Nesuguldyti į eiles,
Pabyra žodžiai tarsi lapai...
    Laima Lapienienė

Sakoma, jog derlių nuima rudenį: kas sodo ar laukų, o kas ir kūrybos derlių... Rugsėjo 16-os pavakarę, į Skapiškio bendruomenės namų salę skubėjo poetinio žodžio mylėtojai. Į skapiškietės Laimos Lapienienės knygos „Sielos ledai“ sutiktuves rinkosi garbūs svečiai: Seimo narys Vytautas Saulis, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius, literatai, miestelio gyventojai.

Knygos autorė yra Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“ bei Labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ narė. Šventėje dalyvavo šio fondo įkūrėja ir pirmininkė, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė Aldona Širvinskienė, Rokiškio krašto poetė Danutė Mažeikienė. Knygos „Sielos ledai“ sutiktuvėse dalyvavome ir mes, literatų klubo „Lėvens balsai“ atstovės: klubo kuratorė Lina Matiukaitė, Genovaitė Koriznienė, Juzefa Pranauskienė ir šių eilučių autorė.

Gitaros akordais ir gražia daina šventę pradėjo bardas Saulius Balys. Ir kitos jo atliekamos dainos jaukiai užpildė pauzes tarp eilėraščių, kuriuos skaitė jų autorė Laimutė, Kupiškio viešosios bibliotekos Skapiškio padalinio vyresnioji bibliotekininkė ir šio renginio vedėja Roma Bugailiškienė bei pulkelis vietos gyventojų. Už jausmingas eiles Laimai atsidėkota dovanėlėmis, gėlėmis ir šypsenomis, o autorė svečiams dovanojo dažais kvepiančias knygas, prasitarusi, kad turimų naujų eilių užteks ir dar vienai knygai.

Fondo ,,Baltasis balandis‘‘ literatų - prozininkų kūrinių konkursas yra viena iš prozininkų saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo formų. Jo tikslas – padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įtvirtinti kūrėjo poziciją kultūrinėje aplinkoje.

Baltos paukštės nominaciją įsteigė LPD tradicinio respublikinio renginio ,,Vaižganto skaitymai‘‘ organizacinio komiteto narė, Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, LNRS narė, rašytoja Aldona Širvinskienė.

Jau trečią kartą organizuotas konkursas, rugsėjo 3 d. prozos kūrėjus sukvietė į Ustronę, į Juozo Tumo-Vaižganto muziejų-svirną. Atvykusius pasitiko muziejaus direktorius Audrius Daukša. Išsamus ir įdomus direktoriaus pasakojimas apie Vaižgantą, čia įrengtą knygų slėptuvę, knygnešių, kurių Lietuvoje buvo virš 6 tūkst., žygius ir drąsą, mums neprailgo.

Muziejaus šeimininkas grojo kanklėmis, skaitė Justino Marcinkevičiaus eiles, kurias jis atranda ir jaučia truputį kitaip. Ir išgirsti buvo miela kitaip...

Į renginį atvyko kūrėjai iš Joniškio, Kauno, Klaipėdos, Kupiškio, Mažeikių ir Panevėžio rajono.

Kas skaitė savo kūrinėlių ištraukas, o kas ir visą. Mano supratimu, šiam konkursui turėtų būti teikiami prozos kūrinėliai, kurie verstų suklusti, įsijausti ir susimąstyti: ar visada pastebime kenčiantį, nedrįstantį prašyti pagalbos, ar pastebime grožį, kuo džiaugiamės, dėl ko nerimaujame, ką gauname ir ką duodame kitiems...

Konkurso laureate tapo Diana Trijonytė-Jusčienė iš Mažeikių su novele „Slėnio muzika“.

Šio konkurso idėją atitiko, mano supratimu, minėtos konkurso laureatės, Joniškio literačių prozos kūrinėliai. Be abejo, džiugino jautrūs, širdimi rašyti ir mūsų klubo narių: Mildos Narmontienės, Angelės Marijos Jonuškienės ir Bronislavos Valinskaitės kūrinėliai. Savitą, intriguojantį kūrinėlį skaitė ir mūsų klubo narė Laima Lapienienė

Visi dalyvavusieji ir skaičiusieji, buvo apdovanoti padėkomis-nominacijomis.

