Kas sunkiau – gyventi ar numirti?
Kas skaudžiau – numirt ar išgyvent?
Kas laimingesnis – staiga numiręs
Ar per stebuklą išgyvenęs?
Vienatvė

Ar ateisi į mano tylą?
Ar surinksi mintis,
išėjusias dulkėtais vieškeliais
baltojo šokio pasitikti?
Lietaus laše
nuskendo žodžiai,
seniai visų girdėti:
„Viskas tik į gerą“

Tik kodėl taip velniškai
Sunku to laukti?

Komentuoti