Gimiau ir užaugau Žemaitijoje, Lopaičių miško vidury. Manoma, kad čia buvo sužeistas karalius Mindaugas.
Gimiau ir užaugau po Skorpiono ženklu. Visada kalbu garsiai, bet ne visada apie tai, ką jaučia širdis.
Kai dėliojau žodžius sau, savo užrašų knygelėje, atrodė visai kitaip, negu atiduodant juos kitiems.

EILĖRAŠČIAI