Išleistas jau trečiasis prozos kūrinių rinkinys „Pasivaikščiojimai 3“, kurį sudarė „Baltojo balandžio“ fondo pirmininkė Aldona Širvinskienė. Be jau paminėtų mūsų klubo literatų, jame ir Justo Jasėno prozos kūrinėlis. Šį rinkinį buvo galima įsigyti.

Smagu, kad miela Aldona sukviečia būrin paskaityti savos kūrybos, pabendrauti, o tai skatina kurti, domėtis kitų kūryba.

Kurgi tu, poete išėjai?
Juk tenai, už paskutinio spindžio,
Tebelaukia Salos, Kamajai
Taip, kaip Strazdo arba Vienažindžio.
(Jonas Strielkūnas, 1979 kovo 26)

„Čia, kur prieš 38 metus paskutinį kartą lankėsi poetas Paulius Širvys, kur paminklinis akmuo ir žydinčios gėlės poetui, kur šlama beržai, norisi, kad čiulbėtų paukščiai, o užklydęs pakeleivis turėtų kur prisėsti...“ – tokiais žodžiais rugpjūčio 19 d. šventės dalyvius ir svečius pasitiko Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė. Ji dėkojo tiems, kurie ruošė bei puošė Širvynę. Nuspręsta, kad ši vieta taip ir bus vadinama, kaip ją visada vadina vietiniai.

Menininkas, medžio drožėjas Gintaras Varnas, kartu su bibliotekos direktore A. Matiukiene atidengė poeto Pauliaus Širvio „Draugo suolelį“. Aleksandravėlės bendruomenės dovana – inkilėliai, kurie dar daugiau paukštelių sukvies į Širvynę.

Kūrėjų šventė „Langas į širdį“, rugpjūčio 13 d. sukvietusi gausų būrį svečių iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Panevėžio, Anykščių, Ukmergės, Šiaulių ir Kupiškio, prasidėjo Siesikų pilyje. Atvykusius maloniai sutiko šventės šeimininkas Albinas Kuliešius. Įdomu ir miela buvo žiūrėti fotografo/videografo Manto Kristijono Kuliešiaus kurtą filmą „Atmerk akis“. Neilgos trukmės, tačiau daug aprėpiančiame video, – kitas žvilgsnis į metų laikus, į gamtos ir aplinkos mums dovanojamą grožį. Lietuvių fotomenininko Rimanto Dichavičiaus pasakojimas ir vaizdinė medžiaga mus supažindino su vizualinio meno kūrėjais ir jų darbais. Tai lietuvių menininkų skulptūros, grafikos, tapybos, vitražo, tekstilės, juvelyrikos, keramikos ir kiti darbai. Fotomenininkas pažymėjo, jog didelis dailininkų pėdsakas mūsų valstybingumui yra ir dekoracijų menas. O visas menas – tai tarsi amortizacija nuo pykčio ir neapykantos.

Antroji dalis persikėlė prie Siesikų ežero. Čia šventės vėliavą kėlė Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, fotomenininkas Rimantas Dichavičius, tautodailininkas Rimantas Zinkevičius ir aktorius Paulius Čižinauskas. Seimo pirmininkė įteikė Padėką (Įrėmintą tautinę giesmę) skulptūrų autoriui R. Zinkevičiui, o Mantui Kristijonui Kuliešiui – dovaną už sukurtą filmą. Šventės rėmėjams ir poetams Albinas Kuliešius teikė Padėkas ir dovanojo „ Langas į širdį“ medalius.

