„Vaivorykštės“ pristatymo šventė vyko spalio 21d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Tai jau trečiasis Rokiškio literatų kūrybos almanachas. Literatų klubo pirmininkė Salvinija Kalpokaitė sakė, jog per 30 klubo veiklos metų, tai jau trečiasis bendras rajono kūrėjų almanachas. Jo tikslas – nors iš dalies supažindinti skaitytoją su savo mintimis, troškimais, kurie atsiveria poezijos eilutėse. Dar viena „Vaivorykštės“ pareiga – ugdyti kūrėjus. Pasidžiaugta, kad šalia jau brandžių kūrinių ir kūrėjų, vis drąsiau prabyla ir jaunimo atstovai.

Minėtos bibliotekos direktorės pavaduotoja, literatė, renginio vedėja Daiva Vilkickienė įžanginiame puslapyje rašo: „Vaivos juosta, atsispindinti rasos lašelyje ant gėlės žiedo, baltas gimtinės takas, vedantis namo į medumi varvančią vaikystę, dosnus motinos glėbys ir rupi tėvo ranka, svaigus pirmas bučinys ir aštrus skausmo kirtis, gilios gimtosios tarmės versmės ar gaivus Lietuvos laisvės gurkšnis – viso margo gyvenimo žavesio atspindys, lūžtantis per žmogiškųjų vertybių prizmę, per kūrėjo potyrius ir pojūčius – atsimuša į žodžio veidrodį – eilėraštyje, miniatiūroje, esė...“

Šio almanacho puslapiuose – 32 žinomų, pripažintų ir išleidusių jau ne po vieną autorinę knygą literatų poezija, prozos kūrinėliai ar miniatiūros, bei 6 Juozo Tūbelio progimnazijos moksleivių pirmieji bandymai.

Intarpus tarp dalyvavusių autorių kūrybos skaitymų, užpildė muzika ir dainos – tai Vidos Papaurėlienės, Danutės Mažeikienės, Ramintos Rimiškytės eilės, tapusios dainomis, kurioms muziką parašė Birutė Pariuškienė, Deimantė Sadauskaitė, Laima Bieliūnienė, Rasa Šakalienė.

Juozo Tūbelio progimnazijos mokytojas, dainuojamosios poezijos atstovas Algirdas Paliūnis pristatė ne eilėraščius, o savo dainas. Skambėjo ir literatų klubo himnas „Vaivorykštės juosta“ (žodžiai D. Mažeikienės).

Sveikino seimo narys Vytautas Saulis, laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redaktorė Nida Šulcienė.

Nešykštėta padėkos žodžių almanacho „Vaivorykštė“ rėmėjams, redaktoriui ir sudarytojui Stanislovui Varneckui, literatų klubo pirmininkei Salvinijai Kalpokaitei bei muzikos ir dainų atlikėjams.

Už gražią poeziją, muziką bei almanachus, kuriuos gavome dovanų, kukliai atsidėkojome ir mes, Kupiškio literatų klubo narės, dalyvavusios almanacho sutiktuvėse: Laima Lapienienė, Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorė, bei skapiškietė Aldona Lavickienė.

Kaip jau įprasta, į šį rudenišką poezijos renginį Papilyje, Biržų literatų klubas „Versmė“ kviečia Pasvalio, Rokiškio ir Kupiškio literatus. Tik rokiškėnų šį kartą nebuvo, o ir mes savąjį klubą atstovavome dviese: Giedrytė Murnikovienė ir šių eilučių autorė.

„Keturių vėjų pagairėje“– taip pavadintas literatų susibūrimas, skirtas poeto Kazio Binkio paminėjimui. Buvusioje sodybvietėje, kurios vietoje tik paminklinis akmuo ir šlamančios liepos, buvo paskaitytos poeto ir poetui skirtos eilės, padėtos gėlės.

Paskui, jau E.G. Lansbergų sodyboje, jaukiai susėdę ant medinių suolų, dalijomės savo kūryba.

Turėjo ką prisiminti ir mums papasakoti žurnalistas Algirdas Butkevičius ir buvęs Biržų kultūros skyriaus vedėjas Juozas Enskaitis.

Jaukiame gamtos kampely, besiklausant eilių, vaišinantis ir bendraujant, greitai prabėgo susitikimo valandos su mums artimais draugais jau tapusiais biržiečiais ir pasvaliečiais.

Dėkui organizatoriams, rugsėjo 25 d. dovanojusiems prasmingą ir gražią šventę.

Nesuguldyti į eiles,
Pabyra žodžiai tarsi lapai...
    Laima Lapienienė

Sakoma, jog derlių nuima rudenį: kas sodo ar laukų, o kas ir kūrybos derlių... Rugsėjo 16-os pavakarę, į Skapiškio bendruomenės namų salę skubėjo poetinio žodžio mylėtojai. Į skapiškietės Laimos Lapienienės knygos „Sielos ledai“ sutiktuves rinkosi garbūs svečiai: Seimo narys Vytautas Saulis, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius, literatai, miestelio gyventojai.

