Kūrėjų šventė „Langas į širdį“, rugpjūčio 13 d. sukvietusi gausų būrį svečių iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Panevėžio, Anykščių, Ukmergės, Šiaulių ir Kupiškio, prasidėjo Siesikų pilyje. Atvykusius maloniai sutiko šventės šeimininkas Albinas Kuliešius. Įdomu ir miela buvo žiūrėti fotografo/videografo Manto Kristijono Kuliešiaus kurtą filmą „Atmerk akis“. Neilgos trukmės, tačiau daug aprėpiančiame video, – kitas žvilgsnis į metų laikus, į gamtos ir aplinkos mums dovanojamą grožį. Lietuvių fotomenininko Rimanto Dichavičiaus pasakojimas ir vaizdinė medžiaga mus supažindino su vizualinio meno kūrėjais ir jų darbais. Tai lietuvių menininkų skulptūros, grafikos, tapybos, vitražo, tekstilės, juvelyrikos, keramikos ir kiti darbai. Fotomenininkas pažymėjo, jog didelis dailininkų pėdsakas mūsų valstybingumui yra ir dekoracijų menas. O visas menas – tai tarsi amortizacija nuo pykčio ir neapykantos.

Antroji dalis persikėlė prie Siesikų ežero. Čia šventės vėliavą kėlė Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, fotomenininkas Rimantas Dichavičius, tautodailininkas Rimantas Zinkevičius ir aktorius Paulius Čižinauskas. Seimo pirmininkė įteikė Padėką (Įrėmintą tautinę giesmę) skulptūrų autoriui R. Zinkevičiui, o Mantui Kristijonui Kuliešiui – dovaną už sukurtą filmą. Šventės rėmėjams ir poetams Albinas Kuliešius teikė Padėkas ir dovanojo „ Langas į širdį“ medalius.

Cezario grupės teatro aktorius Paulius Čižinauskas skaitė Vytauto Mačernio eiles. Tai buvo išraiškinga, jautru, gražu. Puikiai du Vytauto Mačernio eilėraščius paskaitė ir anykštėnas Algirdas Ražinskas. Fotomenininkas R. Dichavičius skaitė Leonardo Gutausko 3 eil. ciklą, skirtą Jurgiui Baltrušaičiui. Po jų – savo eiles skaitė jonaviečiai, kėdainiškė Rima Petrilevičienė, debiutantas Stasys Grigas (Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ prezidentas). Smagu buvo klausyti trimis kalbomis (lietuvių, rusų ir Ignalinos-Švenčionių tarmi) skaitomų Gaudento Kurilos eilių. Sužavėjo ir pirmą kartą į poezijos šventę iš Kuršėnų (Šiaulių raj.) atvykusių poečių eilės. Dėkui joms ir už dovanotą Šiaulių rajono literatų asociacijos almanachą „Blyksniai“. Gražias, jausmingas eiles skaitė vilniečiai – Regina Palevičienė-Karilė, Vitas Rimkus ir kaunietė Irena Žurumskienė. „Balto balandžio“ labdaros ir paramos fondo pirmininkė Aldona Širvinskienė ir fondo narės: Laima Lapienienė, Aldona Lavickienė skaitė ir eiles, ir prozos kūrinėlius. Prie jų grupelės prisijungė ir savo eiles skaitė Ona Striškienė (Panevėžio raj.) Gražiais posmais prabilo ir svečias iš Londono – kaunietis, dviejų eilėraščių knygų autorius Svajūnas Dačkevičius. Šiltai priimtos ir mudviejų – Giedrės Murnikovienės ir šių eilučių autorės, skaitytos eilės. Iš miško grįžo Grybų karalienė, nešina didžiuliu grybų tortu ir saldžiais grybukais. Skanėstų užteko visiems. Koncertą dovanojo Rimanto Sinicos vadovaujama bardų grupė. Miela buvo klausyti puikiai gitarą ir vokalą valdančios ukmergiškės Rimos Žudienės atliekamų dainų. Skambėjo daina „Aguonos“ ir dar daug kitų, parašytų poeto Albino Kuliešiaus tekstais. Keletą dainų Rima atliko ir su tekstų autoriumi.