Cezario grupės teatro aktorius Paulius Čižinauskas skaitė Vytauto Mačernio eiles. Tai buvo išraiškinga, jautru, gražu. Puikiai du Vytauto Mačernio eilėraščius paskaitė ir anykštėnas Algirdas Ražinskas. Fotomenininkas R. Dichavičius skaitė Leonardo Gutausko 3 eil. ciklą, skirtą Jurgiui Baltrušaičiui. Po jų – savo eiles skaitė jonaviečiai, kėdainiškė Rima Petrilevičienė, debiutantas Stasys Grigas (Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ prezidentas). Smagu buvo klausyti trimis kalbomis (lietuvių, rusų ir Ignalinos-Švenčionių tarmi) skaitomų Gaudento Kurilos eilių. Sužavėjo ir pirmą kartą į poezijos šventę iš Kuršėnų (Šiaulių raj.) atvykusių poečių eilės. Dėkui joms ir už dovanotą Šiaulių rajono literatų asociacijos almanachą „Blyksniai“. Gražias, jausmingas eiles skaitė vilniečiai – Regina Palevičienė-Karilė, Vitas Rimkus ir kaunietė Irena Žurumskienė. „Balto balandžio“ labdaros ir paramos fondo pirmininkė Aldona Širvinskienė ir fondo narės: Laima Lapienienė, Aldona Lavickienė skaitė ir eiles, ir prozos kūrinėlius. Prie jų grupelės prisijungė ir savo eiles skaitė Ona Striškienė (Panevėžio raj.) Gražiais posmais prabilo ir svečias iš Londono – kaunietis, dviejų eilėraščių knygų autorius Svajūnas Dačkevičius. Šiltai priimtos ir mudviejų – Giedrės Murnikovienės ir šių eilučių autorės, skaitytos eilės. Iš miško grįžo Grybų karalienė, nešina didžiuliu grybų tortu ir saldžiais grybukais. Skanėstų užteko visiems. Koncertą dovanojo Rimanto Sinicos vadovaujama bardų grupė. Miela buvo klausyti puikiai gitarą ir vokalą valdančios ukmergiškės Rimos Žudienės atliekamų dainų. Skambėjo daina „Aguonos“ ir dar daug kitų, parašytų poeto Albino Kuliešiaus tekstais. Keletą dainų Rima atliko ir su tekstų autoriumi.

Saulė ežero bangomis jau slydo namolio... Mudvi nebesulaukėme nei iš ežero išnyrančio ir valtele atplaukiančio kipšo, nei laužo kibirkštėlių, kylančių į dangų, nei anykštėno bardo Vidmanto plėtos dainų. Vis tiek, šventinės nuotaikos ir gerų emocijų užteks ilgam.

Metai keičia metus, tačiau iš atminties ir širdies neištrina artimo žmogaus...

Į Karolio Širvinsko žūties 15 metų paminėjimą buvo pakviesti poezijos kūrėjai, dalyvavę kasmet vykstančiame poezijos konkurse „Balto balandžio sugrįžimas“. Karolio atminimui skirtame renginyje, kuris vyko rugpjūčio 12d., Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, dalyvavo Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, atvykusi su gražia misija – įteikti apdovanojimus. Už 15-a metų visuomeninio ir kūrybinio darbo, už socialinį indėlį per pilietines, visuomenines ir bendruomenines veiklas, ženklą „Gerumo žvaigždė“ ministrė įteikė Aldonai Širvinskienei. Anykščių vicemeras Sigutis Obelevičius Aldonai Š. dovanojo knygą „Anykščių menas“. Ženklu „Gerumo žvaigždė“ apdovanotas ir LNRS pirmininko pavaduotojas Vytautas Šiaudytis.

Po baltą obuolį iš Dievo sodo, kuriuos nulipdė poetas ir menininkas Virgilijus Bespalovas, Aldona įteikė Simeonai Baranauskaitei-Načajienei, nutapiusiai Karolio portretą, bei vicemerui S. Obelevičiui.

Aldona Širvinskienė pateikė išsamią pastarųjų 15-os metų savo veiklos ataskaitą.

Skambėjo Klodo Debiusi kūrinys „Mėnesienos šviesa“, kurį mums dovanojo pianistė Sigita Garšanova bei akordeonistas Paulius Garšanovas. Tarp sveikinimų ir poezijos skaitymų gražiai įsiterpė ir kiti jų atlikti muzikiniai kūriniai.

Aldona skaitė eiles... Ypač jaudinantis jos eil. „Du angelai“.

Vaizdajuostėje vienas kitą keitė Karolio Širvinsko tapybos darbai, klausėme kunigo Justo Jasėno įrašytų žodžių, skirtų Karolio atminimui.

Savo eiles skaitė ir kasmet vykstančio poezijos konkurso „Balto balandžio sugrįžimas“ laureatai bei nominuoti už eilėraščius, skirtus Karolio atminimui.

Gaila, kad mūsų literatų klubo nariai, tapę konkurso laureatais: Vida Kaulakienė (2012) ir Justas Jasėnas (2013) negalėjo dalyvauti šioje šventėje. Tačiau dalyvavome visos, kurioms buvo įteiktos nominacijos „Už eilėraštį, skirtą Karoliui Širvinskui atminti“: Angelė Marija Jonuškienė (2011, 2012), Milda Narmontienė (2013), Laima Lapienienė (2014), Regina Baltrūnienė (2015).

Taurų konkurso simbolį – baltą ažūrinį balandį – Aldonai Š. dovanojo Milda Narmontienė.