Suvaidinkime tobulą pradžią
Ir giliai viduje susidrums...
Mums dangus gintarais nusidažo,
Pilnatis egzistuoja tik mums.
Sumeluokim, kol tirpsta atstumas
Tarp dviejų svetimų, tolimų...
Nuramina nekaltas švelnumas
Ir prašyti mažiau negaliu.
Tik šaukiu į palaimintą tylą,
Aidas plyšauja sodo gale...
Pakartokim dar kartą motyvą,
Kuriame tau esu tik viena.
Niekada nesulaukianti ryto
Po pravėsusios meilės nakties...
Nemeluok, lūpom paliesta šitiek
Ir stipriau negu dūžiais širdies...

Komentuoti