Jau įprasta, kad biržiečių literatų klubo „Versmė“ rengiamos poezijos pavasario, knygų pristatymo ir kitos šventės vyksta Biržų pilyje, kur erdvu, jauku, kur visada esam laukiami. Šis, jau 22-asis poezijos pavasaris, skirtas Vilhelmo Storostos 150-ajam gimtadieniui.
Šventės dalyvius sveikino Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas ir visiems linkėjo sveikatos, sėkmės, kūrybingo ir įdomaus gyvenimo. Kaip jau įprasta, šventei vadovavo biržiečių literatų klubo „Versmė“ pirmininkė Virginija Virkutienė.

Moterų ansamblio „Smiltis“ (vadovė Vilita Vasiliauskienė) trio ir vadovės Vilitos solo atliekamos dainos virpino, džiugino jautrias poetų ir žiūrovų sielas. Sunku pasakyti, kurių buvo daugiau: klausytojų ar skaitančių. Eiles skaitė: NRS narė Aldona Širvinskienė, Panevėžio klubo „Polėkis“ atstovas Stasys Grigas, biržiečių klubų „Versmė“ ir klubo „Svajokliai“ poetai, svečiai iš Joniškio literatų klubo „Audruvė“, Pakruojo klubo „Židinys“ poetės ir Kupiškio klubo „ Lėvens balsai“ ketvertukas: Milda Narmontienė, Genovaitė Koriznienė, Justas Jasėnas, ir Regina Baltrūnienė.

Be abejo, bendrystė dar tęsėsi ir prie vaišių stalo. Pasivaišinę kava, pasikalbėję, pasidalinę šventės įspūdžiais ir kūrybinėmis mintims, mes pasisvečiavimą Biržų krašte nutarėm dar pratęsti. Apsilankėme Kirkilų karstinių ežerėlių apžvalgos bokšte. Kas iš aukščiau, kas iš žemiau, pasigrožėjome išskirtiniu gyvu gamtos paveikslu. Kiek vėliau, perėję pėsčiųjų tiltu per Širvėnos ežerą, pavaikščiojom ir prie Biržų pilies.

Kiekvienam literatų klubui LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius dovanojo po gražų ir vertingą leidinį „Gimtinei ir Lietuvai“, išleistą savo asmeninėmis lėšomis. Leidinyje 20-ies Biržų savivaldybės ugdymo įstaigų (darželių auklėtinių, moksleivių ir gimnazistų) dailės darbai, prozos ir eiliuoti kūrinėliai. Manau, jog šis vertingas leidinys turi būti saugomas Kupiškio viešojoje bibliotekoje, kad juo galėtų pasidžiaugti ir kiti.

Šventė prasidėjo Rokiškio Šv. Juozapo koplyčioje. Atvykusius Biržų, Kupiškio, Rokiškio literatus ir kitus svečius sveikino Rokiškio rajono sav. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vadovė Alicija Matiukienė, literatų klubo „Vaivorykštė“ vadovė Salvinija Kalpokaitė, Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis ir Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios Dekanas Eimantas Novikas. Sveikindamas visus, Dekanas linkėjo džiugios šventės, gerų emocijų ir pasidžiaugė, kad buvo įtrauktas į šią šventę ir gali būti arti, kur vyksta graži draugystė su žodžiais... Poetus Dekanas vadina Pateptaisiais.

Eiles skaitė Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ poetai: Reda Kiselytė, Antanas Žilinskas, Jolanta Augulienė, Alė Rūta, Danas Kairys, Albinas Sakapilvis, Vladas Liolys, Jonas Balaišis, Vida Papaurelienė, Zita Mironienė, Stasė Junokienė, Gražina Pitrėnienė. Skambėjo rokiškėnų himnas, kuriam žodžius sukūrė poetė Danutė Mažeikienė. Šioje poezijos ir muzikos šventėje dalyvavo, gražias eiles skaitė ir Biržų literatų klubo „Versmė“ poetų ketvertukas.

