Šiais poeto žodžiais pavadinta poezijos ir muzikos šventė, skirta Justino Marcinkevičiaus 85-osios gimimo metinėms, vyko prasmingai ir skoningai papuoštoje Jonavos kultūros centro salėje. Maloniai svečius pasitiko ir renginį vedė Jonavos „Šaltinio“ klubo pirmininkė Irena Nagulevičienė. Šventės dalyvius sveikino rajono Savivaldybės vicemeras Eugenijus Sabutis.

O salė buvo pilnutėlė poezijos mėgėjų ir kūrėjų: tai jonaviškiai, Elektrėnų klubo „Strėva“ literatai, kaišiadoriečiai, poetės iš Pakruojo. Buvo skaitomos eilės, dalijamasi prisiminimais iš susitikimų ir bendravimo akimirkų su poetu J. Marcinkevičiumi.

Poeto J. Marcinkevičiaus eiles, tapusias dainomis, atliko jonaviškė Leonora Veselkienė. Kitus poetinius intarpus užpildė savo dainų atlikimu ir gitaros skambesiu Gražina Švėgždė.

Po nuotaikingo vedėjos klausimo: „kaip laikosi Kupiškis, kaip derlius, kaip klostosi kūrybos reikalai?“, eiles skaitėme ir mes, klubo „Lėvens balsai“ atstovai: Justas Jasėnas, Angelė Marija Jonuškienė, Genovaitė Koriznienė, Giedrė Murnikovienė ir aš, šių eilučių autorė.

Gražiai buvo pasveikintas jonaviškis poetas Albinas Pavasaris, tapęs šių metų respublikinio poezijos konkurso „Žydinčios vyšnios šakelė“ laureatu.

Dar artimesni ryšiai su šventės dalyviais užsimezgė vaišinantis kava ir betarpiškai bendraujant.

Įsiminėm ir išsaugosim poeto J. Marcinkevičiaus žodžius:

Meilė – tai du sujungti delnai
Ir gurkšnis vandens juose –
GYVENIMAS

 

Prie ilgųjų laiko stalų
puotauja Dievo ąsočiai.
( ... )
Jie – patys smarkiausi puotautojai:
jie tuštumą kelia prie lūpų lyg pilnumą,
ir jie per kraštus neputoja, kaip tu arba aš.

Paulis Celanas

„Noriu, kad mums visiems šiandien būtų šviesu, jauku ir tikra. Geros dienos!“ – baigdamas trumpą įžangos žodį šeštadienį, birželio 6d. popietę, visiems, susirinkusiems į Palėvenėlės bažnyčią, palinkėjo jos klebonas, kupiškėnų literatų klubo „Lėvens balsai“ narys Justas Jasėnas. Proga buvo neeilinė, tačiau – kasmetinė – „Poezijos pavasario aidai Kupiškio krašte, kun. Justo Jasėno perkrikštyti tiesiog „poezijos atlaidais“. O kaip atlaidams ir priklauso, juose buvo ypatingas svečias – dar vienas kunigas, taipgi kūrybos žmogus, Salvijus Pranskūnas. Ir pilnutėlė bažnyčia Palėvenėlės žmonių bei pas čionykščius literatus suplaukusių plunksnos bičiulių iš kaimynystės rajonų.

Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Lina Matiukaitė (ji, beje, ir literatų klubo kuratorė), po padėkų ir komplimentų renginio šeimininkams, pirmąjį kalbėti ir paskaityti savo eilėraščių pakvietė LR rašytojų sąjungos narį, poetą ir leidėją, uteniškį Vytautą Kazielą. Poetas džiaugėsi, kad jau ne vieną jubiliejų atšventęs, analogo tarp Europos tautų neturintis lietuvių „Poezijos pavasario“ festivalis jam ir šįmet padaręs didelį įspūdį. Su grupe kitų poetų V. Kaziela lankęsis ir savo eilių klausytojams skaitęs Šakiuose, Vilkaviškyje ir Merkinėje. Visur poezijos mylėtojų buvę apsčiai. „Kasmet, deja, knygų tiražai vis menksta, tačiau rašančiųjų – nemažėja“ – kalbėjo poetas, įžvelgdamas, kad poetinis žodis šalies gilumoje, matyt, guodžia žmones ir stiprina jų dvasią, padeda išgyventi čia dar vis nepasibaigiantį sunkmetį.


