Paskutinį vasario penktadienį Anykščių literatų klubas „Marčiupys“ sukvietė poezijos mylėtojus į Anykščių viešąją biblioteką patyrinėti „Kas švyti vasario nakties danguje“. Į naktinius poezijos skaitymus erdvioje modernios bibliotekos salėje susirinko gausus būrys literatų iš visos Lietuvos. Nepabijoję tolimos kelionės atvyko literatai iš Zarasų (klubas „Virš tylos“), Pakruojo (klubas „Židinys“), Ignalinos, Kauno, Molėtų, Ukmergės, o taip pat iš kaimyninių Svėdasų, Kupiškio, visų laukė vakaro šeimininkai – anykštėnai. Kupiškiui atstovavome mes - Laima Lapienienė, aš – Giedrė Murnikovienė, taipogi skapiškietė Aldona Lavickienė. Smagu buvo sutikti tokius svečius kaip Gaudentą Kurilą, Albiną Kuliešį, Virginiją Ruškienę, Giedrę Maybe, mūsų bičiulę Aldoną Širvinskienę ir šauniuosius vakaro šeimininkus – anykštėnus – Dianą Šermukšnienę, Dainių Žąsiną, Antaną Žviką ir daugelį kitų.

Renginio vedėjai, D.Šermukšnienė ir D. Žąsinas (poetės Akvilės Žąsinaitės sūnus, šiuo metu gyvenantis Olandijoje), pasveikino susirinkusiuosius, pristatė trijų dalių vakaro programą. Oficialioji dalis buvo skirta tautiškumui kūryboje. Sveikinimo žodį tarė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Skambėjo eilės ir proza tautine, patriotine tematika, kurias paįvairino kanklių skambesys, gitaros melodijos.

Antroji naktinių ieškojimų dalis – laisvieji skaitymai. Prisistatė atvykę literatų klubai, skaitėme savo atsivežtą kūrybą, susipažinom tarpusavyje. Programą paįvairino bardų Algio Barono, Vidmanto Plėtos ir mielos merginos Gintarės iš Ignalinos atliekamos dainos. Anykštėnai mums padovanojo savo klubo „Marčiupys“ 2016 – ųjų metų kūrybos sutelktinę. Pertaukos metu šeimininkai pakvietė atsipūsti, atsigerti arbatos, pasivaišinti, pasišnekučiuoti.

O kantriausieji ir ištikimiausieji po švytintį vasario dangų dairėsi ir trečiojoje – linksmojoje dalyje. Pakaitomis skaitėme po keletą kūrinėlių, nuobodžiauti neleido bardų gitaros. Skaitė net tie, kurie patys nerašo. Buvo smagu skaityti savąją ir paklausyti kitų kūrybos. Į namus skirstėmės jau gerokai po vidurnakčio apimti šiltų emocijų. Dėkojame anykštėnams už gražią paskutiniojo vasario penktadienio naktį.

Baigiantis metams, betirpstant jau tik dviem Advento žvakelėms, gruodžio 17 d. rytą  literatų klubo „Lėvens balsai“ nariai skubėjome į Kupiškio kraštotyros muziejų išlydėti jau nueinančius metus, pabendrauti, pasidalinti mintimis ir planais, paskaityti eilių, pasivaišinti atsineštais skanėstais.

Nors iš gana gausaus būrelio mūsų tebuvo tik dvylika, kaip juokavome, jog būtent tiek, kiek ir apaštalų, tačiau jaukaus šurmulio užteko. Dalinomės naujais posmais bei jau girdėtais, tačiau vėl suskambusiais ir išgirstais naujai. Netrūko ir šiltų žodžių bei gražių palinkėjimų, kad  ir ateinančiais metais išsaugotume prisijaukintą poezijos paukštę.

Džiugino muziejaus šeimininkų šiltas priėmimas – baltutėlio šilko staltiesėmis aptiesti stalai, paruošti puodeliai kavai ir jauki aplinka, kurią dar papuošė ir naujos mūsų klubo narės, anksčiau gyvenusios Svedasuose, menininkės ir poetės Onos Jackienės nuostabių atviručių, popierinių ir nertų snaigių paroda. Nudžiugino ir Laima Lapienienė, mums padovanojusi po mielą, jos rankų darbo angeliuką.  

Belieka tikėtis, kad ir ateinantys metai visiems bus kūrybingi, o ir bus ne vienerios naujų knygų sutiktuvės.

Lapkričio 26 d. Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro Velžio padalinyje vyko gražiai pavadinta ir puikiai vienos su kita derančių – muzikos ir poezijos šventė „Nešuosi rudenį“.

Į ją atvyko Kėdainių literatų klubo „Varsna“ poezijos kūrėjai, LKRS  poetai: Vilija Mickienė, Povilas Latvėnas, Rima Šedienė, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ poetės. Šioje šventėje dalyvavome ir mes: Angelė Marija Jonuškienė, Genovaitė Koriznienė, Giedrė Murnikovienė ir šių eilučių autorė.

Šventės dalyvius sveikino Panevėžio rajono mero pavaduotojas Antanas Pocius.

Renginį vedė minėto padalinio vadovė Kristina Šimonytė – Christensen.

Dainą „Nešuosi rudenį“ (poeto Petro Zablocko žodžiai) atliko Virginija Stundžienė, daug gražių melodijų dovanojo folkloro ansamblis „Gegužraibė“(vadovė V. Stundžienė), Panevėžio folkloro ansamblis „Šaltinėlis“ (vadovė Virginija Skupienė), Piniavos vokalinis ansamblis bei Pušaloto vokalinis ansamblis „Žolyna“ (vadovė Virginija Čirvinskienė).

Džiugino ir puikaus vokalisto Vaido  Dzežulskio mums dovanotos dainos.