Muzikiniais intarpais džiugino ir šventę papuošė Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos kolektyvas (vadovė Laima Bieliūnienė)

Po koncerto ir eilių skaitymų, Rokiškio bažnyčioje laikytos Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Rokiškio krašto literatus.

Bičiulystės vakaras ir eilių skaitymas dar prasitęsė persikėlus į kavinę „Senas grafas“. Nuoširdus ačiū rokiškėnams, pakvietusiems mus į puikiai organizuotą muzikos, poezijos ir bendrystės šventę, kurioje teko pabūti Genovaitei Koriznienei, Giedrei Murnikovienei ir man.

Šventę organizavo Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras, Rokiškio literatų klubas „Vaivorykštė“.

Pavasariui įsibėgėjus visomis spalvomis pražysta sodai, gėlynai ir pievos... Sakoma, kad atbudusi gamta, jos grožis labiau įkvepia ir poetus, todėl ir jų eilėse – šiltesni jausmai, gražesnės spalvos... Poezijos šventė „Žydintys žodžiai“ sukvietė poezijos ir dainų mylėtojus į Žilpamūšio kultūros namus (Pasvalio raj.).

Malonu buvo susitikti su jau artimais tapusiais Pasvalio klubo „Užuovėja“, Pakruojo „Židinys“, Joniškio „Audruvė“, Panevėžio raj. „Polėkis“ poetais bei Akmenės raj. „Žiemgalija“ poetu, bardu Kęstučiu Krenčiumi, kurio atliekamos dainos ir džiugino, ir graudino... Keletą dainų mums dovanojo ir gitaristų duetas: Sigitas Paliulis bei Pasvalio P. Vileišio gimnazistas Vincas Linkevičius.

Smagu, kad eiles skaitėme neįprasta tvarka: vardus, surašytus ant atskirų lapelių, burtų keliu traukė Regina Grubinskienė ir kvietė skaityti. Ir kiekvienas buvome apdovanotas glėbiu knygų, kambarinėmis gėlėmis vazonėliuose, užrašų knygelėmis ir žiestais molio medaliais.

Gavome ir užduotis, kurias turėsim atlikti ir atsiskaityti jau kitų metų poezijos šventės metu: nuo poezijos medelio, nusiskynėme po rausvą ar baltą lapą, o ant jų – žodžiai ar žodžių junginiai, kurie turėtų „įsiterpti“ į būsimas mūsų eiles.

Gražiais akcentais papuošta salė, šiltas sutikimas, šeimininkų svetingumas ir dovanos džiugino visus, dalyvavusius šioje poezijos ir muzikos šventėje, tame tarpe ir mus: Genovaitę Koriznienę, Eleną Varnienę ir šių eilučių autorę.

Nuoširdi padėka šios šventės organizatorėms: Janinai Katauskienei bei Reginai Grubinskienei.

Vėl nakties žvaigždės prabilti kviečia eilėmis...

Anykščių literatų klubas „Marčiupys“ į naktinius poezijos skaitymus „ Kas švyti vasario nakties danguje“, paskutinį vasario penktadienį į Anykščių biblioteką sukvietė poezijos kūrėjus iš Panevėžio, Kėdainių, Biržų, Ukmergės, Jonavos ir Kupiškio. Kol rinkosi, bičiuliavosi ir skaitymams ruošėsi vakaro svečiai, jaunasis saksafono muzikantas mums meistriškai vis grojo ir grojo pačius gražiausius kūrinius...

Šventės dalyvius sveikino rajono meras Kęstutis Tubis.

Renginį vedė Diana Šermukšnienė. Pasak jos: „Kokia gi būtų Lietuva be mūsų – poezijos mylėtojų, mokančių parinkti tinkamus žodžius, mokančius juos sudėlioti eilėraščio ritmu?“ Todėl pirmiausia kiekvienas ir skaitėme po eilėraštį, skirtą Lietuvai. Čia skambėjo ir graži daina, kurios žodžių autorius ukmergiškis Albinas Kuliešis, o ją atliko poeto brolis.

