Ašarėlė, ašarėlė
Per blakstienas išriedėjo...
O paskui visai netyčia
Ir kita nubėgo tyliai...
Ir trečia, ir ketvirta...
Iš akelių į širdelę
Upeliu subėgo visos
Skausmą sūrimu pagirdė,
Ugnimi ištiško visos...
Prisiminus motinėlę
Tokią jauną, tokią seną...
Nieko kito nebeliko
Ašarėlės iš širdelės
Albume druska pavirto.

Komentuoti