Birželio 16 d. pavakarę, į Kupiškio krašto muziejaus ekspozicijų salę rinkosi poetinio žodžio mylėtojai, kur ir buvo pristatyta Aušros Uldukienės poezijos knyga „Spalvų išlydėtoja“. Tai jau antroji poetės knyga.

Knygos sutiktuvėse dalyvavo gausi autorės palaikymo komanda – artimieji, klasiokai, draugai, literatų klubo „Lėvens balsai“ nariai, Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ su vadove Alma Pustovaitiene. Šiame ansamblyje daug metų dainuoja ir Aušra. Ansambliečių atliekamos dainos bei romansai gražiai užpildė intarpus tarp poezijos skaitymų ir kalbėjusiųjų pasisakymų.

Tai jau antroji poetės knyga, kurią išleido „Naujosios Romuvos fondas“. Aušra rašyti pradėjo prieš gerą dešimtmetį. Pirmoji Aušros knyga „Lygiadienio jerubės“ buvo išleista prieš 9 metus, todėl derėtų sakyti – tik antroji. Gal ir gerai, kai neskubant ateina tikrai subrandintos eilės. Knygos pristatyme dalyvavo ir žurnalo „Naujoji Romuva“ vyriausiasis redaktorius, filosofas , publicistas Andrius Konickis. Aušros knygą „Spalvų išlydėtoja“ jis apibudino tokiais žodžiais: tai poezija, kuri nėra pasakojimas dėl pasakojimo, bet pasakyta tai, ką ir norėta pasakyti.

Knygos redaktorius – jaunas, bet patyręs ir gerai vertinamas poetas, Salomėjos Neries, Jono Aisčio literatūrinės premijos laureatas Vainius Bakas.

Eilėraščius skaitė Aušros sūnus Nerijus, klasės draugės, renginį vedusi Lina Matiukaitė, pati Aušra ir kiti.

Poetę sveikino Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, ansambliečiai, Aušros bendradarbės, literatų klubo „Lėvens balsai“ atstovai, šeimos nariai, draugai ir kiti.

Per Lietuvą ką tik nuvilnijo 53-iasis tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris. 2017“, o šios šventės aidai birželio 10-tą dieną pasiekė nuostabų Kupiškio krašto kampelį – Palėvenę, kurią garsino ir garsina čia gyvenantys žmonės bei ant aukšto Lėvens šlaito stovinti bažnyčia–vėlyvojo baroko šedevras. Šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“ jau senokai tapusi tradicine, vyko jau šeštąjį kartą ir sukvietė į bendruomenės „Palėvenys“ namus nemažą būrį Aukštaitijos literatų, taip pat ir tolimesnių svečių.

Šių metų renginys buvo skirtas žymiems mūsų krašto poetams – Vytautui Rudokui ir Valdemarui Kukului. Abu šie talentingi kūrėjai gimę Noriūnuose, abu – vasario mėnesį, tik skiria juos 31 metų tarpas, taigi,skirtingų kartų atstovai, anot V. Rudoko „vienos tarmės, bet kitos laidos“. Jų abiejų keliai dažnai susieidavo, mat, abu kurį laiką dirbo „Pergalės“(„Metų“) žurnale.

Įvadu į renginį tapo abiems kūrėjams parengta nuotraukų paroda, o pradžioje nuskambėjo Viktoro Malinausko atliekamos dainos „Lėtas Lėvuo“ įrašas. Šią dainą kupiškėnas kompozitorius Algimantas Kriuka sukūrė pagal V. Rudoko žodžius. Aktorius Romualdas Gudas perskaitė keletą V. Rudoko eilėraščių iš knygos „Ir kiti vėjai“. Renginio vedėja Lina Matiukaitė priminė, kad poetas, išleidęs dvi dešimtis knygų, išdainavo jose savo ilgesį ir meilę gimtinei bei jos žmonėms, taip pat įamžino ir kupiškėnišką žodį – 1996 metais išleidęs tarminių tekstų knygą „Kalbėti motinos tarme“. Renginyje dalyvavo V.Rudoko seserys Danutė ir Irena, kiti giminaičiai. Danutė Rudokaitė-Stanikienė, šeimos jauniausioji, padėkojo visiems susirinkusiems už dėmesį broliui, jo kūrybai.

