Menu, kaip kvepia duona,
Ant ajerų kepta.
Platus ir ilgas kluonas,
O ajerai – šalia.

Balon įbridę rinkom
Ir nešėme glėbiais.
Ant ližės surikiuoti
Rinktiniai kepalai.

Komentuoti