Papilyje, vos įsibėgėjus rudeniui,(šįkart rugsėjo16 d.) Biržų krašto literatai sukviečia į gražiai įvardintus poezijos skaitymus „Keturių vėjų pagairėje“. O tie vėjai, tai – keturių rajonų eilių kūrėjai: Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio ir Biržų. Gaila, bet šį sykį nebuvo pasvaliečių, kuriems šis renginys sutapo su jų miesto švente

Pagrindinis šventės akcentas – Kazio Binkio kapavietės lankymas, poeto kūrybos skaitymas ir prisiminimai iš jo gyvenimo, kuriais dalinosi I. Malaiškienė, Jonas Baltušis, Algirdas Butkus ir kiti.

Vėliau rinkomės į kiemelį prie Pakalnės mokyklos. Čia tylos minute buvo pagerbtas Biržų literatų klubo „Versmė“ nario, prieš tris mėnesius išėjusio Anapilin, žurnalisto, literato, poeto Valentino Dagio atminimas. Jam suteiktas Biržų Garbės piliečio vardas

Biržų poetai skaitė V. Dagio eilėraščius, dalinosi prisiminimais apie jį. Vėliau skaitė ir savo eiles. Savo kūrybą skaitė ir nauja „Versmės“ narė Ina Kutkuvienė.

Mums, Kupiškio literatų klubo atstovams, šioje šventėje teko būti jau trečią kartą. Šįkart dalyvavo J. Pranauskienė, G. Murnikovienė ir aš, šių eilučių autorė. Miela, kad su mumis vyko čia, Papilio mokyklose, eilę metų mokytojavusi A. Valintelienė. Dalinosi prisiminimais, skaitė eiles.

Džiugus, šiltas bendravimas tęsėsi prie vaišių stalo, nes per eilę metų tapom artimais draugais ir bičiuliais.

Į jau tradicine tapusią šventę, kuri kasmet, rugpjūčio mėnesį sukviečia poezijos ir muzikos mylėtojus į Degučius (Obelių sen,), į poeto P. Širvio tėviškę, kur dabar ošia tik beržai, o atvykstančių laukia „Draugo“ suolelis, kvietimą gavome ir mes.

Šventė „Pauliaus Širvio kūrybos sūpuoklės“ prasidėjo literatūrine programa „Laisvas vėjas“. Tai poeto P. Širvio eilių ir dainų ciklas. Eiles skaitė Erikas Druskinas, dainavo Žiežmarių kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Žiežmara“ (vadovas Juozas Krinickas).

„Nepamiškit draugai... nenorėčiau numirti be jūsų visų...“ Šį koncertą dovanojo grojantis gitara, dainuojantis ir kuriantis eiles Lietuvos karininkas Valerijus Šerelis

 Tauragiškio dainų autoriaus ir atlikėjo Giedriaus Vaškio gitaros skambesiui, improvizacijai ir jo balsui puikiai pakluso „Eilės – gardumynas prie švelnios melodijos“.

„Širdies muzikos klubas girdintiems...“ Šią muzikinę programą atliko Antro posmelio klubas iš Klaipėdos.

Po gražios poetinės ir muzikinės dalies, kurios, rodos, dar klausytum ir klausytum, savo eiles skaitė Rokiškio poetės. Skaitėme ir mes, dalyvavusios šioje gražioje šventėje: Milda Narmontienė, Genovaitė Koriznienė, Eleonora Milda Vaižmužienė ir aš, šių eilučių autorė. Nuoširdus ačiū Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai Daivai Vilkickienei, pakvietusiai ir mus į šią, ko gero pačią gražiausią metų muzikinę-poetinę šventę.

Palėvenėlės bažnyčioje, po šventų Mišių, kurias laikė kunigas Justas Jasėnas, keturis liepos mėnesio sekmadienius parapijiečių, kupiškėnų ir Kupiškio literatų klubo narių sielas džiugino poetiniai ir muzikiniai renginiai, kurių sumanytojas, organizatorius ir buvo kun. Justas J.

Liepos 9 d., po šventų Mišių, kun. Justo Jasėno pakviesti, gražų koncertą dovanojo muzikantų trio. Akordeoną virkdė Ala Fetingienė, Fleitos garsais užbūrė Irma Paurienė, kontrabosu, atitardamas žemesnėmis natomis, griežė Leonas Dambrauskas.

Liepos 16 d. po Palėvenėlės bažnyčios skliautais sklandė, aidėjo, suposi ir įsupo aktoriaus Algirdo Latėno skaitoma Antano Vienažindžio ir Pauliaus Širvio poezija.

Šventėje dalyvavo ir A. Latėno žmona aktorė Elvyra Piškinaitė.

Liepos 23d. Palėvenėlėje svečiavosi poetė Violeta Palčinskaitė. Tai pačių gražiausių, skambiausių eilėraščių vaikams autorė. Poetės išleistų knygų parodėlė vos sutilpo ant kelių stalų. Poetė skaitė eilėraščius vaikams. Buvo smagu įsiterpti, nes eilėraščių skambesys mums, skaičiusiems juos savo vaikams, dar nepamirštas. Išgirdome keletą ir ne vaikams skirtų eilėraščių, tačiau poetė daugiau pasakojo apie naujosios knygos „Atminties babilonai“ atsiradimą, kurioje „išklotos“ gyvenimo patirtys, paslaptys ir prisiminimai. Galėjome šią knygą įsigyti su autorės autografu.   

