Naktis užgeso
Brėkšta rytas
Dangus rausvėja, bunda paukščiai
Atsėlina nauja diena
Su savo rūpesčiais, problemom
Džiaugsmu, skausmu
Gerom naujienom
Blogom taip pat
Skambučiai, pokalbiai, kava
Sugautas žvilgsnis,
Juokas, ašaros
Ironiškas šypsnys
Atodūsiai ir bučiniai
Susitikimai ir išsiskyrimai
Draugai matyti jau kadai
Pavydas, neapykanta, sėkmė,
Prisiminimai, viltys, pažadai
Pasiektos pergalės ir abejonės
Pagieža, nuoširdumas, ilgesys
Nusivylimai, baimė ir svajonės
Savigrauža, orumas, spindesys
Dar nebaigti darbai, nepasakyti žodžiai
Neišsipildę norai, neišgirsta daina
Kiek daug sutilps į šitą laiko blyksnį
Ir vėl išauš nauja diena...

Komentuoti