Kasmet,  per šalį nuaidi Poezijos pavasariai: vienur didesni, kitur mažesni. Kadangi buvo net keletas renginių, gegužės 27 – ąją, „Lėvens balsų“ klubas pasidalino į dvi grupeles – vieni vyko į Biržus, kiti į Adomynę. Tradiciškai į senąjį Adomynės dvarą susirinko poezijos mėgėjai iš Kupiškio (M.Vaižmužienė ir E. Katauskienė), Skapiškio ( L. Lapienienė, A. Lavickienė ir „Liktarnios“ narės), kaimyninių Juodpėnų ( G. Murnikovienė su palaikymo komanda) ir vietiniai adomyniečiai. Paklausyti poezijos ir mūsų pasveikinti atvyko ir Kupiškio kultūros centro vadovė J. Janušonienė. Skaitėme eiles ir rimtas, apie jausmus, ir jumoristines, atsivežtas skapiškiečių, o kartu su jomis atvykęs moterų ansamblis padainavo  gražių dainų. O. Jėckienė atsivežė ne tik eilėraščių, bet ir savo rankdarbių parodą: nertų servetėlų, atvirukų, paveikslėlių iš džiovintų augaliukų. Dėkojame adomynietėms už šiltą priėmimą, gražų ir jaukų renginį, neužmiršrtuolių puokšteles.

Miestuose ir miesteliuose jau įsibėgėjo „Poezijos pavasario“ renginiai. Birželio 26 dieną, Pasvalio rajono Krinčino miestelyje, jau tradicine tapusioje šventėje „Krinčino verdenės“, dalyvavome tik dviese – Aušra Uldukienė ir šių eilučių autorė. Tai jau 53-as „Poezijos pavasaris“ Krinčine.

Svečius pasitiko gitaristas ir dainininkas Jonas Lapėnas. Širdį virpino romantinės dainos, kuriomis ir vėliau muzikiniai intarpai gražiai užpildė pauzes tarp poezijos skaitymų. Šventės dalyvius sveikino E. ir L. Matuzevičių memorialinio muziejaus direktorius Albinas Mačiulis, Pasvalio krašto garbės pilietė Genovaitė Jasaitienė bei rajono meras Gintautas Gegužinskas.

Uždegus šventės aukurą, prasidėjo poezijos skaitymai. Eiles skaitė Pasvalio, Pakruojo literatai, mudvi iš Kupiškio, Onutė Striškienė (Panevėžio raj.) Šventėje dalyvavo ir P. Vileišio gimnazijos jaunieji literatai. Eiles skaitė Viktorija Muralytė, filologų konkurso laureatė Kotryna Krapavičiūtė ir kt.

Po to, pridegti deglai nuo „Krinčino verdenių“ aukuro, įžiebė „Poezijos pavasario“ aukurą. Į antrąją šventės dalį atvyko aktorė Olita Dautartaitė, poetų pora iš Norvegijos su vertėja Nora Sirkauskaite, bei garbūs lietuvių poetai: Ineza Juzefa Janonė, ukmergiškis, 4 knygų autorius, šių metų Jono Aisčio premijos laureatas – Vainius Bakas ir jaunasis poetas Julius Žėkas.

Aktorė O. Dautartaitė skaitė poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių eiles. Ji sakė, kad skaityti jų eilėraščius – yra šviesiai graudu ir graudžiai šviesu.

Išvykti neskubėjome. Vaišinomės skania žirniene, kava, saldumynais. Buvo mielos ir artimesnio pabendravimo minutės su jau pažįstamais ir naujai sutiktais žmonėmis.

 

Paskutinį gegužės šeštadienį, biržiečių literatų klubo „Versmė“ pakviesti, Biržų pilyje šurmuliavo poezijos kūrėjai ir jos mylėtojai. Renginys prasidėjo pažintine ekskursija pilies menėse. Daug įdomaus sužinojome apie Biržų miesto įkūrimo ir pilies istoriją, valdovų dinastijos istoriją, apžiūrėjome ekspozicijas.

Veik pilnoje klausytojų ir poetų salėje, svečius pasveikino literatų klubo „Versmė“ pirmininkė Virginija Virkutienė. Ji, parinktais gražiais žinomų poetų žodžiais, pristatė kiekvienos delegacijos poetus ir juos kvietė skaityti savo eilių.

Buvo miela išgirsti, kad dalis Virginijos eilėraščių jau virto dainų tekstais, kurias atliko Aukštikalnių šeimyninis duetas.

Poezijos šventėje dalyvavo Pasvalio literatų klubo pirmininkė Regina Grubinskienė, Biržų klubo „Svajokliai“ atstovai, Biržų, tuo pačiu ir mūsų klubo poetė Irena Naktinienė, Pakruojo literatų klubo „Židinys“ pirmininkė Edita Kurauskienė, Šiaulių literatų klubo „Verdenė“ poetai, Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ poetės ir mūsų ketvertas: Milda Narmontienė, Genovaitė Koriznienė, Juzefa Pranauskienė ir aš, šių eilučių autorė.

Už atgaivą sielai bei šiltą priėmimą, nuoširdus ačiū biržietėms: klubo pirmininkei V. Virkutienei, poetėms Lolitai Čeponienei, Linai Kiškienei ir visiems kitiems, kurie mums dovanojo šią gražią šventę.