Saulė ežero bangomis jau slydo namolio... Mudvi nebesulaukėme nei iš ežero išnyrančio ir valtele atplaukiančio kipšo, nei laužo kibirkštėlių, kylančių į dangų, nei anykštėno bardo Vidmanto plėtos dainų. Vis tiek, šventinės nuotaikos ir gerų emocijų užteks ilgam.

Metai keičia metus, tačiau iš atminties ir širdies neištrina artimo žmogaus...

Į Karolio Širvinsko žūties 15 metų paminėjimą buvo pakviesti poezijos kūrėjai, dalyvavę kasmet vykstančiame poezijos konkurse „Balto balandžio sugrįžimas“. Karolio atminimui skirtame renginyje, kuris vyko rugpjūčio 12d., Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, dalyvavo Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, atvykusi su gražia misija – įteikti apdovanojimus. Už 15-a metų visuomeninio ir kūrybinio darbo, už socialinį indėlį per pilietines, visuomenines ir bendruomenines veiklas, ženklą „Gerumo žvaigždė“ ministrė įteikė Aldonai Širvinskienei. Anykščių vicemeras Sigutis Obelevičius Aldonai Š. dovanojo knygą „Anykščių menas“. Ženklu „Gerumo žvaigždė“ apdovanotas ir LNRS pirmininko pavaduotojas Vytautas Šiaudytis.

Po baltą obuolį iš Dievo sodo, kuriuos nulipdė poetas ir menininkas Virgilijus Bespalovas, Aldona įteikė Simeonai Baranauskaitei-Načajienei, nutapiusiai Karolio portretą, bei vicemerui S. Obelevičiui.

Aldona Širvinskienė pateikė išsamią pastarųjų 15-os metų savo veiklos ataskaitą.

Skambėjo Klodo Debiusi kūrinys „Mėnesienos šviesa“, kurį mums dovanojo pianistė Sigita Garšanova bei akordeonistas Paulius Garšanovas. Tarp sveikinimų ir poezijos skaitymų gražiai įsiterpė ir kiti jų atlikti muzikiniai kūriniai.

Aldona skaitė eiles... Ypač jaudinantis jos eil. „Du angelai“.

Vaizdajuostėje vienas kitą keitė Karolio Širvinsko tapybos darbai, klausėme kunigo Justo Jasėno įrašytų žodžių, skirtų Karolio atminimui.

Savo eiles skaitė ir kasmet vykstančio poezijos konkurso „Balto balandžio sugrįžimas“ laureatai bei nominuoti už eilėraščius, skirtus Karolio atminimui.

Gaila, kad mūsų literatų klubo nariai, tapę konkurso laureatais: Vida Kaulakienė (2012) ir Justas Jasėnas (2013) negalėjo dalyvauti šioje šventėje. Tačiau dalyvavome visos, kurioms buvo įteiktos nominacijos „Už eilėraštį, skirtą Karoliui Širvinskui atminti“: Angelė Marija Jonuškienė (2011, 2012), Milda Narmontienė (2013), Laima Lapienienė (2014), Regina Baltrūnienė (2015).

Taurų konkurso simbolį – baltą ažūrinį balandį – Aldonai Š. dovanojo Milda Narmontienė.

Įsibėgėjus vasarai, poetams ir poetinio žodžio mylėtojams jau tapo įprasta kasmet rinktis į poezijos skaitymus „Prie skambančio medžio“. Kunigiškiuose, išpuoselėtoje „Baltojo balandžio“ fondo įkūrėjos Aldonos Širvinskienės sodyboje, vėjo pirštai groja ant medžio kabančiais varpeliais, kurių kasmet vis daugiau ir daugiau... Jų skambėjimo kviečiamas, čia baltu balandžiu atskrenda 2001m. į Amžinybę išėjęs Aldonos sūnus Karolis.

