Justas Jasėnas

Gimiau 1982 m. birželio 16 d. Panevėžio rajone. Aukštaitijos sostinėje baigiau humanitarinę Vytauto Žemkalnio gimnaziją. Vėliau – studijos Vilniaus šventojo Juozapo kunigų seminarijoje. 2007 m. liepos 14 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvau pašventintas kunigu. Sielovados tarnystę ėjau Anykščiuose, Zarasuose, dabar – Kupiškyje. Priklausau Lietuvos Maironiečių draugijai. Esu Anykščių ir Kupiškio literatų būrelių – klubų narys. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Išleidau dvi poezijos knygeles: „Užmigdykite mane Ežeruos“ 2009 m. ir „Artumų Erčios“ 2012 m. 

 

 

 

 

Viršukalnė
Nepasieksiu
Tik ilgesingai žiūriu
Prisimerkęs

***
Nugara į Kazbeką
Įsižiūriu į
Medetkos žiedą
Patvoryje

***
Maža bitė
Dūzgia ant
Nykstančio žiedo
Remontuoja
Kaimelio cerkvę

Sniegas
Kruvinas
Kartuvės
Miesto Rotušėje
Žiūrėjom tylėdami
Neįbauginti

***

Už keturių jūrų
Ranką ištiesk
Ženklo varde
Susitaikymu dvelkia

***
Dėželė
Pavargusiems kaulams surinkti
Sudilusių sąnarių
Duženos

***
Atėjau pasveikint
Nakties
Kol žibintai ant stalo
Nedrąsu žvelgt į akis

Žvakė
Deganti prie manęs
Mirksnis ne iš Grabnyčių
Ne galvugalyje
Ant stalo prie alaus
Rožė
Ne iš Mažojo Princo
Kolekcijos

Kad man niekas nebesiseka...

Šventraščio skiaučių praradimai

Vaikystės smuikelis ant sienos

Žvilgančios ašaros virpa

Rašalas kraują nudažo

Karolinos gėlė

Mirusio vyskupo karste

Gyvenimo krantai
Jau pakraštyje
Slidu
Potvynis širdyje dūsta

Iš moters įsčių
Iškrito
Kruvinas verkiantysis
Ant žuvusio
Sukilėlio kapo

Amžinieji takai
Pasivaikščiosim
Nuovargio pievose
Nužydėjusios gėlės Maironio sodelyje

Manifestas
Kaimo laukų bažnyčioje
Sutelktieji
Jau įsižiūrėję
Į save dėl savęs
Ant žirgų

Neįsivaizduojam
Nutolom
Sukilėlio kartuvės
Žirgų sutryptas
Kapas amžiams