Rokiškyje, prie Lurdo koplyčios (Velniakalnyje) į Gegužines pamaldas ir poezijos skaitymus rinkosi vietiniai žmonės ir eilių kūrėjai nuo Rokiškio, Biržų, Ukmergės bei Kupiškio literatų klubo atstovai: J. Jasėnas, G. Koriznienė, J. Pranauskienė, L. Lapienienė ir šių eilučių autorė.

Po Gegužinių pamaldų, atvykusius sveikino ir šventei vadovavo Rokiškio Juozo Keliuočio bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja, literatų klubo „Vaivorykštė“ vadovė Salvinija Kalpokaitė.

Viešnia iš Ukmergės grojo gitara ir dovanojo dainas, kurios pavergė klausytojų širdis. Tai ukmergiškio poeto Albino Kuliešiaus eilės, virtusios dainomis. Išgirdome dvi dainas, kurias jai padėjo atlikti ir eilių autorius.

Miela buvo klausytis ir rokiškėnų ansamblio atliekamų dainų. Šaunu, kad Rokiškio krašto poetės Danutės Mažeikienės žodžiams sukurta daina ir rokiškėnų himnas.

Tvyrojo džiugi nuotaika, geros emocijos klausantis skaitomų eilių, buvo miela pasišnekučiuoti su didžia dalimi jau gerai pažįstamų poezijos kūrėjų.

Dėkui rokiškėnams už galimybę pabūti prasmingame, gražiame renginyje.

Respublikinė poezijos šventė-konkursas „Žydinčios vyšnios šakelė“ jau trisdešimt antrą kartą sukvietė poetus iš visų Lietuvos regionų į Sližius (Ukmergės raj.). Kasmetinį konkursą skelbia „Kaimo laikraštis“. Jame ir buvo publikuoti konkursui skirti ir temą atliepiantys dalyvių eilėraščiai apie duoną, gimtinę, tėviškę. Jam buvo pateikta net 116 kūrinių.

Atvykusius į poezijos šventę, kuri vyko gegužės 21 d., sveikino Veprių (mažosios kultūros sostinės) seniūnė Dalia Urbonienė, Ukmergės raj. savivaldybės atstovė Klaudija Stepanova ir „Kaimo laikraštis“ redaktorė Angelė Pilvelienė.

Renginį vedė aktorius, dainų atlikėjas Giedrius Arbačiauskas. Jautriai brazdindamas gitarą, jis atliko dainas, sukurtas pagal Henriko Radausko, Janinos Degutytės ir kitų poetų eiles. Aktorius skaitė ir eilėraščius tų autorių, kuriems buvo įteiktos nominacijos.

Šiame konkurse paskelbtas 21-as konkurso laureatas. Juo tapo Vida Gustaitytė-Bubnienė už eilėraščius iš rinkinio „Širdis ant gubos“. Juozo-Tumo Vaižganto prizas įteiktas jonaviškiui Petrui Zlatkui. Diplomantais paskelbti autoriai: Rita Juškevičiūtė-Mockeliūnienė, Romualdas Žilinskas, Lina Buivydavičiūtė. Jaunojo poeto nominacijos ir seimo pirmininkės Loretos Graužinienės dovanos įteiktos Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokiniams ir jų mokytojai Vidai Papaurėlienei.

Dar keli šio konkurso dalyviai buvo pakviesti renginio metu paskaityti savo eilių, tame tarpe ir mes, dvi kupiškietės: Giedrė Murnikovienė ir šių eilučių autorė.

Puikų šventinį koncertą dovanojo ir moterų vokalinis ansamblis „Kantilena“.

Pasibaigus renginiui, ėjome į salę, kur su garuojančia žirniene mus pasitiko šeimininkės. Prie kavos puodelio šnekučiavomės su jau pažįstamais ir naujai sutiktais draugais.

Dėkui rengėjams, šeimininkams ir šventės dalyviams už atgaivą sielai.

Prisijaukinta poezijos paukštė jau daugiau nei dešimt pavasarių sklando Adomynės dvare. Neužmirštuolių puokštelėmis pražydusioje dvaro verandoje, gegužės 14 d. šurmuliavo poezijos mėgėjai ir ją kuriantys, sukviesti į gražiai pavadintą šventę: „Prisijaukinkime poezijos paukštę“.

Savo eiles skaitė Svėdasų poetė Alma Švelnienė ir jaunoji kūrėja Zita Palskytė bei Kupiškio literatų klubo atstovės: G. Gricienė, G. Koriznienė, J. Pranauskienė, G. Murnikovienė ir šių eilučių autorė.

