Vasario 7 d., miesto bibliotekos salėje, vyko naujos eilėraščių knygos pristatymas. Tai Kupiškio krašto poetės Jadvygos Gabriūnaitės (1936-1990) knyga „Prisilietimas prie dilgėlės“. Gausiai susirinkusiems poetinio žodžio mylėtojams, knygą pristatė leidybos iniciatorius ir rėmėjas Justas Jasėnas.

Skambėjo Juozo Naujalio kūrinys „Svajonė“, kuriuo ir pradėta knygos sutiktuvių šventė. Jį atliko, vėliau ir kitus muzikinius intarpus dovanojo, Kupiškio meno mokyklos smuikininkės ir jų mokytoja Asta Petronienė.

O kas buvo Jadvyga Gabriūnaitė, ko gero retas žinojome, nes laikas jau nutolęs... Todėl klausytojus Justas J. supažindino su poetės autobiografiniu dienoraščiu. Paminėjo ir tai, kad 2018 m. Virbališkiuose vyko renginys, skirtas poetės prisiminimui. Justas J. prisipažino, jog iki tol nieko nežinojęs apie poetę, nebuvo skaitęs, bet užsidegė noru plačiau susipažinti su jos kūryba, todėl surinko tai, kas buvo publikuota Kupiškio, Šiaulių krašto spaudoje, kas išsaugota mokytojos Danutės Sokienės Virbališkių muziejuje, iš pirmosios poetės knygos „Vardynos“, iš kasmetinių leidinių „Atokios stotys“ bei „Kanonada“, kuriuose buvo publikuoti ir Jadvygos G. eilėraščiai. Knygos sudarytojas minėjo, jog įmanomi ir tolimesni tyrinėjimai, ieškojimai ir papildymas. Knygos viršelį puošia Salvijaus Žiūros fotografijos, o jose – poetės gimtoji sodybvietė: langai užverti – kaip ir gyvenimas, o praviros durys – tai kūryba, sklaida... Nors surinkta apie 150 eilėraščių, išleistoje knygelėje tik 120, tačiau ir likusieji nėra prastesni. Todėl Justas J. juos mums ir skaitė, leido pajusti žodžio reikšmę, skambesį, minties gilumą ir poetės sielos grožį. Poetės kūryba susieta su gyvenimu, gyvenimo skaudėjimu... Ji ir cikliška: metų laikai, bei stiprus dienos motyvas: rytas ir vakaras... Taip pat poetės eilėse daug vietovardžių iš Kupiškio krašto: Laukminiškiai, Naštupėlis…

Nuskambėjus paskutiniam muzikiniam kūriniui, po šio renginio ne vienas klausytojas išėjo su gera nuotaika ir nešdamasis naują poezijos knygą...

Lapkričio 4 d. į Giedrutės Murnikovienės pirmosios poezijos knygos „Vėjo mylimoji“ sutiktuves rinkosi Juodpėnų bendruomenė, projekto „Emocinės paramos linija“ savanoriai iš Kupiškio (jos veikloje dalyvauja ir Giedrė), literatų klubo „Lėvens balsai“ atstovai, grupelė literatų iš Anykščių, Adomynės bendruomenės atstovai ir autorės artimieji.

Gražiai apie autorę ir jos kūrybą kalbėjo šios knygos redaktorė Eugenija Katauskienė: „Vėjas – amžinas jaunystės palydovas. Prieš vėją eidama, nugali save, nerimą, pyktį. Vėjas taršo plaukus, glosto mus... Jei nebūtų vėjo, tai debesėlis ir stovėtų nepastumtas... Autorė jautri, turinti daug minčių, idėjų. Jos poezija – dainuojanti meilę. Ir tas jausmas yra gražus, nepakartojamas ir nepavydimas. Jei rašantis neparodo savo kūrybos, tai tarsi apvagia kitus, o atsiveriantis – praturtina. Todėl mes šią knygą priimam kaip dovaną.“

Jausmingai, raiškiai Giedrės eil. „Moteris“ ir „Praskaidrėjimai“ skaitė Violeta Šabrinskienė. Kiek vėliau, eil. „Rudens intriga“ ir „Penki ne...“ su tikru poetiniu pajautimu paskaitė Donata Butkienė. Su Giedre jos ir susipažino minėtame projekte.

