Visos natos į paradą

Gamą už rankutės veda.

Niekas nenurimsta vietoj,

Šokinėja lyg balete.

 

Do re mi fa sol la si

Kopkime aukštyn visi.

Nusileiskim palengvėle.

Pailsėkim mažumėlę.

 

O paskui, atgavę žadą,

Ruoškim vėl natų paradą.

Kopkime visi į kalną, 

Žvelkime į savo delną.

 

Štai gama ir surikiuota.

Daugel kartų padainuota.

Mokam rodyt, solfedžiuoti,

Su natom smagiai žingsniuoti.

Komentuoti