Susitinka žmonės netikėtai
Ir vienam širdis pasako: tas...
Supranti – priglausti jį norėtum,
Net girdi keistas širdies natas...

Mudu žinom, kas lig šiol nedingo:
Pirmas sakinys, akių kalba...
Nepriminki, jog likau skolinga,
Niekad neištarusi: arba...
--------------------------------------
Neprašytas atėjai į sapną,
Prigludai ir buvo taip ramu...
Nepriminki, ką sakiau ne vakar...
Nepamiršiu, ką sakei man tu.

Komentuoti