Įsibėgėjus vasarai, poetams ir poetinio žodžio mylėtojams jau tapo įprasta kasmet rinktis į poezijos skaitymus „Prie skambančio medžio“. Kunigiškiuose, išpuoselėtoje „Baltojo balandžio“ fondo įkūrėjos Aldonos Širvinskienės sodyboje, vėjo pirštai groja ant medžio kabančiais varpeliais, kurių kasmet vis daugiau ir daugiau... Jų skambėjimo kviečiamas, čia baltu balandžiu atskrenda 2001m. į Amžinybę išėjęs Aldonos sūnus Karolis.

Birželio 18 d., atvykusius į šventę iš Kauno, Vilniaus, Biržų, Anykščių, Svėdasų, Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio ir Skapiškio, pasitiko sodybos šeimininkė Aldona ir... šiltas lietutis. Todėl sugūžėjome į vidų ir glaudžiu ratu susispietėme svetainėje.

Nepriklausomų rašytojų sąjungos valdybos narys Vladas Buragas dėkojo Aldonai už jaukius kūrybos namus, perdavė linkėjimus nuo prezidento Algimanto Jasulaičio. Sveikinimo ir padėkos žodžius išsakė Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ redaktorė Dalina Rupinskienė, o buvusios klasės draugės linkėjo neblėstančios kūrybinės ugnelės, sveikatos ir Dievo palaimos.

Pavasariui atėjus, drąsiai pragysta poezijos paukštė, kuri įvairiuose Lietuvos kampeliuose kviečia į „Poezijos pavasario“ renginius. Tik jau nebe visos šios šventės sutelpa į pavasario laiką, todėl mūsų tradiciniai, jau penktieji, „Poezijos pavasario aidai“ poetus ir jų kūrybos mylėtojus į šventę, kuri vyko Uoginiuose, Adomo Petrausko muziejaus amatų centre, sukvietė birželio 11 dieną.

Malonu, kad skaityti eilių ir su bičiuliais pabendrauti atvyko Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ atstovai, gausus būrelis iš Biržų literatų klubo „Versmė“, pora anykštėnų, atstovavusių klubui „Marčiupys“. Smagu, kad ir mūsų, kupiškėnų, susirinko virš dešimties. Buvo ir žiūrovų iš Antašavos, Uoginių bei Kupiškio.

Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris. 2016“ renginių metu, kurie gegužės 28 dieną vyko Kupiškio etnografijos muziejaus kiemelyje ir Noriūnų dvaro parke, buvo prisiminti jau Amžinybėn iškeliavę garsūs poetai kupiškėnai Vytautas Rudokas ir Valdemaras Kukulas.

O šie „Poezijos pavasario aidai“ skirti mūsų krašto poetės Zitos Lukošiūtės, kuriai ateinantį rudenį būtų sukakę 65-eri, atminimui. Zitos eilėraščius skaitė Aušra Uldukienė, Regina Baltrūnienė ir šio renginio vedančioji Lina Matiukaitė. O iš kompaktinės plokštelės skambėjo dainos Zitos tekstais, kurias sukūrė ir atliko iš Kupiškio kilęs kompozitorius Algimantas Kriūka. Ant stalelio išdėliotos Z. Lukošiūtės knygos „Autoportretas su vėjo pamušalu“ – dovana kiekvienam svečiui ar norinčiam ją turėti.

Rokiškyje, prie Lurdo koplyčios (Velniakalnyje) į Gegužines pamaldas ir poezijos skaitymus rinkosi vietiniai žmonės ir eilių kūrėjai nuo Rokiškio, Biržų, Ukmergės bei Kupiškio literatų klubo atstovai: J. Jasėnas, G. Koriznienė, J. Pranauskienė, L. Lapienienė ir šių eilučių autorė.

Po Gegužinių pamaldų, atvykusius sveikino ir šventei vadovavo Rokiškio Juozo Keliuočio bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja, literatų klubo „Vaivorykštė“ vadovė Salvinija Kalpokaitė.

Viešnia iš Ukmergės grojo gitara ir dovanojo dainas, kurios pavergė klausytojų širdis. Tai ukmergiškio poeto Albino Kuliešiaus eilės, virtusios dainomis. Išgirdome dvi dainas, kurias jai padėjo atlikti ir eilių autorius.

