Šiais Poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraščio žodžiais – poezijos, muzikos ir šokio šventę, kuri vyko Žilpamūšio Kultūros namuose (Pasvalio raj.), pradėjo renginio vedėja, lietuvių kalbos mokytoja Regina Grubinskienė. O gegužės 1-oji – tarptautinė vaikų gynimo diena, todėl pirma šventės dalis buvo skirta moksleivių pasirodymui. Viktorija atliko instrumentinius kūrinius: „Žvaigždės“, „Kada sugrįši?“, skambėjo daina „Kas tu?“ (V.Mačernio eil.) ir kitos dainos jau savo eilių žodžiais: „Milžinai“, „Netikra“, „Svaja“. Dešimtokė Aurėja skaitė savo eil.: „Gyvenime sustok!“ O lengvi, jaunatviški Giedrės šokiai: „Kai baigiasi audra...“ , „Antigonė“ ir kiti jos plastiški bei išraiškingi šokiai taip pat ir jos eilėraštis – labai papuošė šventinį renginį.

Buvusi R. Grubinskienės mokinė Skirmantė Tirilytė pristatė savo pirmąją eil. knygą „Netobuli užkeikimai“. Įmonės UAB Pasvalio laikraštis vadovo Viktoro Stanislovaičio atsiliepimas apie šią knygą: „ Atsargiai, kartais teatrališkai, o kartais – sakraliai dėliodama vienatvės, skausmo, dvejonės ostijas, ji ieško žmogiškosios prigimties Gralio...“ Ir aš džiaugiuosi įsigijusi Skirmantės knygą.

Šventę pratęsė poezijos skaitymai. Juos pradėjo Šiaulių poetai, o po jų – Joniškio literatų klubo „Audruvė“ , Biržų literatų klubo „Versmė„ , Panevėžio, Pasvalio „Užuovėjos“ poetai ir mes. Deja, šį kartą „Lėvens balsai“ klubą atstovavome tik mudvi: Juzefa Pranauskienė ir aš (šio straipsnelio autorė). Beje, tik pasvaliečiai ir aš, skaitėme eiles, į kurias buvo privalu įterpti jau duotas eilutes. Praėjusiais metais mes tas eilutes „nusiskynėme“ nuo poezijos medžio...

Dėkui pasvaliečiams už šiltą priėmimą, vaišes, dėkui Janinai Katauskienei už dovanotas gėles vazonėliuose, kurios ant mūsų palangių dar ilgai žydės ir primins šią gražią bei turiningą šventę.


 

Nors tuoj gamta atvers duris ir vasaros žydėjimui, tačiau poezijos pavasario renginiai dar tebevyksta.

Gegužės 25 dieną, Adomynėje, kuri šiais metais pripažinta mažąja kultūros sostine, vyko poezijos skaitymai „Prisijaukinkime poezijos paukštę“.

Svečius sutiko, maloniai priėmė ir renginį vedė Adomynės kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė bei Adomynės laisvalaikio centro vadovė Rima Lapienienė.

Ši šventė jau tapo tradicine, kaip ir dovanėlė: tai mielas keramikos darbelis kiekvienam dalyviui – čiulbantis paukštelis...

O poezijos mylėtojų ir ją skaitančių buvo nemažai. Šiaulių krašto moterų grupė „Plėviasparniai“ pristatė savo kūrybos rinktinę „Bičkopis“.

Gražiomis eilėmis pasidalino Svėdasų literatų klubo „Sietuva“ vadovė Alma Švelnienė.
Šioje gražioje poezijos ir muzikos šventėje dalyvavome ir mes: Aušra Uldukienė, Genovaitė Koriznienė, Juzefa Pranauskienė Laima Lapienienė, Aldona Lavickienė, Giedrė Murnikovienė ir Regina Baltrūnienė.

Su trijų poezijos knygų kraičiu, į šventę iš Vilniaus atvyko Laima Petronienė. Jos eilės – tarsi meditacija: įtraukia, užliūliuoja, nes autorė ne skaito, o kalba – ir žodžiai liejasi…

Šventę pagyvino, nuotaiką kėlė muzikiniai intarpai ir dainos.

