Šviesią, tačiau vėjuotą rugsėjo 5-osios popietę į antrąjį literatų-prozininkų konkursą „Balto paukščio nominacija“, kuris, kaip ir praėjusiais metais, vyko Malaišiuose (Anykščių raj.), Juozo Tumo-Vaižganto tėviškėje, rinkosi literatai, siuntę minėtam konkursui prozos kūrinius.

Konkursinius kūrinius skaitė ir vertino solidi komisija, kuriai, dėl objektyvumo, nebuvo atskleistos autorių pavardės.

Išradingai ir smagiai šventę pradėjo, atnešdama obuolių pintinę ir smagią nuotaiką, „Balto paukščio nominacijos“ steigėja, fondo „Baltasis balandis“ įkūrėja ir pirmininkė Aldona Širvinskienė, įsikūnijusi į Ancės personažą.

Komisijai buvo pateikti 28 autorių darbai, tačiau šventėje dalyvavo ir kūrinėlių ištraukas skaitė
18 autorių, atvykusių iš Anykščių, Biržų, Kauno, Kėdainių, Panevėžio, Pasvalio, Zarasų ir Kupiškio „Lėvens balsų“ nariai Justas Jasėnas, Eugenija Katauskienė, Laima Lapienienė bei skapiškietė Aldona Lavickienė.

Klausėmės brandžių, nuoširdžių, gyvenimiškos patirties padiktuotų ir šmaikščių kūrinėlių ištraukų. Tačiau buvo ir nuobodokų, be gilesnės minties kūrinėlių, kurie vargu ar atitinka tokio konkurso dvasią.

Konkurso pertraukėles paįvairino smagios moterų ansablio atliekamos dainos. Skambant gitarai gražias dainas dovanojo ir Aušra Motiekaitienė.

Nominacijos įteiktos visiems šventėjė dalyvavusiems autoriams, tarp jų ir Bronislavai Valinskaitei, kuri šioje šventėje nedalyvavo, tačiau jos kūryba neliko nepastebėta..

Diplomą ir ,,Baltos paukštės“ statulėlę gavo Alina Jonaitienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Joniškio literatųklubo „Audruvė“ prezidentė, už novelę „Voratinklyje“.



Į taip pavadintą tradicinę kūrėjų šventę, šį kartą skirtą Pauliaus Širvio 95-mečiui, poetus, bardus ir kitus menininkus sukvietė ukmergiškis poetas, fotografas bei šventės šeimininkas ir vedėjas Albinas Kuliešis.

Šventė prasidėjo Siesikų pilyje Kauno nacionalinio dramos teatro aktoriaus Petro Venslovo literatūrine programa „Lietuviškas beržas“, skirta Pauliui Širviui. Tai buvo graži šventės įžanga.

O šventės tęsinys – jau prie Siesikų ežero, Albino tėviškėje, kur buvo pakelta šventinė vėliava. Ežerą puošė į vandenį „įbridusios“ šiaudinės skulptūros, o drožinių parodos eksponatai padabino pakrantės medžius. Tai Anykščių menininko Rimvydo Matijaškos drožinių paroda, pavadinta „Piešinių ir rievių eskizai“.

Iš nuotraukų į mus žvelgė šiltos Pauliaus Širvio akys...

Poezijos skaitymuose dalyvavo Anykščių, Rokiškio, Ukmergės, Kauno, Kėdainių, Vilniaus, Ignalinos, Jonavos, Svėdasų ir Kupiškio literatai. Šventės rengėjas Albinas Kuliešis visiems užkabino po paties išdegtą molinį medalį, kurį puošia Pegasas, o kitoje pusėje autoriaus eilėraščio žodžiai:

Išeina vasara ir išneša gėles,
žolynų kvapą,
žiogo išdainuotą pievą,
baltučius debesis – dangaus eiles,
suoliuką, kur sėdėdavau po ieva...
Žolinės

Rugpjūčio 1-osios vakarą vykome į tradicinius 7-uosius „Naktinius skaitymus prie Pyvesos“, skirtus etnografinių regionų metams „Mana krašts pats gražiaus – mana tarme pat skambiaus“, kurie vyko Pasvalio rajono „Atžalyno“ bendruomenės Pyvesos slėnyje.

Svečius, tame tarpe ir mus, sutiko vaidilutės bei išmoningai papuoštas slėnis.