Tebesitęsia „Poezijos pavasario“ renginiai. Šį savaitgalį, gegužės 23d., poezijos pavasario paukštė nusileido Adomynėje, lauko gėlių puokštėmis „pražydusioje“ dvaro verandoje. Renginį papuošė ir svėdasiškės Onutės Jėckienės virkdomo akordeono melodijos, jos atliekamos dainos bei Svėdasams skirtas

himnas. Eiles skaitė Adomynės, Svėdasų ir Kupiškio literatės: Eugenija Katauskienė, Vida Palionienė, Aušra Uldukienė, Giedrė Murnikovienė ir šių eilučių autorė. Džiugino adomynietės bei svėdasiškių Almos Švelnienės ir Irenos Guobienės jautrios, mielos ir brandžios eilės.

Visi šventės dalyviai gavome dovanų po jubiliejinį kalendorių su Adomynės vaizdais ir puokštes lauko gėlių.Prieš išsiskirdami visi dainavome liaudies dainas.

Su gerais įspūdžiais ir pakilia nuotaika grįžome iš dar vieno poezijos pavasariui skirto renginio.

 

Gegužės 16 d. ketveriukė iš mūsiškio literatų klubo „Lėvens balsai“ – kuratorė Lina Matiukaitė, pirmininkė Regina Baltrūnienė, narės Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorė “ – lankėsi Joniškyje. Čia vyko jau vienuoliktasis poezijos konkursas „Baltojo balandžio sugrįžimas“, skirtas svėdasiškio klieriko Karolio Širvinsko atminimui. Literatų varžytuvių vietą lėmė pernai Salamiestyje vykusiame dešimtajame konkurse laureato vardą laimėjęs joniškietis Jonas Ivanauskas.

Vertinimo komisijai, pirmininkaujamai Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos vadovo Vlado Burago, teko įdėmiai išklausyti per dvi dešimtis literatų iš Biržų, Pakruojo, Joniškio, Šiaulių, Kelmės, Kazlų rūdos, Klaipėdos ir Kupiškio klubų. Jai vertinti kiekvienas pristatė po 5 eilėraščius, iš jų po du skaitė publikai.

Šiemetinio konkurso „Baltojo balandžio sugrįžimas“ laureatu už eilėraštį „Nukrito žodis iš dangaus“ pripažintas Virgilijus Bespalovas, iš Kazlų Rūdos klubo „Girių versmė“, kurį pasveikino V. Buragas, o konkurso šeimininkė Aldona Širvinskienė jį apjuosė specialiai šiai progai išausta tautine juosta, įteikė diplomą ir gėlių. Tai nebuvo vienintelis apdovanojimas. Kitais konkurso žymenimis bei gėlėmis apdovanotos dar trijų nominacijų laimėtojos: už geriausią eilėraštį, skirtą Karolio atminimui, pagerbta „Lėvens balsų“ klubo pirmininkė Regina Baltrūnienė; nuoširdžiausią eilėraštį parašiusia pripažinta Biržų „Versmės“ klubo literatė Lina Kiškienė, o gražiausiai savąjį kūrinį paskaičiusi komisijai pasirodė Žemaitijos literatų susivienijimui priklausanti Rita Bijeikytė – Gatautė.

Gegužės 10d. Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentės Filomenos Marčiulionienės ir Čečelių kaime gimusio rašytojo Antano Kubiliaus pakviesti subatėnai svečiavosi Vilniaus mokytojų namuose.

„Kumpono krantuos išsidėstęs, / Viešinta apriestas gražiai / Žmonėmis, jų darbais didžiais slaunas / Subačiaus miestas čionai.“ - tai žodžiai iš Subačiaus himno, kuriam žodžius parašė šių eilučių autorė. Jie tarsi iliustravo Subačiaus seniūnijos seniūno Vidmanto sveikinimą, parodytą filmą, Senojo Subačiaus bendruomenės narės Filomenos Teresės Stankelienės pasakojimą.

Susitikimo metu buvęs kupiškėnas Vidmantas Jankauskas pristatė 2014m. Kupiškio Almanachą.

Skambėjo Subačiaus mišraus vokalinio ansamblio "Viešinta", Lukonių terceto "Luknė", gitaristės Karolinos Kepalaitės dainos, lukoniečio Almanto Kunsko pasakojimas ir "Lėvens balsų" klubo narės Angelės Marijos Jonuškienės eilėraščiai. "Subačiau, Subačiau,/ Tu rytmečio saulė šviesi/ Lyg deimantų juostom/ Apjuostas upeliais esi...“-himno priedainis, sudainuotas kartu su vilniečiais, ilgai primins šią šaunią išvyką.