Kad ryt būt kita,
Neprastesnė nei ši diena...