Baigiantis metams ir artėjant didžiosioms šventėms, gruodžio 19-osios rytą, rinkomės viešojoje bibliotekoje. Prie adventinių vaišių stalo pasidalinome mintimis apie literatūrinius renginius,        šventes ir konkursus, kuriuose šiais metais vieniems ar kitiems teko atstovauti literatų klubą. O tokių renginių buvo nemažai. Džiugu, kad  mūsų literatų skaitoma kūryba priverčia suklusti, sudominti renginių dalyvius ir klausytojus.

Kalbėjomės ir apie pirmąjį mūsų kūrybos almanachą „Prošvaistės“. Pasidžiaugta, jog šis leidinys tvarkingas, neperkrautas nei kūriniais, nei iliustracijomis, kad visiems autoriams puslapių skirta vienodai ir kad buvo gražios almanacho sutiktuvės.

Jaukaus Kalėdų laukimo bei gražių ateinančių švenčių linkėjo kunigas Justas Jasėnas, visiems dovanojęs po kalėdaitį ir atviruką su Kupiškio bažnyčios atvaizdu, kurio kitoje pusėje Justo kūrinėlis „Dingusios gyvasties sugrįžimai“, priverčiantis įsiklausyti, pajusti... Mielomis dovanėlėmis, pačios nunertais Kalėdų seneliais, visus pradžiugino ir Genovaitė Koriznienė.
Bendravome, vaišinomės, skaitėme eiles.


                                                                  

Paskutinį  lapkričio šeštadienį  grupelė Kupiškio literatų klubo ,, Lėvens balsai‘‘  atstovių vykome į Panevėžio raj. Velžio sen. Ten, Liūdynės kultūros centro Velžio padalinyje,, vyko 10 – oji jubiliejinė Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos muzikos ir poezijos šventė ,,Nešuosi rudenį 2015“. Renginyje dalyvavo literatai, poetai ir muzikantai iš Pasvalio, Panevėžio, Kėdainių, Vilniaus, Šiaulių. Šventę papuošė vokalinis ansamblis ,,Aušra‘‘ ir Paįstrio kultūros centro Bernatonių bendruomenės namų retro grupė „Vėrinys“. Savo dalyvavimu renginį pagerbė Panevėžio savivaldybės atstovai, Velžio seniūnas ir gerbiama poetė – Seimo narė Dalia Teišerskytė.

Apžiūrėjusios Lietuvos kaimo rašytojų išleistų knygelių parodą susėdome grupelėmis  prie stalelių, apkrautų rėmėjų vaišėmis - gardžia namine duona,  obuoliais, ten sudėjome ir savo atsivežtus lauknešėlius.        

Koncertą pradėjo renginio šeimininkė ir meno vadovė Virginija Stundžienė eilių ir muzikos kompozicija. Jų su kolege perskaitytos eilės, sudainuotos dainos pritariant Virginijai gitara, paliko neišdildomą  įspūdį visiems žiūrovams.

Renginį pratęsė moterų  vokalinis ansamblis ,,Aušra“, atlikęs keletą žymių atlikėjų dainų. Po jų renginio vedėja  į  sceną pakvietė viešnią poetę Dalią Teišerskytę. Ji pasveikino  dalyvius ir rengėjus su šia jubiliejine švente, paskaitė savo eilėraščių, padovanojo organizatoriams savo knygą „Slenkstis“. O ir pati poetė neliko be dovanų, mat viešnia buvo ką tik atšventusi savo gimtadienį, su kuriuo ją ir pasveikino Panevėžio vicemeras, ir  Velžio seniūnas, įteikęs nuostabią puokštę. Deja, po pertraukos gerbiama poetė turėjo atsisveikinti, nes išskubėjo į kitą renginį.

Kadangi pasisėdėjimas buvo numatytas ilgas, vedėja paskelbė pertauką. Jos metu pasivaišinome susineštom vaišėm, kava, arbata, pabendravome su kolegom. Po pertraukos tęsėsi svečių pasirodymai. Povilas Latvėnas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkas, skaitė savo kūrybą. Po to džiugino kaimo kapela iš Žilpamūšio „Ištikimi draugai“ linksmomis, skambiomis dainomis. Kėdainių klubo ,,Varsna ‘‘ atsovai ne tik paskaitė savo eilių, bet ir padainavo lietuvių liaudies dainų, pašoko. Tada savo kūrybą skaitė Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai. ,,Lėvens balsams‘‘ atstovavome mes: klubo vadovė Regina Baltrūnienė, klubo narės Angelė Marija Jonuškienė, Eleonora Milda Vaižmužienė ir aš, Giedrutė Murnikovienė. Visos paskaitėme po keletą savo eilėraščių ir, sprendžiant iš to, kaip mūsų  klausė žiūrovai, pasirodėm gan gerai. Poezijos skaitymus užbaigė autoriai iš Šiaulių, Vilniaus ir paties Velžio. Vakaro linksmąją dalį užbaigė žavių damų ansamblis iš Paįstrio. Dar retro grupė ,,Vėrinys‘‘ iš širdies sudainavo keletą puikių romansų.

Koncertui pasibaigus, visi bendrai nusifotografavome. Dar kurį laiką bendravom, kalbėjomės apie vakaro įspūdžius, vaišinomės vietinių šeimininkių atneštomis vaišėmis. Į namus išsiskirstėme jau gerokai sutemus su labai puikia nuotaika ir gražiais atsiliepimais apie šventę. Dėkui šventės šeimininkei Virginijai Stundžienei ir „Lėvens balsų“ vadovei Reginai, kad pakvietė vykti kartu.

