„Yra Lietuvoje vietų, kurios turi savo aurą, savo trauką. Tokia viena vieta yra Pasvalio rajone, Krinčine, poeto Eugenijaus Matuzevičiaus ir jo brolio Leonardo memorialiniame muziejuje, kuriuo pasvaliečiai iš tiesų rūpinasi ir sugeba išsaugoti prarasto laiko literatūrinę dvasią, taip pat ją įkultūrinti dabartyje. Tai liudija tradicinė poezijos šventė „Krinčino verdenės“. (Poetas Alis Balbierius).

Atvykusius sveikino Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, E. ir L. Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėjas Albinas Mačiulis, Pasvalio rajono literatų klubo „Užuovėja“ vadovė Regina Grubinskienė bei Pasvalio krašto garbės pilietė, docentė, medicinos mokslų daktarė Genovaitė Jusaitienė, kuri sveikinimą užbaigė žodžiais: kas suranda tos dienos spindulėlį – gyvena ilgiausiai, serga mažiausiai.

Ši poezijos šventė Krinčine, skirta prisiminti Pasvalio krašto poetus, kuriems, kaip minėjo renginio vedėja mokytoja Regina Grubinskienė, rūpėjo švęsti poezijos šventę. Aukuras sodybos kiemelyje uždegtas jau 25-ąjį kartą, kur jau paaugo 3 berželiai, pasodinti brolių Matuzevičių, ąžuolas jų tėvo, o eglė motinos atminimui.

Nors netikėta, bet buvo gražu ir prasminga, kad prieš skaitant savo eiles, šventės dalyviams teko po eilėraštį paskaityti ir Pasvalio krašto poetų: Mykolo Karčiausko, Eugenijaus ar Leonardo Matuzevičiaus.

Kadangi ši poezijos šventė skirta vietovardžiams, tai ir eilėraščiuose turėjo nuskambėti vietovardžiai: upė, kaimas, gatvelė, miestas... Neatsitiktinai ir šventę puošė krinčiniečio Gintaro Uogelės meninės fotografijos: Krinčino apylinkių vaizdai.

Poezijos šventėje dalyvavo poezijos mylėtojai ir kūrėjai iš Pasvalio, Panevėžio, Biržų, Joniškio, Kelmės ir Kupiškio: Laima Lapienienė, Aldona Lavickienė, Giedrė Murnikovienė, Genovaitė Koriznienė, Regina Baltrūnienė.

Koncertą dovanojo Šilagalio Kultūros centro vokalinis ansamblis „Šarma“. (Vadovas pasvalietis Jonas Mališauskas).

Dar pasibuvom ir pabendravom prie vaišingų šeimininkų padengto stalo.

Gegužės antroje pusėje per Lietuvą nuvilnijo 55-asis tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris. 2019". Tikroji šventė ir jos paukštė šiais metais nebuvo atskridusi iki Kupiškio, tačiau jos aidai praeitą savaitgalį pasiekė nuostabų mūsų krašto kampelį – Skapiškį.

Kupiškio viešosios bibliotekos kartu su literatų klubu „Lėvens balsai" organizuojama ir įvairiose rajono vietovėse vykstanti tradicinė, jau aštuntoji, šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje", sukviečianti Aukštaitijos regiono literatus ir dainų atlikėjus, iki šiol jau svečiavosi Onutės Adomaitienės sodyboje Pyragiuose (net keletą kartų), Palėvenėlėje, Uoginiuose, Palėvenėje, Adomynėje.

Suėjimuose prigijo tradicija – prisiminti Amžinybėn iškeliavusius mūsų krašto kūrėjus. Šių metų „Poezijos pavasario aidus" dedikavome skapiškėnei kraštotyrininkei ir poetei Aliutei Elenai Markevičiūtei (apie ją kalbėjo ir kūrybą pristatė mokytoja Auksė Jankevičienė), subatėnei poetei Angelei Marijai Jonuškienei (jos eilėraščių paskaitė „Lėvens balsų" pirmininkė Regina Baltrūnienė) ir prieš aštuonerius metus mirusiam poetui, literatūros kritikui, publicistui Valdemarui Kukului, kurio 60-ąsias gimimo metines šiais metais minime. Skapiškio bibliotekoje vykusio renginio dalyviai galėjo susipažinti su Kupiškio viešosios bibliotekos projekto „Diagnozė: poetas", kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, mobilia fotografijų ir dokumentų paroda, iš įrašo išgirsti paties poeto skaitomų eilėraščių.

