Mes esam avinėliai Dievo,
Išleisti ant šios žemės palakstyt
Ir vėl atgal sugrįšime kiekvienas,
Kada dangus atvers duris.
Tad džiaukimės išauštančia diena kiekviena,
Nes nežinia ar bus kita...
Mes esam avinėliai Dievo,
Išleisti šiam pasauly palakstyt
Ir Viešpačiui pakvietus,
Mes pas Jį sugrįšim vėlei...
Mes esam avinėliai Dievo.