ValinskaitėGimė 1955 m. gegužės 30 d. Alizavos seniūnijos Žilių kaime. Vėliau, persikėlė į Bakšėnus, ten gyvena iki šiol. Prasmingai gyventi Bronei padeda prigimtinės piešimo, literatūrinės kūrybos dovanos. 2005 m. išleista jos eilėraščių knygelė „Vakarėjantis laikas“ bei surengta pirmoji paveikslų ekspozicija Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parodų salėje.

B. Valinskaitė – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Kupiškio literatų klubo narė. Jos eilėraščiai rajono laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ spausdinami jau visas trisdešimtmetis. Jų buvo skelbta ir kituose periodiniuose leidiniuose, taip pat Kaimo rašytojų sąjungos narių poezijos antologijoje „Veidu į Tėvynę“ (2003), almanachuose „Angelo plunksna“ (1998) ir „Kupiškis.2003: kultūra ir istorija“ (2004).

EILĖRAŠČIAI