Miestuose ir miesteliuose jau įsibėgėjo „Poezijos pavasario“ renginiai. Birželio 26 dieną, Pasvalio rajono Krinčino miestelyje, jau tradicine tapusioje šventėje „Krinčino verdenės“, dalyvavome tik dviese – Aušra Uldukienė ir šių eilučių autorė. Tai jau 53-as „Poezijos pavasaris“ Krinčine.

Svečius pasitiko gitaristas ir dainininkas Jonas Lapėnas. Širdį virpino romantinės dainos, kuriomis ir vėliau muzikiniai intarpai gražiai užpildė pauzes tarp poezijos skaitymų. Šventės dalyvius sveikino E. ir L. Matuzevičių memorialinio muziejaus direktorius Albinas Mačiulis, Pasvalio krašto garbės pilietė Genovaitė Jasaitienė bei rajono meras Gintautas Gegužinskas.

Uždegus šventės aukurą, prasidėjo poezijos skaitymai. Eiles skaitė Pasvalio, Pakruojo literatai, mudvi iš Kupiškio, Onutė Striškienė (Panevėžio raj.) Šventėje dalyvavo ir P. Vileišio gimnazijos jaunieji literatai. Eiles skaitė Viktorija Muralytė, filologų konkurso laureatė Kotryna Krapavičiūtė ir kt.

Po to, pridegti deglai nuo „Krinčino verdenių“ aukuro, įžiebė „Poezijos pavasario“ aukurą. Į antrąją šventės dalį atvyko aktorė Olita Dautartaitė, poetų pora iš Norvegijos su vertėja Nora Sirkauskaite, bei garbūs lietuvių poetai: Ineza Juzefa Janonė, ukmergiškis, 4 knygų autorius, šių metų Jono Aisčio premijos laureatas – Vainius Bakas ir jaunasis poetas Julius Žėkas.

Aktorė O. Dautartaitė skaitė poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių eiles. Ji sakė, kad skaityti jų eilėraščius – yra šviesiai graudu ir graudžiai šviesu.

Išvykti neskubėjome. Vaišinomės skania žirniene, kava, saldumynais. Buvo mielos ir artimesnio pabendravimo minutės su jau pažįstamais ir naujai sutiktais žmonėmis.

 

Paskutinį gegužės šeštadienį, biržiečių literatų klubo „Versmė“ pakviesti, Biržų pilyje šurmuliavo poezijos kūrėjai ir jos mylėtojai. Renginys prasidėjo pažintine ekskursija pilies menėse. Daug įdomaus sužinojome apie Biržų miesto įkūrimo ir pilies istoriją, valdovų dinastijos istoriją, apžiūrėjome ekspozicijas.

Veik pilnoje klausytojų ir poetų salėje, svečius pasveikino literatų klubo „Versmė“ pirmininkė Virginija Virkutienė. Ji, parinktais gražiais žinomų poetų žodžiais, pristatė kiekvienos delegacijos poetus ir juos kvietė skaityti savo eilių.

Buvo miela išgirsti, kad dalis Virginijos eilėraščių jau virto dainų tekstais, kurias atliko Aukštikalnių šeimyninis duetas.

Poezijos šventėje dalyvavo Pasvalio literatų klubo pirmininkė Regina Grubinskienė, Biržų klubo „Svajokliai“ atstovai, Biržų, tuo pačiu ir mūsų klubo poetė Irena Naktinienė, Pakruojo literatų klubo „Židinys“ pirmininkė Edita Kurauskienė, Šiaulių literatų klubo „Verdenė“ poetai, Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ poetės ir mūsų ketvertas: Milda Narmontienė, Genovaitė Koriznienė, Juzefa Pranauskienė ir aš, šių eilučių autorė.

Už atgaivą sielai bei šiltą priėmimą, nuoširdus ačiū biržietėms: klubo pirmininkei V. Virkutienei, poetėms Lolitai Čeponienei, Linai Kiškienei ir visiems kitiems, kurie mums dovanojo šią gražią šventę.

Balandžio 7-ąją, pasaulinę sveikatos dieną, Kupiškio meno mokykloje buvo pristatyta nauja Reginos Baltrūnienės eilėraščių bei poetinių miniatiūrų knyga „Jausmų pasjansas". Tai jau šeštoji poetės, gimusios Kupiškio r., Krasnavos kaime prie Atodūsių tilto, dabar gyvenančios Kupiškyje, išleista knyga.  

Renginys prasidėjo Kupiškio meno mokyklos kanklininkių atliekamu kūriniu „Per lygius laukus". Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Lina Matiukaitė, pradėjusi renginį, į sceną pakvietė knygos autorę R. Baltrūnienę, ir dvi knygos vertintojas – redaktorę Eugeniją Katauskienę ir recenzentę Laimą Vinciūnaitę.