Lapkričio 21-ąją, šeštadienį, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko literatų klubo „Lėvens balsai“ pirmojo kūrybos almanacho sutiktuvės. Į jas susirinko patys literatai, jų pasveikinti su gėlėmis atskubėję artimieji bei literatūrinės kūrybos gerbėjai miestelėnai.

„Prošvaistės“ – tokį vardą pirmajam almanachui išrinko klubo nariai. Jo išleidimą parėmė rajono savivaldybė ir patys autoriai, išspausdino UAB Panevėžio spaustuvė. Per 230 pusl. leidinio sudarytojos – viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, „Lėvens balsų“ klubo kuratorė Lina Matiukaitė ir šio klubo pirmininkė Regina Baltrūnienė; redaktorės – Eugenija Katauskienė ir Eugenija Urbonienė, o iliustracijų autorė Lena Zinienė. Viršelį papuošė Vidmanto Jankausko nuotrauka.

Per 17 klubo gyvavimo metų į Anapilį palydėjom keletą kūrybos draugų – Palmą Stančikaitę, Rimutę Stančikienę, Liudą Šeštoką, Rimantą Urboną. Jų eilėraščiais ir prasideda „Prošvaistės“. Į jas sugulė ir 24 teberašančių eiles ar prozą kūrinėliai. Visi almanacho plotą pasidalijome po lygiai, išsirikiavome pagal abėcėlę... Ir knygos sutiktuvių šventėje visi lygiai – po vieną kūrinėlį paskaitėme publikai, nepamiršdami ir tų autorių, kurie negalėjo šventėje dalyvauti. Skaitymus paįvairino gero literatų bičiulio Sauliaus Balio atliekamos dainos.

Renginio vedėja L. Matiukaitė prie mikrofono pakvietė kupiškėnų kolegų pasveikinti atvykusią Biržų rajono literatų klubo „Versmė“ delegaciją su pirmininke Virginija Virkutiene bei rokiškėną Joną Balaišį. Svečiai sutiktuvių dalyviams padovanojo po savo eilėraštį, o iš Linos rankų gavo po kupiškėnų almanachą. Jį bibliotekoje įsigyti galėjo ir kiti renginio dalyviai.

Penktadienį, rugsėjo 18 -osios vakarą, į Juodpėnų bendruomenės salę pakvietėm nedidelį būrelį poezijos mylėtojų: juodpėniečių ir draugų iš gretimų kaimų. Po dienos darbų ir skubėjimo susėdome visi prie rudeniškom puokštelėm papuošto stalo paskaityti eilėraščių ir pakalbėti apie kūrybą.

Vakarą pradėjo mūsų bibliotekininkė Rita Liogienė, šio renginio sumanytoja. Ji pristatė susitikimo temą – Pauliaus Širvio 95-ąsias metines, trumpai papasakojo poeto biografiją, paklausėme jo paties skaitomų eilių įrašo.

Susitikimo tęsinys buvo mano, Giedrės Murnikovienės, kukli kūryba. Skaičiau savo eiles, truputį papasakojau kaip ir kodėl pradėjau eiliuoti. Į programą įtraukėm ir vakaro svečius. Savo mėgstamų autorių eiles skaitė Aušra, Vaiva ir Rita. Labiausiai nustebino Jonas, kuris, ilgai prašomas, išdrįso paskaityti dar jaunystėje sukurtas savo eiles.

Pabaigai paklausėm dainos „Aš toks vienas“ pagal P. Širvio tekstą. Į namus parsinešėm šiltus jausmus, gerą nuotaiką. Esu be galo dėkinga Ritai už idėją surengti tokį pasisėdėjimą ir bendradarbiavimą.

Papily (Biržų raj.), slėnyje prie buvusios Pakalninės mokyklos, kurioje mokėsi klasikas Kazys Binkis, biržų kūrėjo Valentino Dagio iniciatyva, jau keturioliktą kartą vyko poezijos skaitymai „Keturių vėjų pagairėje“. Taip jau sutapo, kad šventėje dalyvavo keturių rajonų atstovai: šeimininkai biržiečiai, pasvaliečiai, rokiškėnai ir keturios kupiškietės: Genovaitė Gricienė, Laima Lapienienė, Giedrė Murnikovienė ir šių eilučių autorė.

Apsilankėme muziejuje. Jis įrengtas buvusios mokyklos pastate, kurioje 1918-1919 m. mokytojavo Kazys Binkis. Įdomiai pasakojo dabar šių namų šeimininkė ir čia įrengto muziejaus diriekt. pavaduotoja, mokytoja Edita Landzbergienė.

Aplankėme rašytojo sodybvietę, kurią saugo tik didžiulis akmuo ir medžiai. Ten buvo padėtos gėlės, skaitomos Kazio Binkio eilės. O gražiame slėnyje, pro kurį prabėga visi vėjai keturi, skaitėme savo eiles, klausėmės Biržų kultūros namų ansamblio „Sentimentai“ atliekamų dainų. Algirdas Butkevičius dalinosi prisiminimais apie Biržų krašto kūrėjus. Išgirdome ir gražių prozos kūrinėlių.

Nebe pirmą kartą susitinkame vieni su kitais, todėl buvo smagu pasišnekučiuoti, pajuokauti, pasikeisti knygomis ir mintimis. Dėkojame biržiečiams ir jų literatų klubo „Versmė“ pirmininkei Virginijai Virkutienei už puikią šventę.