Lapkričio 26 d. Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro Velžio padalinyje vyko gražiai pavadinta ir puikiai vienos su kita derančių – muzikos ir poezijos šventė „Nešuosi rudenį“.

Į ją atvyko Kėdainių literatų klubo „Varsna“ poezijos kūrėjai, LKRS  poetai: Vilija Mickienė, Povilas Latvėnas, Rima Šedienė, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ poetės. Šioje šventėje dalyvavome ir mes: Angelė Marija Jonuškienė, Genovaitė Koriznienė, Giedrė Murnikovienė ir šių eilučių autorė.

Šventės dalyvius sveikino Panevėžio rajono mero pavaduotojas Antanas Pocius.

Renginį vedė minėto padalinio vadovė Kristina Šimonytė – Christensen.

Dainą „Nešuosi rudenį“ (poeto Petro Zablocko žodžiai) atliko Virginija Stundžienė, daug gražių melodijų dovanojo folkloro ansamblis „Gegužraibė“(vadovė V. Stundžienė), Panevėžio folkloro ansamblis „Šaltinėlis“ (vadovė Virginija Skupienė), Piniavos vokalinis ansamblis bei Pušaloto vokalinis ansamblis „Žolyna“ (vadovė Virginija Čirvinskienė).

Džiugino ir puikaus vokalisto Vaido  Dzežulskio mums dovanotos dainos.

Stalus puošė šeimininkų paruoštos ir pačių šventės dalyvių atsivežtinės vaišės.

Dar ilgokai visi šnekučiavomės, dainavome, šokome.

Už gražią šventę dėkojame jos rengėjams ir mus pakvietusiai Virginijai Stundžienei. 

 

Šaltas nerimas perveria širdį,
Paukštė sparnais vėl stuksena,
Tik išvargus siela nebegirdi,
Kaip ruduo savo darganas gena...
(B. Zaborskytė-Jasinskienė)

Darganotas lapkričio 5-osios oras nesutrukdė kupiškėnams rinktis į popietę, vykusią Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje, kurioje liejosi poezijos posmai. Čia buvo pristatytos kupiškėnių Birutės Zaborskytės-Jasinskienės „Bėgantis laikas“ ir Editos Petrulienės „Renkuosi gyvenimą“ poezijos knygos.

Dviejų artimiausių žmonių gyslomis tekėdama jausmų upė išsiliejo knygų puslapiuose. Renginį vedusi Kupiškio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Janina Širvinskienė pastebėjo, kad retas toks atvejis, kada dukters ir mamos knygos būtų pristatomos kartu.

B. Zaborskytė-Jasinskienė gimė Terpeikių kaime, labai religingoje šeimoje, kur prabėgo laimingiausi vaikystės bei jaunystės metai. Už tai dėkojo Dievui, kuriuo besąlygiškai tikėjo ir lig šiol išsaugojo dar vaikystėje puoselėtas, krikščioniškas vertybes. Birutė baigė Subačiaus vidurinę mokyklą, dar besimokydama atrado polinkį į humanitarinius mokslus. Atstovavo literatų būreliui, leido sienlaikraštį, vietinėje spaudoje publikavo savo eilėraščius. Svajojo tapti pedagoge ar žurnaliste, tačiau likimas lėmė kitaip. Gyvenimą paskyrė medicinai. Panevėžyje įgijusi akušerės specialybę, 20 metų dirbo Kupiškio ligoninėje. Mylėjo žmones, dirbo atsakingai. Laimėjo daug konkursų ir pelnė nemažai apdovanojimų. Daug metų išdirbo Kupiškio Raudonojo kryžiaus organizacijoje Kupiškio skyriuje. Šiuo metu priklauso Kupiškio literatų klubui „Lėvens balsai“. Jos kūryba spausdinama periodikoje, neįgaliųjų kūrybos almanache, taip pat jos eilėraščius galime rasti internetiniame „Lėvens balsų“ narių puslapyje bei socialianime tinkle „Facebook“.


„Vaivorykštės“ pristatymo šventė vyko spalio 21d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Tai jau trečiasis Rokiškio literatų kūrybos almanachas. Literatų klubo pirmininkė Salvinija Kalpokaitė sakė, jog per 30 klubo veiklos metų, tai jau trečiasis bendras rajono kūrėjų almanachas. Jo tikslas – nors iš dalies supažindinti skaitytoją su savo mintimis, troškimais, kurie atsiveria poezijos eilutėse. Dar viena „Vaivorykštės“ pareiga – ugdyti kūrėjus. Pasidžiaugta, kad šalia jau brandžių kūrinių ir kūrėjų, vis drąsiau prabyla ir jaunimo atstovai.