Liepos 30 d., po  šventų mišių – Poezijos valanda: Aušros Uldukienės knygos „Spalvų išlydėtoja“ pristatymas. Tai antroji Aušros U. eilėraščių knyga. Knygą pristatyti padėjo Kupiškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Lina Matiukaitė. Lina pasakojo apie autorę, jos kūrybos savitumą ir brandumą, paskaitė keletą Aušros eilėraščių. Pavergė klausytojus ir pačios autorės Aušros eilėraščių skaitymas, juose atsiveriantys vaizdiniai ir pojūčiai.

Išskirtinius intarpus tarp poezijos skaitymų dovanojo M. K. Čiurlionio menų mokyklos arfininkė, Arfa III Tarptautinio Slovėnijos arfos asociacijos konkurso Aukso medalio laimėtoja Julija Giedra Tutkutė.       

Palėvenėlės bendruomenės žmonės negailėjo svečiams padėkų, gėlių, dovanėlių. O po kiekvienos šventės buvome pakviesti dar susiburti bažnyčios šventoriuje, kur garavo kava, arbata ir vaišingų šeimininkų kepiniai, saldumynai, gardumynai

Už dovanotas šventes, į kurias buvome kviesti ir mes, klubo „Lėvens balsai“ literatai, didelis ačiū šių renginių sumanytojui ir organizatoriui Justui Jasėnui.

Birželio 16 d. pavakarę, į Kupiškio krašto muziejaus ekspozicijų salę rinkosi poetinio žodžio mylėtojai, kur ir buvo pristatyta Aušros Uldukienės poezijos knyga „Spalvų išlydėtoja“. Tai jau antroji poetės knyga.

Knygos sutiktuvėse dalyvavo gausi autorės palaikymo komanda – artimieji, klasiokai, draugai, literatų klubo „Lėvens balsai“ nariai, Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ su vadove Alma Pustovaitiene. Šiame ansamblyje daug metų dainuoja ir Aušra. Ansambliečių atliekamos dainos bei romansai gražiai užpildė intarpus tarp poezijos skaitymų ir kalbėjusiųjų pasisakymų.

Tai jau antroji poetės knyga, kurią išleido „Naujosios Romuvos fondas“. Aušra rašyti pradėjo prieš gerą dešimtmetį. Pirmoji Aušros knyga „Lygiadienio jerubės“ buvo išleista prieš 9 metus, todėl derėtų sakyti – tik antroji. Gal ir gerai, kai neskubant ateina tikrai subrandintos eilės. Knygos pristatyme dalyvavo ir žurnalo „Naujoji Romuva“ vyriausiasis redaktorius, filosofas , publicistas Andrius Konickis. Aušros knygą „Spalvų išlydėtoja“ jis apibudino tokiais žodžiais: tai poezija, kuri nėra pasakojimas dėl pasakojimo, bet pasakyta tai, ką ir norėta pasakyti.

Knygos redaktorius – jaunas, bet patyręs ir gerai vertinamas poetas, Salomėjos Neries, Jono Aisčio literatūrinės premijos laureatas Vainius Bakas.

Eilėraščius skaitė Aušros sūnus Nerijus, klasės draugės, renginį vedusi Lina Matiukaitė, pati Aušra ir kiti.

Poetę sveikino Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, ansambliečiai, Aušros bendradarbės, literatų klubo „Lėvens balsai“ atstovai, šeimos nariai, draugai ir kiti.

Per Lietuvą ką tik nuvilnijo 53-iasis tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris. 2017“, o šios šventės aidai birželio 10-tą dieną pasiekė nuostabų Kupiškio krašto kampelį – Palėvenę, kurią garsino ir garsina čia gyvenantys žmonės bei ant aukšto Lėvens šlaito stovinti bažnyčia–vėlyvojo baroko šedevras. Šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“ jau senokai tapusi tradicine, vyko jau šeštąjį kartą ir sukvietė į bendruomenės „Palėvenys“ namus nemažą būrį Aukštaitijos literatų, taip pat ir tolimesnių svečių.

Šių metų renginys buvo skirtas žymiems mūsų krašto poetams – Vytautui Rudokui ir Valdemarui Kukului. Abu šie talentingi kūrėjai gimę Noriūnuose, abu – vasario mėnesį, tik skiria juos 31 metų tarpas, taigi,skirtingų kartų atstovai, anot V. Rudoko „vienos tarmės, bet kitos laidos“. Jų abiejų keliai dažnai susieidavo, mat, abu kurį laiką dirbo „Pergalės“(„Metų“) žurnale.

Įvadu į renginį tapo abiems kūrėjams parengta nuotraukų paroda, o pradžioje nuskambėjo Viktoro Malinausko atliekamos dainos „Lėtas Lėvuo“ įrašas. Šią dainą kupiškėnas kompozitorius Algimantas Kriuka sukūrė pagal V. Rudoko žodžius. Aktorius Romualdas Gudas perskaitė keletą V. Rudoko eilėraščių iš knygos „Ir kiti vėjai“. Renginio vedėja Lina Matiukaitė priminė, kad poetas, išleidęs dvi dešimtis knygų, išdainavo jose savo ilgesį ir meilę gimtinei bei jos žmonėms, taip pat įamžino ir kupiškėnišką žodį – 1996 metais išleidęs tarminių tekstų knygą „Kalbėti motinos tarme“. Renginyje dalyvavo V.Rudoko seserys Danutė ir Irena, kiti giminaičiai. Danutė Rudokaitė-Stanikienė, šeimos jauniausioji, padėkojo visiems susirinkusiems už dėmesį broliui, jo kūrybai.