Manau, kad kai kuriems svečiams buvo netikėta, kad pačioje renginio pradžioje nuskambėjo Maironio baladė „Užkeiktas Skapiškio varpas", kurią perskaitė vasaras savo gimtuosiuose Kuosėnuose praleidžiantis aktorius, režisierius Romualdas Gudas. Istorija mena (tai užfiksuota ir A. E. Markevičiūtės knygoje „Skapiškis"), kad: „1921 m. vasarą Skapiškyje buvęs labai įdomus menininkų susibūrimas. Viešėjęs kunigo Mykolo Prialgausko brolis, Varšuvos konservatorijos dėstytojas Ignas Prialgauskaas, kunigo bendramokslis poetas Maironis, Skapiškio juostų dirbtuvių audėjų konsultuoti atvažiavo Valerija Čiurlionytė-Karūžienė. Visi mėgo irstytis Mituvos ežere, o ypač Maironis. Tyliais pavakariais, įplaukęs vidurin ežero, poetas paleisdavo irklus ir skambiu tenoru uždainuodavęs „Plaukia sau laivelis" ar kurią nors kitą dainą.... Kitą vasarą, atvažiavęs pas draugą, Maironis sukūrė baladę „Užkeiktas Skapiškio varpas".

O jau minėtą dainą „Plaukia sau laivelis" atliko Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio vokalinis ansamblis „Alkasalis", vadovaujamas Virginijos Skupienės. Skambėjo ir daugiau šio kolektyvo dainų, saksofonu grojo Saulius Laucius, koncertavo bardai – skapiškėnas Kazimieras Puronas ir anykštėnas Alvydas Apeikis, o jų dainoms mielai pritarė ir žiūrovai.

Kita graži šventės tradicija – savo kūrybos skaitymai. Daugelis literatų – seni geri pažįstami, bičiuliai, susitinkantys įvairiuose renginiuose, o ir mūsų šventėje dalyvaujantys jau ne pirmą kartą. Tai biržiečiai iš literatų klubo „Versmė", anykštėnai – iš „Marčiupio", rokiškėnai – iš „Vaivorykštės", panevėžiečiams atstovavusi Ona Jankevičiūtė. Jau trečius metus iš eilės „Poezijos pavasario aidų" nepraleidžia daug metų Klaipėdoje gyvenanti skapiškėnė poetė, šešių knygų autorė Gerda Jankevičiūtė (beje, vienintelė eilėraštį skaičiusi tarmiškai). Ukmergiškis fotografas, poetas Albinas Kuliešis džiaugėsi kartu su bičiuliu Raimondu Karmazinu pagaliau prisiruošę į Kupiškio kraštą atvažiuoti – anksčiau vis kas nors sutrukdydavo. Dalyvavo ir nemažas būrelis kupiškėnių iš „Lėvens balsų" klubo, keletas skapiškėnių.

Visi šventės programos dalyviai – literatai, dainininkai, muzikantai – išsinešė krepšelius, kuriuose leidinukai apie Kupiškio kraštą, suvenyrai su viešosios bibliotekos ir miesto simbolika, darbščiųjų kupiškėnių Reginos Baltrūnienės ir Aldonos Ramanauskienės bei skapiškėnių, kurioms vadovauja bibliotekininkė ir bendruomenės pirmininkė Roma Bugailiškienė, sukurti knygų skirtukai.

Dėkoju už pagalbą kolegei Romai, turėjusiai daug įsipareigojimų – ji ir renginio vietą paruošė, ir žiūrovus kvietė, ir ansamblyje dainavo, ir lubinų iš tėviškės pamiškių priskynė, ir fotografavo, ir ekskursiją po Skapiškį vedė, ir sumaniai patarė, kaip pavaišinti svečius ir jų alkanų neišleisti.

Atsisveikindamas ne vienas klausė: kur „Poezijos pavasario aidai" aidės kitais metais? Tikiuosi surasim gražų gamtos kampelį, kur būtų ir pastogė prisiglausti nuo kaitrios birželio saulės ar netikėto lietaus. Iki susitikimo kitą birželį.


Virginijos Juškienės, Albino Kuliešiaus, Linos Matiukaitės ir Romos Bugailiškienės nuotraukos

Šiais Poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraščio žodžiais – poezijos, muzikos ir šokio šventę, kuri vyko Žilpamūšio Kultūros namuose (Pasvalio raj.), pradėjo renginio vedėja, lietuvių kalbos mokytoja Regina Grubinskienė. O gegužės 1-oji – tarptautinė vaikų gynimo diena, todėl pirma šventės dalis buvo skirta moksleivių pasirodymui. Viktorija atliko instrumentinius kūrinius: „Žvaigždės“, „Kada sugrįši?“, skambėjo daina „Kas tu?“ (V.Mačernio eil.) ir kitos dainos jau savo eilių žodžiais: „Milžinai“, „Netikra“, „Svaja“. Dešimtokė Aurėja skaitė savo eil.: „Gyvenime sustok!“ O lengvi, jaunatviški Giedrės šokiai: „Kai baigiasi audra...“ , „Antigonė“ ir kiti jos plastiški bei išraiškingi šokiai taip pat ir jos eilėraštis – labai papuošė šventinį renginį.