Manau, jog pačiam autoriui parodyti savo eiles kitiems, yra šiek tiek sunkiau, nei jas parašyti. Juodpėnų bibliotekos vedėja Rita Liogienė sakė, jog 2015 m rugsėjo mėn., poetinės popietės metu vieni skaitė tai, kas jiems patinka, o Giedrė – savo. Tada pirmą kartą ir teko susipažinti su Giedrės kūryba, kuri visus nustebino ir sužavėjo.

Giedrė, užklausta apie eilių rašymą, prisipažino, kad pirmieji eil.: „Parašyčiau aš tau... Pasakyčiau aš tau...“ parašyti, kai jai buvo 17-a metų. Jie išsaugoti. O naujieji į sielos duris ėmė belstis prieš keletą metų. Ir štai dovana poetinio žodžio mylėtojams – nauja poezijos knyga.

Pačios autorės skaitomos eilės dažnam krito į širdį, jaudino, šildė, stebino ir džiugino branda, žodžio skalsa ir įtaigumu.

Intarpus tarp kalbėjusių ir skaičiusių eiles, užpildė saksofono muzika, kurią dovanojo Dominyka Malinauskaitė.

Knygos iliustracijų autorė, profesionali grafikos dizaino specialistė Erika Vilimaitė sakė, jog laisvalaikiu piešia ir iliustracijas. Keletą mažų darbelių turėjusi iš anksčiau, bet didžioji dalis kurta būtent šiai knygai.

Jonavos literatų klubas „Šaltinis“ ir šio klubo pirmininkė Irena Nagulevičienė pakvietė ir mus, kupiškėnus, į poetinį-muzikinį vakarą – „Poezijos ruduo“. O šio vakaro tema: „Pavasaris ir ruduo“.

Susirinkusius sveikino rajono meras Dainius Sabutis, koncertą dovanojo Edvardo Rato vadovaujama muzikos grupė.

Vesti šį gražų renginį Jonavos klubo pirmininkei Irenai talkino dažnas „Šaltinio“ klubo svečias, aktorius ir skaitovas Petras Venslovas.

Šventėje dalyvavo ir eiles skaitė Pakruojo literatų klubo „Židinys“ atstovai. Ukmergiškis poetas ir fotomenininkas Albinas Kuliešis paskaitė eilėraštį, pirmininkei Irenai padovanojo kalendorių „Visa Lietuva“, o jame –100 nuotraukų. Kėdainiškių moterų grupė „Vaivorykštės tiltai“, atliko svajingus romansus rusų kalba. Po eilėraštį, atitinkantį šio vakaro temą, skaitėme ir mes, dalyvavę šioje gražioje šventėje: Justas Jasėnas, Genovaitė Gricienė, Giedrė Murnikovienė ir aš, šių eilučių autorė.

Aktorius P. Venslovas ne tik puikiai vedė šventinį vakarą, bet ir skaitė jonaviškių konkursinių eilėraščių „Laiškas tėviškei“ ištraukas. Konkurso prizinių vietų laimėtojai: Albinas Pavasaris, Justina Zaleckaitė bei Ričardas Juozas Drabavičius patys skaitė savo eiles. Po vieną eil. skaitė ir kiti klubo „Šaltinis“ nariai. Kiekvienam įteikta rudeniui pritinkanti dovana – skėtis.

Skambėjo graži daina „Šulinys“. Dainos žodžių autorė Irena Nagulevičienė, o melodiją parašė Stasys Liupkevičius.

