Rytuos – vaikystė,
Pietuos – jaunystė,
Į vakarus – branda.
O šiaurėj kas?
Ištiesk rankas –
Gal girdisi malda?

Rytuos – šėlionės,
Pietuos – svajonės.
Į vakarus – darbai.
O šiaurėj toj,
Šaly baltoj,
Didžiausi atlaidai.

Komentuoti