Knygos autorė yra Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“ bei Labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ narė. Šventėje dalyvavo šio fondo įkūrėja ir pirmininkė, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė Aldona Širvinskienė, Rokiškio krašto poetė Danutė Mažeikienė. Knygos „Sielos ledai“ sutiktuvėse dalyvavome ir mes, literatų klubo „Lėvens balsai“ atstovės: klubo kuratorė Lina Matiukaitė, Genovaitė Koriznienė, Juzefa Pranauskienė ir šių eilučių autorė.

Gitaros akordais ir gražia daina šventę pradėjo bardas Saulius Balys. Ir kitos jo atliekamos dainos jaukiai užpildė pauzes tarp eilėraščių, kuriuos skaitė jų autorė Laimutė, Kupiškio viešosios bibliotekos Skapiškio padalinio vyresnioji bibliotekininkė ir šio renginio vedėja Roma Bugailiškienė bei pulkelis vietos gyventojų. Už jausmingas eiles Laimai atsidėkota dovanėlėmis, gėlėmis ir šypsenomis, o autorė svečiams dovanojo dažais kvepiančias knygas, prasitarusi, kad turimų naujų eilių užteks ir dar vienai knygai.

Fondo ,,Baltasis balandis‘‘ literatų - prozininkų kūrinių konkursas yra viena iš prozininkų saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo formų. Jo tikslas – padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įtvirtinti kūrėjo poziciją kultūrinėje aplinkoje.

Baltos paukštės nominaciją įsteigė LPD tradicinio respublikinio renginio ,,Vaižganto skaitymai‘‘ organizacinio komiteto narė, Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, LNRS narė, rašytoja Aldona Širvinskienė.

Jau trečią kartą organizuotas konkursas, rugsėjo 3 d. prozos kūrėjus sukvietė į Ustronę, į Juozo Tumo-Vaižganto muziejų-svirną. Atvykusius pasitiko muziejaus direktorius Audrius Daukša. Išsamus ir įdomus direktoriaus pasakojimas apie Vaižgantą, čia įrengtą knygų slėptuvę, knygnešių, kurių Lietuvoje buvo virš 6 tūkst., žygius ir drąsą, mums neprailgo.

Muziejaus šeimininkas grojo kanklėmis, skaitė Justino Marcinkevičiaus eiles, kurias jis atranda ir jaučia truputį kitaip. Ir išgirsti buvo miela kitaip...

Į renginį atvyko kūrėjai iš Joniškio, Kauno, Klaipėdos, Kupiškio, Mažeikių ir Panevėžio rajono.

Kas skaitė savo kūrinėlių ištraukas, o kas ir visą. Mano supratimu, šiam konkursui turėtų būti teikiami prozos kūrinėliai, kurie verstų suklusti, įsijausti ir susimąstyti: ar visada pastebime kenčiantį, nedrįstantį prašyti pagalbos, ar pastebime grožį, kuo džiaugiamės, dėl ko nerimaujame, ką gauname ir ką duodame kitiems...

Konkurso laureate tapo Diana Trijonytė-Jusčienė iš Mažeikių su novele „Slėnio muzika“.

Šio konkurso idėją atitiko, mano supratimu, minėtos konkurso laureatės, Joniškio literačių prozos kūrinėliai. Be abejo, džiugino jautrūs, širdimi rašyti ir mūsų klubo narių: Mildos Narmontienės, Angelės Marijos Jonuškienės ir Bronislavos Valinskaitės kūrinėliai. Savitą, intriguojantį kūrinėlį skaitė ir mūsų klubo narė Laima Lapienienė

Visi dalyvavusieji ir skaičiusieji, buvo apdovanoti padėkomis-nominacijomis.

Išleistas jau trečiasis prozos kūrinių rinkinys „Pasivaikščiojimai 3“, kurį sudarė „Baltojo balandžio“ fondo pirmininkė Aldona Širvinskienė. Be jau paminėtų mūsų klubo literatų, jame ir Justo Jasėno prozos kūrinėlis. Šį rinkinį buvo galima įsigyti.

Smagu, kad miela Aldona sukviečia būrin paskaityti savos kūrybos, pabendrauti, o tai skatina kurti, domėtis kitų kūryba.

Kurgi tu, poete išėjai?
Juk tenai, už paskutinio spindžio,
Tebelaukia Salos, Kamajai
Taip, kaip Strazdo arba Vienažindžio.
(Jonas Strielkūnas, 1979 kovo 26)

„Čia, kur prieš 38 metus paskutinį kartą lankėsi poetas Paulius Širvys, kur paminklinis akmuo ir žydinčios gėlės poetui, kur šlama beržai, norisi, kad čiulbėtų paukščiai, o užklydęs pakeleivis turėtų kur prisėsti...“ – tokiais žodžiais rugpjūčio 19 d. šventės dalyvius ir svečius pasitiko Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė. Ji dėkojo tiems, kurie ruošė bei puošė Širvynę. Nuspręsta, kad ši vieta taip ir bus vadinama, kaip ją visada vadina vietiniai.

Menininkas, medžio drožėjas Gintaras Varnas, kartu su bibliotekos direktore A. Matiukiene atidengė poeto Pauliaus Širvio „Draugo suolelį“. Aleksandravėlės bendruomenės dovana – inkilėliai, kurie dar daugiau paukštelių sukvies į Širvynę.