Taip toli nuėjau...
Nepašauksi.
Neateisi.
Taip toli,
Taip arti...
Tą atstumą matuoju
Ne žingsniais,
O nubėgusios ašaros
Vingiais.

Komentuoti