Paklausyk, tyliai šnabžda beržai.
Paklausyk, šnara nendrės pakrantėj.
Ar girdi?
Kalba du angelai.
Ar matai,
Kaip jų spindi sparnai?
Tik sėdėki ramiai,
Tyliai, tyliai.
Neišgąsdinki jų.
Kai jie pokalbį baigs
Ir nuskristi pakils,
Palytės jie tave savo aurom
Ir malonę suteiks,
Kad buvai tu kantri,
Ir suteiks tau jie laimę.
Tyliai šnabžda beržai,
Šnara nendrės pakrantėj,
Du balti angelai
Ruošias kilti į dangų...