Pasiruošiau kavos,
O balkono stikluos
Spinduliai paskutiniai
Saulėlydžio grožį linguos.

Nuo viršūnių pušų
Priartės pamažu
 Šešėliuota naktis 
Visiškai nekviestoji.

Nebėra jau dienos
Ir tavęs čia nebus,
Tik saulėlydžio gaisras liepsnos,
Atsimušęs į lango stiklus.

Komentuoti