Laimė mėgsta tylą...
Apsupa ir myli
Tuos, kurie supranta,
Vienas kitą randa.
Laimė – tarsi Fėja,
Nuostabi guodėja.

Laimė saugo tylą...
Ji žvilgsniu prabyla.
Ji suranda kelią
Ir širdies dalelę
Neša ten, kur laukia,
Kur nedrąsiai šaukia.

Laimė randa tylą...
Ji širdim prabyla.
Glaudžiasi prie skruosto,
Nesumerkia bluosto.
Liūdintį ramina...
Laimė daug ką žino.

Komentuoti