Gimiau 1951m. vasario 19 d. Anykščių raj. Kunigiškių km. 1958 m. pradėjau lankyti Kunigiškių ašt. m-lą. Mokiausi Svėdasų vid. mokykloje. 1972 m. baigiau Rokiškio kultūros mokyklą, chorinio dirigavimo specialybę. Tais pačiais metais pradėjau dirbti savo gimtinėje Kunigiškiuose. Aštuonmetėje mokykloje mokiau muzikos ir kultūros namuose dirbau meno vadove. 1975 m. ištekėjau. 1978 m. persikėlėm gyventi į Svėdasus, kur iki 1987 m. dirbau kultūros namuose meno vadovės pareigose, vėliau muzikos mokiau Svėdasų vaikų darželyje. Eiliuoju nuo vaikystės iki dabar. Buvau Svėdasų literatų klubo „Sietuva“ narė. Eilėraščiai spausdinti rinktinėse „Mėnulio taku“ , „Baltieji debesys“, „Žydėjimas“, mažų miestelių autorių kūrybos rinktinėje „Rudens taku“ ir projekto „Poetinis Lietuvos žemėlapis“ išleistoje rinktinėje „Piliarožės užkalbėjimas“. Nuo 2015 metų esu Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“ narė.

Eilėraščiai