Pasibaigus skaitymams, dar pasibuvom, pasišnekėjom prie skanumynais nukrauto stalo. Juk čia visada svetingai pasitinka ir su geru žodžiu išlydi...

 

 

Dar vienas knygos „Ilgesio upės“ pristatymas vyko Subačiaus kultūros namuose. Tai jau trečioji Genovaitės Koriznienės eilėraščių knyga. Pasiklausyti gražaus ir brandaus poetinio žodžio prisirinko pilna salė. Renginio sumanytojai – Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga (vadovė Palma Skrebienė) ir Kupiškio raj. Subačiaus padalinio biblioteka. Renginį vedė vyresnioji bibliotekininkė Audronė Bukienė. Ji nustebino šią šventę pradėjusi man atpažįstamu eilėraščiu. Juo aš ir buvau pristatyta bei pakviesta paskaityti Genovaitės eilėraščių. Didelė atsakomybė ir džiaugsmas skaityti Genovaitės eiles. Jose – tėviškės vaizdai, gyvenimo potyriai, rūpestis netik savo kiemu, bet ir meilė Lietuvai, gimtinei. Čia ir dienų šviesa, ir liūdesio šešėliai, ir upėm išsiliejęs ilgesys... Gražiai, jautriai savo eiles skaitė pati knygos autorė Genovaitė ir kiti.

Koncertą dovanojo bibliotekos ansamblis „Bičiuliai“ (vadovė – Subačiaus gimnazijos mokytoja Vilma Aleknienė).

Bet ir po gražaus koncerto namo dar neskubėta. Visi šventės dalyviai dar pasibuvo prie vaišių stalo: bendravo, vaišinosi saldumynais, šnekučiavosi...

 

Pilkam liūdesiui išsklaidyti labiausiai tinka nuoširdus pokalbis – be jokių įpareigojimų, ne ataskaitinis, tiesiog geras pasisėdėjimas su sielai artimais žmonėmis. Dėl to ir gruodžio 8 dieną susirinko Kupiškio literatų būrelio „Lėvens balsai“ narės. Nedaug mūsų atėjo, bet visos žvalios, geros nuotaikos, ratuotos savo kūrybos posmais. Gera buvo klausytis nuoširdžių eilių, pasidžiaugti, kad gražu, kad skamba.

Artėjančių šv. Kalėdų nuotaika buvo šviesiausia šio pasibuvimo viešnia. Onutės Jėckienės dovanoti (pačios sukurti!) kalėdiniai atvirukai buvo malonus siurprizas mums visoms

Būkim sveikos ir kūrybingos! Net ir tada, kai negimsta joks posmas! Žinokit, kad poezija niekada neišeina iš žmogaus (net ir to, kuris nėra parašęs nė vieno eilėraščio) širdies.

 

Panevėžio rajono Velžio kultūros centre rengiama muzikos ir poezijos šventė „Nešuosi rudenį“, kasmet sukviečia vis daugiau poezijos ir muzikos mylėtojų. O šios šventės organizatorė ir siela – Virginija Stundžienė.

Susirinkusius sveikino Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė Violeta Grigienė ir KRS pirmininko pavaduotoja Vida Sereikienė.

Šventėje dalyvavo ir eiles skaitė poetai iš Anykščių, Biržų, Panevėžio ir mūsų klubo „Lėvens balsai“ šešetukas: Aldona Lavickienė, Laima Lapienienė, Giedrė Murnikovienė, Genovaitė Koriznienė, Justas Jasėnas ir Regina Baltrūnienė. Skaityti eiles kai kam teko ir ne vieną kartą, nes jie ne vienintelio, o keleto klubų nariai.

Sceną puošė medžiai, o juose tupėjo poezijos paukščiai. Kiekvienas šventės dalyvis, paskaitęs eiles, nuo medžio šakelės pasiėmėme po poezijos paukštelį.

Daug gražių ir šiltų spalvų į šią šventę įnešė Virginijos Stundžienės, vyrų dueto, bei ansamblio „Vadokliai“ atliekamos dainos.