Gyvenimas - knyga neskaityta,
Niekados neužmiršta, tačiau
Jau įgavo kitą prasmę, ritmą,
Skauda ne paviršiuje, giliau.

Nuo nežinios net rankos virpa,
Akys jau patvinę laukimu,
Kojos po nakties aptirpusios,
Sieloje kas dieną neramu.

Vai nelinksmos mano godos,
Širdį pjauna kasdien įvijai,
Juodraščiuose raidės juodos
It likimas, perbrauktos kryžmai.

Klupdama bėgsiu į šviesą
Klausytis giesmės vyturių,
Ir norėdama jau nesuspėsiu,
Prisipažįstu, kad nebegaliu...

Gyvenimas lai nesibaigia,
Kol klevo lapą draiko vėjas,
Kol šoka ašaroj dvi žvaigždės,
Kol žemėj laiko mus Kūrėjas.

Komentuoti