Stalus puošė šeimininkų paruoštos ir pačių šventės dalyvių atsivežtinės vaišės.

Dar ilgokai visi šnekučiavomės, dainavome, šokome.

Už gražią šventę dėkojame jos rengėjams ir mus pakvietusiai Virginijai Stundžienei. 

 

Šaltas nerimas perveria širdį,
Paukštė sparnais vėl stuksena,
Tik išvargus siela nebegirdi,
Kaip ruduo savo darganas gena...
(B. Zaborskytė-Jasinskienė)

Darganotas lapkričio 5-osios oras nesutrukdė kupiškėnams rinktis į popietę, vykusią Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje, kurioje liejosi poezijos posmai. Čia buvo pristatytos kupiškėnių Birutės Zaborskytės-Jasinskienės „Bėgantis laikas“ ir Editos Petrulienės „Renkuosi gyvenimą“ poezijos knygos.

Dviejų artimiausių žmonių gyslomis tekėdama jausmų upė išsiliejo knygų puslapiuose. Renginį vedusi Kupiškio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Janina Širvinskienė pastebėjo, kad retas toks atvejis, kada dukters ir mamos knygos būtų pristatomos kartu.

B. Zaborskytė-Jasinskienė gimė Terpeikių kaime, labai religingoje šeimoje, kur prabėgo laimingiausi vaikystės bei jaunystės metai. Už tai dėkojo Dievui, kuriuo besąlygiškai tikėjo ir lig šiol išsaugojo dar vaikystėje puoselėtas, krikščioniškas vertybes. Birutė baigė Subačiaus vidurinę mokyklą, dar besimokydama atrado polinkį į humanitarinius mokslus. Atstovavo literatų būreliui, leido sienlaikraštį, vietinėje spaudoje publikavo savo eilėraščius. Svajojo tapti pedagoge ar žurnaliste, tačiau likimas lėmė kitaip. Gyvenimą paskyrė medicinai. Panevėžyje įgijusi akušerės specialybę, 20 metų dirbo Kupiškio ligoninėje. Mylėjo žmones, dirbo atsakingai. Laimėjo daug konkursų ir pelnė nemažai apdovanojimų. Daug metų išdirbo Kupiškio Raudonojo kryžiaus organizacijoje Kupiškio skyriuje. Šiuo metu priklauso Kupiškio literatų klubui „Lėvens balsai“. Jos kūryba spausdinama periodikoje, neįgaliųjų kūrybos almanache, taip pat jos eilėraščius galime rasti internetiniame „Lėvens balsų“ narių puslapyje bei socialianime tinkle „Facebook“.


„Vaivorykštės“ pristatymo šventė vyko spalio 21d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Tai jau trečiasis Rokiškio literatų kūrybos almanachas. Literatų klubo pirmininkė Salvinija Kalpokaitė sakė, jog per 30 klubo veiklos metų, tai jau trečiasis bendras rajono kūrėjų almanachas. Jo tikslas – nors iš dalies supažindinti skaitytoją su savo mintimis, troškimais, kurie atsiveria poezijos eilutėse. Dar viena „Vaivorykštės“ pareiga – ugdyti kūrėjus. Pasidžiaugta, kad šalia jau brandžių kūrinių ir kūrėjų, vis drąsiau prabyla ir jaunimo atstovai.

Minėtos bibliotekos direktorės pavaduotoja, literatė, renginio vedėja Daiva Vilkickienė įžanginiame puslapyje rašo: „Vaivos juosta, atsispindinti rasos lašelyje ant gėlės žiedo, baltas gimtinės takas, vedantis namo į medumi varvančią vaikystę, dosnus motinos glėbys ir rupi tėvo ranka, svaigus pirmas bučinys ir aštrus skausmo kirtis, gilios gimtosios tarmės versmės ar gaivus Lietuvos laisvės gurkšnis – viso margo gyvenimo žavesio atspindys, lūžtantis per žmogiškųjų vertybių prizmę, per kūrėjo potyrius ir pojūčius – atsimuša į žodžio veidrodį – eilėraštyje, miniatiūroje, esė...“

Šio almanacho puslapiuose – 32 žinomų, pripažintų ir išleidusių jau ne po vieną autorinę knygą literatų poezija, prozos kūrinėliai ar miniatiūros, bei 6 Juozo Tūbelio progimnazijos moksleivių pirmieji bandymai.

Intarpus tarp dalyvavusių autorių kūrybos skaitymų, užpildė muzika ir dainos – tai Vidos Papaurėlienės, Danutės Mažeikienės, Ramintos Rimiškytės eilės, tapusios dainomis, kurioms muziką parašė Birutė Pariuškienė, Deimantė Sadauskaitė, Laima Bieliūnienė, Rasa Šakalienė.

Juozo Tūbelio progimnazijos mokytojas, dainuojamosios poezijos atstovas Algirdas Paliūnis pristatė ne eilėraščius, o savo dainas. Skambėjo ir literatų klubo himnas „Vaivorykštės juosta“ (žodžiai D. Mažeikienės).

Sveikino seimo narys Vytautas Saulis, laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redaktorė Nida Šulcienė.

Nešykštėta padėkos žodžių almanacho „Vaivorykštė“ rėmėjams, redaktoriui ir sudarytojui Stanislovui Varneckui, literatų klubo pirmininkei Salvinijai Kalpokaitei bei muzikos ir dainų atlikėjams.

Už gražią poeziją, muziką bei almanachus, kuriuos gavome dovanų, kukliai atsidėkojome ir mes, Kupiškio literatų klubo narės, dalyvavusios almanacho sutiktuvėse: Laima Lapienienė, Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorė, bei skapiškietė Aldona Lavickienė.