Pašėlęs vėjas sniegą beria,
Žemelę kietas šaltis kausto.
Už lango murzina vaikystė
Liūdnai prie rėmo prisiglaudus.

Vaikutis mažas taip svajoja
Baltutį angelą išvysti.
Paglostytų jo baltą sparną
Kad džiaugsmo ašara nuslystų...

Vis traukia ploną antklodėlę
Ant drebančių menkų petukų...
Ten, šalia apsnigto langelio,
Gerasis angelas suklupo.

Ir siuntė vaikui sapną gražų,
Ten skriausti jo neleido niekam.
Ryte pažvelgęs pro langelį,
Pamatė išpėduotą sniegą...

Komentuoti