Daugiau nei dešimtmetį literatų klubui vadovavusi Irena Nagulevčienė, paliko šį postą. Be abejo, ji sulaukė daug šiltų padėkos žodžių. Jai dėkojo ir Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „TAUROSTA“ redaktorius Vytautas Venckūnas.

... Neleisim, kad „Šaltinis“ nustotų tekėti... – šitaip sakė ir klubo „Prie kavos“ nariai.

Į rudeniškai pavadintą poezijos ir muzikos šventę „ ... mes basi parugėm... “, Pakruojo literatų klubo „Židinys“ kvietimu, rugsėjo 30 d. į Pakruojo dvaro sodybos Vandens malūno/ Pašto salę rinkosi mylintys poeziją ir dainą, kuriantys literatai iš Biržų, Jonavos, Joniškio, Šiaulių, šventės šeimininkai ir mūsų ketvertas: Genovaitė Koriznienė, Giedrė Murnikovienė, Juzefa Pranauskienė ir aš, šių eilučių autorė.

Šventės šeimininkės pasitiko mus pasipuošusios tautiškais aprėdais, nes ir kvietime buvo nurodytas aprangos kodas: tautinis, kaimiškas. Nors mūsų apsirengimas nelabai atitiko nurodytą kodą, bet buvom sutiktos šiltai ir maloniai.

Kanklininkė Elena Ralienė ir muzikė - koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė gražiai pradėjo šventę, bei užpildė pauzes tarp poezijos skaitymų jaudinančiomis melodijomis, eilėmis ir dainomis. Pašto salėje buvo kiek vėsoka, tačiau šildė graži bendrystė, muzika, eilės. O vėliau ir karšta arbata, kava bei betarpiškas bendravimas.

Miela dalyvauti tokiose šventėse, kur esame laukiami, kur galime sutikti gerai pažįstamus, artimais ir savais jau tapusius poezijos kūrėjus.

Ir didelis ačiū šios šventės organizatoriams, rengėjams ir literatų klubo „Židinys“ pirmininkei Editai Kurauskienei.

Papilyje, vos įsibėgėjus rudeniui,(šįkart rugsėjo16 d.) Biržų krašto literatai sukviečia į gražiai įvardintus poezijos skaitymus „Keturių vėjų pagairėje“. O tie vėjai, tai – keturių rajonų eilių kūrėjai: Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio ir Biržų. Gaila, bet šį sykį nebuvo pasvaliečių, kuriems šis renginys sutapo su jų miesto švente

Pagrindinis šventės akcentas – Kazio Binkio kapavietės lankymas, poeto kūrybos skaitymas ir prisiminimai iš jo gyvenimo, kuriais dalinosi I. Malaiškienė, Jonas Baltušis, Algirdas Butkus ir kiti.

Vėliau rinkomės į kiemelį prie Pakalnės mokyklos. Čia tylos minute buvo pagerbtas Biržų literatų klubo „Versmė“ nario, prieš tris mėnesius išėjusio Anapilin, žurnalisto, literato, poeto Valentino Dagio atminimas. Jam suteiktas Biržų Garbės piliečio vardas

Biržų poetai skaitė V. Dagio eilėraščius, dalinosi prisiminimais apie jį. Vėliau skaitė ir savo eiles. Savo kūrybą skaitė ir nauja „Versmės“ narė Ina Kutkuvienė.

Mums, Kupiškio literatų klubo atstovams, šioje šventėje teko būti jau trečią kartą. Šįkart dalyvavo J. Pranauskienė, G. Murnikovienė ir aš, šių eilučių autorė. Miela, kad su mumis vyko čia, Papilio mokyklose, eilę metų mokytojavusi A. Valintelienė. Dalinosi prisiminimais, skaitė eiles.

Džiugus, šiltas bendravimas tęsėsi prie vaišių stalo, nes per eilę metų tapom artimais draugais ir bičiuliais.