Birželio 18 d., atvykusius į šventę iš Kauno, Vilniaus, Biržų, Anykščių, Svėdasų, Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio ir Skapiškio, pasitiko sodybos šeimininkė Aldona ir... šiltas lietutis. Todėl sugūžėjome į vidų ir glaudžiu ratu susispietėme svetainėje.

Nepriklausomų rašytojų sąjungos valdybos narys Vladas Buragas dėkojo Aldonai už jaukius kūrybos namus, perdavė linkėjimus nuo prezidento Algimanto Jasulaičio. Sveikinimo ir padėkos žodžius išsakė Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ redaktorė Dalina Rupinskienė, o buvusios klasės draugės linkėjo neblėstančios kūrybinės ugnelės, sveikatos ir Dievo palaimos.

Pavasariui atėjus, drąsiai pragysta poezijos paukštė, kuri įvairiuose Lietuvos kampeliuose kviečia į „Poezijos pavasario“ renginius. Tik jau nebe visos šios šventės sutelpa į pavasario laiką, todėl mūsų tradiciniai, jau penktieji, „Poezijos pavasario aidai“ poetus ir jų kūrybos mylėtojus į šventę, kuri vyko Uoginiuose, Adomo Petrausko muziejaus amatų centre, sukvietė birželio 11 dieną.

Malonu, kad skaityti eilių ir su bičiuliais pabendrauti atvyko Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ atstovai, gausus būrelis iš Biržų literatų klubo „Versmė“, pora anykštėnų, atstovavusių klubui „Marčiupys“. Smagu, kad ir mūsų, kupiškėnų, susirinko virš dešimties. Buvo ir žiūrovų iš Antašavos, Uoginių bei Kupiškio.

Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris. 2016“ renginių metu, kurie gegužės 28 dieną vyko Kupiškio etnografijos muziejaus kiemelyje ir Noriūnų dvaro parke, buvo prisiminti jau Amžinybėn iškeliavę garsūs poetai kupiškėnai Vytautas Rudokas ir Valdemaras Kukulas.

O šie „Poezijos pavasario aidai“ skirti mūsų krašto poetės Zitos Lukošiūtės, kuriai ateinantį rudenį būtų sukakę 65-eri, atminimui. Zitos eilėraščius skaitė Aušra Uldukienė, Regina Baltrūnienė ir šio renginio vedančioji Lina Matiukaitė. O iš kompaktinės plokštelės skambėjo dainos Zitos tekstais, kurias sukūrė ir atliko iš Kupiškio kilęs kompozitorius Algimantas Kriūka. Ant stalelio išdėliotos Z. Lukošiūtės knygos „Autoportretas su vėjo pamušalu“ – dovana kiekvienam svečiui ar norinčiam ją turėti.

Rokiškyje, prie Lurdo koplyčios (Velniakalnyje) į Gegužines pamaldas ir poezijos skaitymus rinkosi vietiniai žmonės ir eilių kūrėjai nuo Rokiškio, Biržų, Ukmergės bei Kupiškio literatų klubo atstovai: J. Jasėnas, G. Koriznienė, J. Pranauskienė, L. Lapienienė ir šių eilučių autorė.

Po Gegužinių pamaldų, atvykusius sveikino ir šventei vadovavo Rokiškio Juozo Keliuočio bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja, literatų klubo „Vaivorykštė“ vadovė Salvinija Kalpokaitė.

Viešnia iš Ukmergės grojo gitara ir dovanojo dainas, kurios pavergė klausytojų širdis. Tai ukmergiškio poeto Albino Kuliešiaus eilės, virtusios dainomis. Išgirdome dvi dainas, kurias jai padėjo atlikti ir eilių autorius.

Miela buvo klausytis ir rokiškėnų ansamblio atliekamų dainų. Šaunu, kad Rokiškio krašto poetės Danutės Mažeikienės žodžiams sukurta daina ir rokiškėnų himnas.

Tvyrojo džiugi nuotaika, geros emocijos klausantis skaitomų eilių, buvo miela pasišnekučiuoti su didžia dalimi jau gerai pažįstamų poezijos kūrėjų.

Dėkui rokiškėnams už galimybę pabūti prasmingame, gražiame renginyje.