***

Už keturių jūrų
Ranką ištiesk
Ženklo varde
Susitaikymu dvelkia

***
Dėželė
Pavargusiems kaulams surinkti
Sudilusių sąnarių
Duženos

***
Atėjau pasveikint
Nakties
Kol žibintai ant stalo
Nedrąsu žvelgt į akis

***
Pažadėtoji
Prakalbus per Sapną
Neatrasta Žemė
Smėliu alsuoja
Artėja

***
Kaip priartėt
Prie širdin įrašytos
Teisingos raidės
Po akmeniu mūsų gyvenimas
Sugriuvo

***
Dieną vėjas prišaukia
Iš Aukštybių Ūksmės
Saulė ramindama
Leidžias
Už Mūsų

***
Žingsnius artėjant
Girdžiu
Būties alsavimas silpnas
Nepažįstamųjų
Iš vakar dienos

***

Žolynų atplaišos
Ir daiktai
Jau liesti
Šiandien pamačiau

***

Mirusiųjų namuose
Šilko tyla apgaubtieji
Jau nepaliečia
Gyvųjų krebždėjimas

***

Sušauktieji Bendruomenėn
Eucharistijos pavieniai daigai
Dykvietėse
(Ne) taikingai
Mokysimės Būti
Abraomo šaknis
Prisiminę

***

Kalnuose
Piemenuko dūdavimas
Pirmasis pirmųjų avių
Taikingumas

***

Kiekviename žingsnyje
Jau gyveno ir mirė
Sujudinta žemė
Priprato atgimti

***

Giminės Dievas atpažintas
Aiškiau ir man
Kas esu
Kuo pavirsiu

***

Kaip išbūti draugiškai
Tveriamos tvoros
Nuo savo
Vargingojo žvilgsnio

***

Dideliuose kalnuose
Maži žmonės
Tramdo trumpėjančią dieną
Ne savo

***

Surinkti gyvenimą
Suirusį tinklą
Raudoną molį
Gyvasties pradžią

***

Neregimojo kuždesys
Ūro mieste
Pakvietė
Bendru Pirmuoju tapti

***

Vaiko batelis
Po tūkstančio metų
Ant apleisto altoriaus
Tiek teprisimenu

***

Tikėjimo protėvis
Skiria ir vienija
Nesaugu atsiliepti
Pasitikėti skausminga
Kaip išmokti
Taikingai tylėti

***

Sugrįžti į Pažado žemę
Mums paliktą
Dykvietėje atpažinus
Svetimus savuosius

***

Įsitverti svetimybėje
Manos bus
Iš po kojų tvenksis vanduo
Vienintelis leis
Viliamės

***

Klysti leis
Ir atrasti
Kurdami panašūs
Tampam

***

Atrasti dykvietėje
Šaltinį
Nutols troškulys
Išsaugosim gyvastį

***

Abraomas atsiliepė
Kur eiti išėjus
Skirtingi žvilgsniai
Po vienu Vardu prisiglaus

***

Išliksim į protėvius atsirėmę
Prie palikto šulinio
Apgins ir apsaugos
Ištartas Vardas

***

Paslėpti Raštai
Radom užklydę
Prisiminsim
Akių neslėpdami

***

Slėpiningas gyvenimas
Vienatinio ilgintis
Dykumos aitrumoj
Graudulingasis Įsižiūrėjimas

***

Tik sapne
Ta tėkmė pažadėta
Neatrasta
Delnų tiesa
Kankindamasi dygsta

***

Žolynų gyvenimas
Lietaus troškulys Sapne
Dygliuoti skarmalai
Buvom nutolę

***

Tiek Leista
Iki Ribos
Nutolti
Grįžti skausmingai
Kruvini keliai
Ramiame piemenukų lauke

***
Linksmas pranciškonas
Amžinų Kalėdų šeimininkas
Kas rytą sveikina
Naujai užgimstantį
Sveikas Jėzau gimusis

***
Betliejau mažiausias
Esi ir gal būsi
Žvaigždė atlydėjo mus
Uolynėje pasisveikinti

***

Nuolatos laukti
Sugrįžtančiojo
Alpstant
Kad sienos būtų
Atstatytos Mieste
Ir švariau
Sielų pakraščiams
Liečiantis

***

Vykdyti Įstatymą dovanotąjį
Kantriai ir šviesiai
Mozės Raštų
Paliktoji tiesa
Sekant bandyti
Išmokti gyventi

 

Komentuoti