Renginys prasidėjo gražiai šventės šeimininkų paruoštu montažu apie duonos kelią.

Sveikino „Atžalyno“ bendruomenės pirmininkas Vladas Linkevičius, apylinkės seniūnijos seniūnas Stanislovas Treba, seimo narys Antanas Matulas, Pasvalio meras Gintautas Gegužinskas , garbės pilietė gydytoja Genovaitė Jasaitienė, šventės šeimininkas Povilas Latvėnas.

„Nėra svajonės – nėra gyvenimo...“ Šiais žodžiais prisistatė bardų grupės „Vitražai“ vadovas Algirdas Svidinskas. Nepabodo klausytis dainų ir gitarų skambesio, nors ši grupė, tarp poezijos skaitymų, po keletą dainų dovanojo net tris kartus.

Visi vaišinomės kvapnia žuviene, žolelių arbata.

Jau sutemus, liepsnelėmis nušvito Pyvesos tiltas. Iš tamsos išniro vaidilutės, plevendamos baltais apdarais atėjo slėnį ir žiūrovams dovanojo puikų reginį...

Šventėje dalyvavo ir eiles skaitė Klaipėdos krašto poetai, Joniškio, Pakruojo, Biržų, Pasvalio, Panevėžio miesto ir rajono poetai, ir mes, kupiškietės: Genovaitė Gricienė, Genovaitė Koriznienė, Giedrė Murnikovienė ir aš, šių eilučių autorė.

Birželio 27 d. Zapyškio vasaros estradoje vyko Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ tradicinė šventė, skirta vienam iš „Brandumos“ steigėjų, ilgamečiam prezidiumo pirmininkui, žurnalistui, poetui, menų kūrėjui ir visuomenininkui Vytautui Barauskui atminti.

Šventės dalyvius ir svečius pasitiko kapela „Nemuno vingis“. Asociacijos narių meno darbų bei išleistų knygų parodoje, susidomėjimo sulaukė ir mūsų menininkės, mokytojos Lenos Zinienės darbai. Akį džiugino ir kitų kūrėjų tapybos darbai, rankdarbiai ir kt.

Šventės dalyvius sveikino Kauno rajono savivaldybės meras Genadijus Makūnas, Zapyškio seniūnas Sigitas Imbrasas, Kauno miesto tarybos narė Loreta Kudarienė, poeto Vytauto Barausko našlė Laimutė Barauskienė ir bendraminčiai: žurnalistas Alfredas Gusčius, Vilimantas Zablockis, soc. mokslų daktarė, docentė, Angelų kalvos įkūrėja Trakuose, rašytoja Lolita Piličiauskaitė – Navickienė.

LNRS pirmininkas Vladas Buragas dėkojo už pasitikėjimą būti „Brandumos“ Garbės pirmininku ir paskaitė eilėraštį „Debesims“: Toks melsvumas birželio dienos...

Ir iš tiesų, debesys taip lengvai plaukė dangumi...

Pasvalio krašte, Krinčine, poeto Eugenijaus Matuzevičiaus sodyboje-muziejuje jau 21-ąjį kartą vyko poezijos šventė „Krinčino verdenės“. Joje dalyvavo Panevėžio rajono, Rokiškio, Biržų, Pakruojo, Pasvalio ir Kupiškio poezijos kūrėjai bei jos mėgėjai.

Muziejaus šeimininko mokytojo Albino Mačiulio iniciatyva ir talkininkų pagalba įrengtoje pastogėje išties buvo patogu ir jauku.

Šiai šventei skirtą aukurą uždegė jos globėja daktarė Genovaitė Jusienė.

Renginį, kuris vyko sklandžiai ir su gražių dainų intarpais, vedė mokytoja Regina Grubinskienė. Šventės šeimininkai kiekvienam kolektyvui teikė mielas dovanėles: ir pasiskaitymui, ir prisiminimui.

Nuoširdumą ir svetingumą pajutome ne tik prie skanumynais nukrauto stalo, bet ir mums dovanota ekskursija po miestelį ir parką. Mus lydėjo ir pasakojo mokytojas A. Mačiulis ir Krinčino seniūnas Remigijus Janušis.

Daug naujo ir įdomaus sužinojome, prausėmės trykštančio šaltinėlio vandeniu, vildamiesi, kad ir mūsų kūrybos šaltinėlis nesiliaus tekėjęs...