Daugiau kupiskiovb.lt puslapyje

Balandžio 1 dieną į Skapiškio kultūros namus rinkosi literatai – humoristai į antrąjį respublikinį konkursą „Humoro medis –2017“. Atvažiavo literatai iš visų Lietuvos regionų: Marijampolės, Kauno, Utenos, Klaipėdos, Plungės, Pasvalio, Anykščių, Panevėžio, Biržų ir Jonavos. Renginio metu skambėjo linksmos eilės. Pasvaliečių grupė ne tik skaitė eiles, bet linksmino ir dainomis. Savo eilėmis juokavo ir mūsų klubo literatės Regina Baltrūnienė bei Genutė Koriznienė.

Konkurso nugalėtojams skirtos dvi pirmosios, dvi antrosios ir dvi trečiosios vietos. Pirmą vietą pelnė Benediktas Medvedevas iš Biržų ir Mykolas Kručas iš Jonavos, antrą vietą – Povilas Katkevičius iš Pasvalio ir Jonas Mališauskas iš Panevėžio, trečią vieta atiteko Laimutei Pacevičienei iš Molėtų rajono, Alantos, ir Zitai Dargienei iš Plungės.

Už šmaikštų eilėraštį Humoro medelis įteiktas ir ,,Lėvens balsų“ poetei Genovaitei Koriznienei.Visi renginio dalyviai gavo gerą dozę puikių emocijų ir progą susipažinti, pabendrauti su iki tol nematytais, nesutiktais eilių kūrėjais. Geras humoras buria žmones ir tokios akimirkos ilgai išlieka atmintyje.

Paskutinį vasario penktadienį Anykščių literatų klubas „Marčiupys“ sukvietė poezijos mylėtojus į Anykščių viešąją biblioteką patyrinėti „Kas švyti vasario nakties danguje“. Į naktinius poezijos skaitymus erdvioje modernios bibliotekos salėje susirinko gausus būrys literatų iš visos Lietuvos. Nepabijoję tolimos kelionės atvyko literatai iš Zarasų (klubas „Virš tylos“), Pakruojo (klubas „Židinys“), Ignalinos, Kauno, Molėtų, Ukmergės, o taip pat iš kaimyninių Svėdasų, Kupiškio, visų laukė vakaro šeimininkai – anykštėnai. Kupiškiui atstovavome mes - Laima Lapienienė, aš – Giedrė Murnikovienė, taipogi skapiškietė Aldona Lavickienė. Smagu buvo sutikti tokius svečius kaip Gaudentą Kurilą, Albiną Kuliešį, Virginiją Ruškienę, Giedrę Maybe, mūsų bičiulę Aldoną Širvinskienę ir šauniuosius vakaro šeimininkus – anykštėnus – Dianą Šermukšnienę, Dainių Žąsiną, Antaną Žviką ir daugelį kitų.

Renginio vedėjai, D.Šermukšnienė ir D. Žąsinas (poetės Akvilės Žąsinaitės sūnus, šiuo metu gyvenantis Olandijoje), pasveikino susirinkusiuosius, pristatė trijų dalių vakaro programą. Oficialioji dalis buvo skirta tautiškumui kūryboje. Sveikinimo žodį tarė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Skambėjo eilės ir proza tautine, patriotine tematika, kurias paįvairino kanklių skambesys, gitaros melodijos.

Antroji naktinių ieškojimų dalis – laisvieji skaitymai. Prisistatė atvykę literatų klubai, skaitėme savo atsivežtą kūrybą, susipažinom tarpusavyje. Programą paįvairino bardų Algio Barono, Vidmanto Plėtos ir mielos merginos Gintarės iš Ignalinos atliekamos dainos. Anykštėnai mums padovanojo savo klubo „Marčiupys“ 2016 – ųjų metų kūrybos sutelktinę. Pertaukos metu šeimininkai pakvietė atsipūsti, atsigerti arbatos, pasivaišinti, pasišnekučiuoti.

O kantriausieji ir ištikimiausieji po švytintį vasario dangų dairėsi ir trečiojoje – linksmojoje dalyje. Pakaitomis skaitėme po keletą kūrinėlių, nuobodžiauti neleido bardų gitaros. Skaitė net tie, kurie patys nerašo. Buvo smagu skaityti savąją ir paklausyti kitų kūrybos. Į namus skirstėmės jau gerokai po vidurnakčio apimti šiltų emocijų. Dėkojame anykštėnams už gražią paskutiniojo vasario penktadienio naktį.