Miela buvo klausytis ir rokiškėnų ansamblio atliekamų dainų. Šaunu, kad Rokiškio krašto poetės Danutės Mažeikienės žodžiams sukurta daina ir rokiškėnų himnas.

Tvyrojo džiugi nuotaika, geros emocijos klausantis skaitomų eilių, buvo miela pasišnekučiuoti su didžia dalimi jau gerai pažįstamų poezijos kūrėjų.

Dėkui rokiškėnams už galimybę pabūti prasmingame, gražiame renginyje.

Respublikinė poezijos šventė-konkursas „Žydinčios vyšnios šakelė“ jau trisdešimt antrą kartą sukvietė poetus iš visų Lietuvos regionų į Sližius (Ukmergės raj.). Kasmetinį konkursą skelbia „Kaimo laikraštis“. Jame ir buvo publikuoti konkursui skirti ir temą atliepiantys dalyvių eilėraščiai apie duoną, gimtinę, tėviškę. Jam buvo pateikta net 116 kūrinių.

Atvykusius į poezijos šventę, kuri vyko gegužės 21 d., sveikino Veprių (mažosios kultūros sostinės) seniūnė Dalia Urbonienė, Ukmergės raj. savivaldybės atstovė Klaudija Stepanova ir „Kaimo laikraštis“ redaktorė Angelė Pilvelienė.

Renginį vedė aktorius, dainų atlikėjas Giedrius Arbačiauskas. Jautriai brazdindamas gitarą, jis atliko dainas, sukurtas pagal Henriko Radausko, Janinos Degutytės ir kitų poetų eiles. Aktorius skaitė ir eilėraščius tų autorių, kuriems buvo įteiktos nominacijos.

Šiame konkurse paskelbtas 21-as konkurso laureatas. Juo tapo Vida Gustaitytė-Bubnienė už eilėraščius iš rinkinio „Širdis ant gubos“. Juozo-Tumo Vaižganto prizas įteiktas jonaviškiui Petrui Zlatkui. Diplomantais paskelbti autoriai: Rita Juškevičiūtė-Mockeliūnienė, Romualdas Žilinskas, Lina Buivydavičiūtė. Jaunojo poeto nominacijos ir seimo pirmininkės Loretos Graužinienės dovanos įteiktos Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokiniams ir jų mokytojai Vidai Papaurėlienei.

Dar keli šio konkurso dalyviai buvo pakviesti renginio metu paskaityti savo eilių, tame tarpe ir mes, dvi kupiškietės: Giedrė Murnikovienė ir šių eilučių autorė.

Puikų šventinį koncertą dovanojo ir moterų vokalinis ansamblis „Kantilena“.

Pasibaigus renginiui, ėjome į salę, kur su garuojančia žirniene mus pasitiko šeimininkės. Prie kavos puodelio šnekučiavomės su jau pažįstamais ir naujai sutiktais draugais.

Dėkui rengėjams, šeimininkams ir šventės dalyviams už atgaivą sielai.

Prisijaukinta poezijos paukštė jau daugiau nei dešimt pavasarių sklando Adomynės dvare. Neužmirštuolių puokštelėmis pražydusioje dvaro verandoje, gegužės 14 d. šurmuliavo poezijos mėgėjai ir ją kuriantys, sukviesti į gražiai pavadintą šventę: „Prisijaukinkime poezijos paukštę“.

Savo eiles skaitė Svėdasų poetė Alma Švelnienė ir jaunoji kūrėja Zita Palskytė bei Kupiškio literatų klubo atstovės: G. Gricienė, G. Koriznienė, J. Pranauskienė, G. Murnikovienė ir šių eilučių autorė.

Akį traukė ir nuostabą kėlė buvusios svėdasiškės Onutės Jėckienės meno kūriniai: gėlės ir gėlių puokštės, į kurias tik iš arti žiūrėdamas suvoki, jog visa tai – kabliuku nertas grožis. Onutė dar ir skaitė eiles, virkdė akordeoną, įtraukė mus visus į dainų sūkurį...

Dėkui šeimininkams už gražiai organizuotą šventę, šiltą priėmimą, už poetams dovanotas neužmirštuolių puokšteles bei poezijos paukštes, kurias žiedė keramikos būrelio mokiniai ir jų vadovas Sauliaus Kulnickas.