Prasmingą, talpų kūrinį „Laiškas Lietuvai“ skaitė anykštėnas Algirdas Ražinskas.

O prieš akis, ekrane vis keitėsi Anykščių vaizdai, švenčių ir renginių akimirkos...

Po kavos pertaukėlės bei artimesnių pažinčių ir pokalbių, grįžom prie poezijos ir muzikos, vis artėdami link nakties... Tiesiog vienas paskui kitą poetai stojosi ir skaitė po eilėraštį, o tarp skaitančių, jautriomis melodijomis ir dainų žodžiais įsiterpdavo anykštėnai bardai: Vidmantas Plėta, Algimantas Baronas, Alvydas Apeikis bei nuostabaus balso, melodingų, jautrių ir elegantiškų dainų atlikėja, kėdainiškė Laima Žilytė.

O tas ratas apsisuko ne kartą, ne du…

Šioje gražiais posmais ir dainomis džiuginančioje šventėje dalyvavome keturios: Milda Narmontienė, Giedrė Murnikovienė, Elena Varnienė ir šių eilučių autorė.

Didelis ačiū anykštėnams už prasmingą ir gražią šventę.

Vasario 7 d., miesto bibliotekos salėje, vyko naujos eilėraščių knygos pristatymas. Tai Kupiškio krašto poetės Jadvygos Gabriūnaitės (1936-1990) knyga „Prisilietimas prie dilgėlės“. Gausiai susirinkusiems poetinio žodžio mylėtojams, knygą pristatė leidybos iniciatorius ir rėmėjas Justas Jasėnas.

Skambėjo Juozo Naujalio kūrinys „Svajonė“, kuriuo ir pradėta knygos sutiktuvių šventė. Jį atliko, vėliau ir kitus muzikinius intarpus dovanojo, Kupiškio meno mokyklos smuikininkės ir jų mokytoja Asta Petronienė.

O kas buvo Jadvyga Gabriūnaitė, ko gero retas žinojome, nes laikas jau nutolęs... Todėl klausytojus Justas J. supažindino su poetės autobiografiniu dienoraščiu. Paminėjo ir tai, kad 2018 m. Virbališkiuose vyko renginys, skirtas poetės prisiminimui. Justas J. prisipažino, jog iki tol nieko nežinojęs apie poetę, nebuvo skaitęs, bet užsidegė noru plačiau susipažinti su jos kūryba, todėl surinko tai, kas buvo publikuota Kupiškio, Šiaulių krašto spaudoje, kas išsaugota mokytojos Danutės Sokienės Virbališkių muziejuje, iš pirmosios poetės knygos „Vardynos“, iš kasmetinių leidinių „Atokios stotys“ bei „Kanonada“, kuriuose buvo publikuoti ir Jadvygos G. eilėraščiai. Knygos sudarytojas minėjo, jog įmanomi ir tolimesni tyrinėjimai, ieškojimai ir papildymas. Knygos viršelį puošia Salvijaus Žiūros fotografijos, o jose – poetės gimtoji sodybvietė: langai užverti – kaip ir gyvenimas, o praviros durys – tai kūryba, sklaida... Nors surinkta apie 150 eilėraščių, išleistoje knygelėje tik 120, tačiau ir likusieji nėra prastesni. Todėl Justas J. juos mums ir skaitė, leido pajusti žodžio reikšmę, skambesį, minties gilumą ir poetės sielos grožį. Poetės kūryba susieta su gyvenimu, gyvenimo skaudėjimu... Ji ir cikliška: metų laikai, bei stiprus dienos motyvas: rytas ir vakaras... Taip pat poetės eilėse daug vietovardžių iš Kupiškio krašto: Laukminiškiai, Naštupėlis…

Nuskambėjus paskutiniam muzikiniam kūriniui, po šio renginio ne vienas klausytojas išėjo su gera nuotaika ir nešdamasis naują poezijos knygą...