Akį traukė ir nuostabą kėlė buvusios svėdasiškės Onutės Jėckienės meno kūriniai: gėlės ir gėlių puokštės, į kurias tik iš arti žiūrėdamas suvoki, jog visa tai – kabliuku nertas grožis. Onutė dar ir skaitė eiles, virkdė akordeoną, įtraukė mus visus į dainų sūkurį...

Dėkui šeimininkams už gražiai organizuotą šventę, šiltą priėmimą, už poetams dovanotas neužmirštuolių puokšteles bei poezijos paukštes, kurias žiedė keramikos būrelio mokiniai ir jų vadovas Sauliaus Kulnickas.

Gegužės 6 d. į Jonavos kultūros centrą plūdo literatai, sukviesti į „PAVASARIO VALSO“ šventę „Ketvirtis amžiaus: iš širdies – į širdį“, skirtą poezijos klubo „Šaltinis“ 25- mečiui.

Kol rinkosi šventės dalyviai, ekrane „plaukė“ vaizdai iš ankstesniais metais vykusių švenčių, akį traukė scenos dekoracija – baltai sužydusių medelių glėbys...

Vakaro pradžioje, smuikuojant Romualdui Petkevičiui, savo kūrybą skaitė „Šaltinio“ nariai. Po jų, atsakingas už sklandžią šventės eigą aktorius Petras Venslovas, eiles skaityti kvietė svečius iš kitų rajonų: Pakruojo, Kėdainių, Elektrėnų, Ukmergės ir mus, kupiškėnus: Justą Jasėną, Giedrę Murnikovienę, šių eilučių autorę bei Kaišiadorių poetus.

Kalbėjo ir „Šaltinio“ klubo pirmininkę Ireną Nagulevičienę, taip pat ir šventės dalyvius sveikino Seimo narys Rimantas Sinkevičius, jo padėjėja Laima Slovikienė, Jonavos mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis ir kiti. Gražiausios gėlės, dovanos, šilti padėkos žodžiai buvo skirti klubo pirmininkei Irenai. Tai jos rūpesčiu ir dėmesiu ilgus metus buvo apglėbti ir sušildyti „Šaltinio“ klubo kūrėjai.

Koncertavo bardė Gražina Švėgždė, Leonora Veselkienė, Edvardo Ratauto grupė „Rapsodija“. Puikų reginį dovanojo pantomimos aktoriaus Virginijaus Bortkevičiaus žvilgsnis į laiką: „Toks gyvenimas“.

Kai visus šventės dalyvius „įrėmino“ bendra nuotrauka, dar ilgai bendravome, dalinomės įspūdžiais, mintimis ir vaišinomės prie svetingų šeimininkų skanėstais nukrauto stalo.

Poezijos ir dainų popietė „Mano dainos – mano pats didžiausias turtas“, skirta poeto Vytauto Barausko atminimui, gegužės 5 d. į Vilniaus įgulos karininkų ramovę sukvietė PMMA kūrėjus iš Druskininkų, Kėdainių, Klaipėdos, Kupiškio, Šiaulių, Vilniaus ir Trakų.

Prisiminimais apie Vytautą Barauską pasidalino klaipėdiškis, metafizikos mokslų daktaras Vilimantas Zablockis. Lolita Piličiauskaitė – Navickienė iš Trakų ir „Kauno branduma“ menininkė Lina Opulskienė skaitė eiles, skirtas Poetui V. Barauskui. Kėdainietė Nijolė Jadvyga Kulnickienė – PMMA „Branduma“ prezidiumo pirmininkė – paskelbė tylos minutę. Vicepirmininkė Irena Žurumskienė šventės dalyviams priminė, kokiu tikslu įkurta PMMA „Branduma“.

Eilėraštį, skirtą V. Barauskui skaitė kėdainietė Rima Petrilevičienė, o Kupiškio atstovės –Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorė – skaitė poeto eiles. Šiaulietė Rita Skėrienė dalinosi atsiminimais ir skaitė Vytauto B. eilėraštį „Kryžkelėje“, Aleksandra Vaitkaitienė – eilėraštį „Dangaus potvarkis“. Dalinosi atsiminimais ir poeto eilėraštį „Vestuvinis žiedas“ skaitė Alvyra Grėbliūnienė (Druskininkai).

Gražus šventės tęsinys – Vilniaus choro „Sakalas“ bei jaunųjų atlikėjų dovanotos dainos. Dar didesnis džiugesys užplūdo širdis, klausantis dainų, sukurtų pagal poeto Vytauto Barausko eiles. Jas dainavo artimi Vytauto B. draugai – Algis Frankonis ir Vytautas Šiškauskas.

Džiugus šurmulys ir smagios bendravimo akimirkos tęsėsi kitoje salėje, į kurią visus sukvietė poeto našlė Laimutė Barauskienė.