Minėtos bibliotekos direktorės pavaduotoja, literatė, renginio vedėja Daiva Vilkickienė įžanginiame puslapyje rašo: „Vaivos juosta, atsispindinti rasos lašelyje ant gėlės žiedo, baltas gimtinės takas, vedantis namo į medumi varvančią vaikystę, dosnus motinos glėbys ir rupi tėvo ranka, svaigus pirmas bučinys ir aštrus skausmo kirtis, gilios gimtosios tarmės versmės ar gaivus Lietuvos laisvės gurkšnis – viso margo gyvenimo žavesio atspindys, lūžtantis per žmogiškųjų vertybių prizmę, per kūrėjo potyrius ir pojūčius – atsimuša į žodžio veidrodį – eilėraštyje, miniatiūroje, esė...“

Šio almanacho puslapiuose – 32 žinomų, pripažintų ir išleidusių jau ne po vieną autorinę knygą literatų poezija, prozos kūrinėliai ar miniatiūros, bei 6 Juozo Tūbelio progimnazijos moksleivių pirmieji bandymai.

Intarpus tarp dalyvavusių autorių kūrybos skaitymų, užpildė muzika ir dainos – tai Vidos Papaurėlienės, Danutės Mažeikienės, Ramintos Rimiškytės eilės, tapusios dainomis, kurioms muziką parašė Birutė Pariuškienė, Deimantė Sadauskaitė, Laima Bieliūnienė, Rasa Šakalienė.

Juozo Tūbelio progimnazijos mokytojas, dainuojamosios poezijos atstovas Algirdas Paliūnis pristatė ne eilėraščius, o savo dainas. Skambėjo ir literatų klubo himnas „Vaivorykštės juosta“ (žodžiai D. Mažeikienės).

Sveikino seimo narys Vytautas Saulis, laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redaktorė Nida Šulcienė.

Nešykštėta padėkos žodžių almanacho „Vaivorykštė“ rėmėjams, redaktoriui ir sudarytojui Stanislovui Varneckui, literatų klubo pirmininkei Salvinijai Kalpokaitei bei muzikos ir dainų atlikėjams.

Už gražią poeziją, muziką bei almanachus, kuriuos gavome dovanų, kukliai atsidėkojome ir mes, Kupiškio literatų klubo narės, dalyvavusios almanacho sutiktuvėse: Laima Lapienienė, Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorė, bei skapiškietė Aldona Lavickienė.

Kaip jau įprasta, į šį rudenišką poezijos renginį Papilyje, Biržų literatų klubas „Versmė“ kviečia Pasvalio, Rokiškio ir Kupiškio literatus. Tik rokiškėnų šį kartą nebuvo, o ir mes savąjį klubą atstovavome dviese: Giedrytė Murnikovienė ir šių eilučių autorė.

„Keturių vėjų pagairėje“– taip pavadintas literatų susibūrimas, skirtas poeto Kazio Binkio paminėjimui. Buvusioje sodybvietėje, kurios vietoje tik paminklinis akmuo ir šlamančios liepos, buvo paskaitytos poeto ir poetui skirtos eilės, padėtos gėlės.

Paskui, jau E.G. Lansbergų sodyboje, jaukiai susėdę ant medinių suolų, dalijomės savo kūryba.

Turėjo ką prisiminti ir mums papasakoti žurnalistas Algirdas Butkevičius ir buvęs Biržų kultūros skyriaus vedėjas Juozas Enskaitis.

Jaukiame gamtos kampely, besiklausant eilių, vaišinantis ir bendraujant, greitai prabėgo susitikimo valandos su mums artimais draugais jau tapusiais biržiečiais ir pasvaliečiais.

Dėkui organizatoriams, rugsėjo 25 d. dovanojusiems prasmingą ir gražią šventę.

Nesuguldyti į eiles,
Pabyra žodžiai tarsi lapai...
    Laima Lapienienė

Sakoma, jog derlių nuima rudenį: kas sodo ar laukų, o kas ir kūrybos derlių... Rugsėjo 16-os pavakarę, į Skapiškio bendruomenės namų salę skubėjo poetinio žodžio mylėtojai. Į skapiškietės Laimos Lapienienės knygos „Sielos ledai“ sutiktuves rinkosi garbūs svečiai: Seimo narys Vytautas Saulis, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius, literatai, miestelio gyventojai.

Knygos autorė yra Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“ bei Labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ narė. Šventėje dalyvavo šio fondo įkūrėja ir pirmininkė, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė Aldona Širvinskienė, Rokiškio krašto poetė Danutė Mažeikienė. Knygos „Sielos ledai“ sutiktuvėse dalyvavome ir mes, literatų klubo „Lėvens balsai“ atstovės: klubo kuratorė Lina Matiukaitė, Genovaitė Koriznienė, Juzefa Pranauskienė ir šių eilučių autorė.

Gitaros akordais ir gražia daina šventę pradėjo bardas Saulius Balys. Ir kitos jo atliekamos dainos jaukiai užpildė pauzes tarp eilėraščių, kuriuos skaitė jų autorė Laimutė, Kupiškio viešosios bibliotekos Skapiškio padalinio vyresnioji bibliotekininkė ir šio renginio vedėja Roma Bugailiškienė bei pulkelis vietos gyventojų. Už jausmingas eiles Laimai atsidėkota dovanėlėmis, gėlėmis ir šypsenomis, o autorė svečiams dovanojo dažais kvepiančias knygas, prasitarusi, kad turimų naujų eilių užteks ir dar vienai knygai.