Buvusi R. Grubinskienės mokinė Skirmantė Tirilytė pristatė savo pirmąją eil. knygą „Netobuli užkeikimai“. Įmonės UAB Pasvalio laikraštis vadovo Viktoro Stanislovaičio atsiliepimas apie šią knygą: „ Atsargiai, kartais teatrališkai, o kartais – sakraliai dėliodama vienatvės, skausmo, dvejonės ostijas, ji ieško žmogiškosios prigimties Gralio...“ Ir aš džiaugiuosi įsigijusi Skirmantės knygą.

Šventę pratęsė poezijos skaitymai. Juos pradėjo Šiaulių poetai, o po jų – Joniškio literatų klubo „Audruvė“ , Biržų literatų klubo „Versmė„ , Panevėžio, Pasvalio „Užuovėjos“ poetai ir mes. Deja, šį kartą „Lėvens balsai“ klubą atstovavome tik mudvi: Juzefa Pranauskienė ir aš (šio straipsnelio autorė). Beje, tik pasvaliečiai ir aš, skaitėme eiles, į kurias buvo privalu įterpti jau duotas eilutes. Praėjusiais metais mes tas eilutes „nusiskynėme“ nuo poezijos medžio...

Dėkui pasvaliečiams už šiltą priėmimą, vaišes, dėkui Janinai Katauskienei už dovanotas gėles vazonėliuose, kurios ant mūsų palangių dar ilgai žydės ir primins šią gražią bei turiningą šventę.


 

Nors tuoj gamta atvers duris ir vasaros žydėjimui, tačiau poezijos pavasario renginiai dar tebevyksta.

Gegužės 25 dieną, Adomynėje, kuri šiais metais pripažinta mažąja kultūros sostine, vyko poezijos skaitymai „Prisijaukinkime poezijos paukštę“.

Svečius sutiko, maloniai priėmė ir renginį vedė Adomynės kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė bei Adomynės laisvalaikio centro vadovė Rima Lapienienė.

Ši šventė jau tapo tradicine, kaip ir dovanėlė: tai mielas keramikos darbelis kiekvienam dalyviui – čiulbantis paukštelis...

O poezijos mylėtojų ir ją skaitančių buvo nemažai. Šiaulių krašto moterų grupė „Plėviasparniai“ pristatė savo kūrybos rinktinę „Bičkopis“.

Gražiomis eilėmis pasidalino Svėdasų literatų klubo „Sietuva“ vadovė Alma Švelnienė.
Šioje gražioje poezijos ir muzikos šventėje dalyvavome ir mes: Aušra Uldukienė, Genovaitė Koriznienė, Juzefa Pranauskienė Laima Lapienienė, Aldona Lavickienė, Giedrė Murnikovienė ir Regina Baltrūnienė.

Su trijų poezijos knygų kraičiu, į šventę iš Vilniaus atvyko Laima Petronienė. Jos eilės – tarsi meditacija: įtraukia, užliūliuoja, nes autorė ne skaito, o kalba – ir žodžiai liejasi…

Šventę pagyvino, nuotaiką kėlė muzikiniai intarpai ir dainos.

Pasibaigus skaitymams, dar pasibuvom, pasišnekėjom prie skanumynais nukrauto stalo. Juk čia visada svetingai pasitinka ir su geru žodžiu išlydi...

 

 

Dar vienas knygos „Ilgesio upės“ pristatymas vyko Subačiaus kultūros namuose. Tai jau trečioji Genovaitės Koriznienės eilėraščių knyga. Pasiklausyti gražaus ir brandaus poetinio žodžio prisirinko pilna salė. Renginio sumanytojai – Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga (vadovė Palma Skrebienė) ir Kupiškio raj. Subačiaus padalinio biblioteka. Renginį vedė vyresnioji bibliotekininkė Audronė Bukienė. Ji nustebino šią šventę pradėjusi man atpažįstamu eilėraščiu. Juo aš ir buvau pristatyta bei pakviesta paskaityti Genovaitės eilėraščių. Didelė atsakomybė ir džiaugsmas skaityti Genovaitės eiles. Jose – tėviškės vaizdai, gyvenimo potyriai, rūpestis netik savo kiemu, bet ir meilė Lietuvai, gimtinei. Čia ir dienų šviesa, ir liūdesio šešėliai, ir upėm išsiliejęs ilgesys... Gražiai, jautriai savo eiles skaitė pati knygos autorė Genovaitė ir kiti.

Koncertą dovanojo bibliotekos ansamblis „Bičiuliai“ (vadovė – Subačiaus gimnazijos mokytoja Vilma Aleknienė).

Bet ir po gražaus koncerto namo dar neskubėta. Visi šventės dalyviai dar pasibuvo prie vaišių stalo: bendravo, vaišinosi saldumynais, šnekučiavosi...