Vasario 22-osios pavakare „Lėvens balsų“ klubo penketukas (jo pirmininkė Regina Baltrūnienė, beje, patikimai sukiojusi automobilio vairą, – Vida Kaulakienė, Rimantas Urbonas, Genovaitė Koriznienė ir Eugenija Urbonienė) riedėjome į Anykščius. Šio rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka bei literatų klubas „Marčiupys“ Aukštaitijos „eiliakalius“ sukvietė į tradicinius nakties skaitymus „Kas švyti vasario nakties danguje?“ Tokio naktinio renginio idėjos autorius, klubo veteranas Algirdas Ražickas, sveikindamas atvykėlius susibūrusius Koplyčioje, kalbėjo, jog šis sumanymas prigijo ir tapo tradiciniu: „Šiemetiniai naktinėjimai jau septinti, – sakė, – ir kasmet vis vasarį. Todėl, kad šį mėnesį dangus pats gražiausias...“

Subačiaus seniūnijos Miliūnų kaimo bendruomenė, susibūrusi prieš penkerius metus, nuo praėjusio lapkričio turi rūpestingai renovuotą būstinę su konferencijų sale, kitomis patalpomis įvairiems ne tik šio didelio kaimo, bet ir aplinkinių kaimelių žmonių susibūrimams. Čia jie spiečiasi ir džiaugsmo, ir liūdesio valandomis, čia pažymimos ir bendruomenės nariams reikšmingos sukaktys. 

Toks renginys, skirtas iškiliam miliūniečiui Liudvikui Šeštokui, prieš dešimtį metų netikėtai pakirstam širdies smūgio,  prisiminti, bendruomenės namuose įvyko vasario 17 dieną. 

Šį žmogų tiek Miliūnuose, tiek ir visame buvusiame „Vienybės“ kolūkyje visi vadino tiesiog Liudu. Jis mokėjo mylėti gyvenimą, žmones, pastebėti jų geruosius darbus, buvo geras šeimynykštis, rūpestingas dviejų sūnų – Eugenijaus, kuriam nūnai 45-eri ir Gintauto, kuriam 41-eri – tėvas.