Baltijos kelyje
Po trispalve stovėsiu
Susikibusi rankom
Su broliais kitais
Ir močiutės skara apsigobus
Dainuosiu gimtinės dainas.
Tėviškėle brangi,
Kiek žmonių tave gynė,
Už Tave jie aukojo gyvybę,
Tad šiandieną esi Tu laisva.
Susikibkime, broliai,
Tvirčiau mes už rankų,
Juk brolybėje slypi jėga,
Ir dainuokim lietuvišką dainą.
Lai per klonius, miškus jinai eina,
Kad žinotų visi –
LIETUVA – JI LAISVA!