Ateina metas – tenka pasirinkti:
Gal juodą duoną, gal pyragą.
Palikti vienus trypčioti šalikelėj,
O su kitais viskuo dalintis maža.
Pagal save tikrumą įsivertinu...
Jūs būkit teisūs – aš už savo tiesą.
Nedrįstu savintis kitų gyvenimų
Ir išgyvenimų, kurie manęs neliečia.
Ir nebijau sunkaus minios buldozerio,
Kurs stumia klampią masių nuomonę.
Apie aukštuomenę šiek tiek ne taip galvoju,
Ji mėlynu pelėsiu atsiduoda.
Ateina laikas – ir pati renkuosi,
Kaip noriu rengtis ir su kuo pabusti,
Kada tylėt, kada kalbėti, šokti...
Tik niekad, niekad masei nepaklusti!..

Komentuoti