Viršukalnė
Nepasieksiu
Tik ilgesingai žiūriu
Prisimerkęs

***
Nugara į Kazbeką
Įsižiūriu į
Medetkos žiedą
Patvoryje

***
Maža bitė
Dūzgia ant
Nykstančio žiedo
Remontuoja
Kaimelio cerkvę

***
Svetimus mindau
Kapus
Nepažįstu raidyno
Slidžios plokštės
Ant mirusių kūnų

***
Sėdžiu svetimam
Kalnyne
Ant plytgalių krūvos
Karštis lydo jausmus
Neslegia kaltės
Gyvasties

***
Plaikstosi juodi apdarai
Vienuolės šveičia
Savo šventyklą
Iki slidaus blizgesio

***
Driežai
Geriausiai pažįsta
Nuniokotos tvirtovės
Griuvėsius

***
Išsekusioje kalnų upėje
Glaudžiu akmenis
Seniai buvusio lietaus
Dvelksmas

***
Dvi mergytės
Gruziniškai klega
Jų delniukuose
Moters kaitra

***
Kazbeko papėdėje
Kvepia šienas
Valgau
Šermukšnių raudonį

***
Kazbeko papėdėje
Vakarėja
Liejas žiburiai
Metas skaityti
Vienuolį

***
Avys rupšnoja
Skurdžią žolę
Akmenų grindinys
Atspindi Kazbeko tolumas

***
Kaip nugludinti žodį
Kaitroje
Kalnyne
Kad suprastų mane
Nekalbantį

***
Upės be vandens
Padedu rožės
Žiedą ant akmens
Žmonių gyvenimo
Sekmadienis

***
Perrašomos istorijos
Kaip teisingai pažvelgti
Teisiųjų tiesa
Neteisiųjų orumas
Kaitros
Išdeginta žolė
Blizga

***
Vėjų ir oro
Nugairinti pakraščiai
Jaučiu basomis
Kojomis
Kaip skinasi kelią
Vanduo

***
Šimtmečių nugludinti
Žvilgsniai
Tušti kapai
Stebiu
Driežo skubrią kelionę

***
Gvazdikų girliandos
Padėjau tuščiame kape
Buvusiųjų
Miegui
Papuošti

Komentuoti