Šeštadienį, balandžio 6 d., „Lėvens balsų“ literatų klubas atšventė savo 15 metų sukaktį. Žinoma, kad po savo globėjos – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos – sparneliu, ir, aišku, kad su geriausiais savo bičiuliais. Galima ir išsamiau: į svečius atvyko Svėdasų „Sietuvos“ literatų klubo pirmininkė Alma Švelnienė ir Aldona Širvinskienė, Anykščių „Marčiupio“ delegacija – Aušra Miškinienė, Eugenija Pilinkienė, Regina Banienė ir Vidmantas Plėta, biržiečių „Versmės“ ketvertukas – Lolita Čeponienė, Lina Kiškienė, Dalia Matusevičienė ir Valentinas Dagys, Rokiškio „Vaivorykštės“ ketvertas literačių – senjorės Danutė Mažeikienė, Alė Kazlauskienė, Stasė Junokienė ir jaunimo atstovė Andželika Demidovaitė. 

Šventei rengiantis sumąstyta, kad klubo sukakties sureikšminti neverta, o renginį skirti Tarmių metams. Todėl parinktas ir tarmiškas kupiškėniškas vardas „Morgas kroštas – morgas roštas“, kurį pasūlė klubo narė Eugenija Sokienė.

2013 kovo 21d. Panevėžio Šiaurinėje bibliotekoje vyko poezijos popietė, skirta Pasaulinės poezijos dienos paminėjimui. Į šią popietę buvo pakviestos dvi mūsų klubo narės: Eugenija Katauskienė – Sokienė ir Regina Baltrūnienė. Gausiai susirinkusiems poezijos mylėtojams eiles skaitė ne tik jų autorės, bet ir skaitovai. Šventinę popietę paįvairino ir muzikiniai intarpai – Janinos Stumbrienės akordeono melodijos ir dainos.

Klausytojai šiltai priėmė abiejų autorių eiles, įsigijo ir poezijos knygų.

R. Baltrūnienė popietės svečius informavo ir pasiūlė apsilankyti mūsų kūrybos internetiniame puslapyje, susipažinti su kitų literatų klubo narių kūryba, pakviesti ir kitus autorius.

Pirmąjį pavasario šeštadienį „Lėvens balsų“ literatai rinkosi į Kupiškio viešąją biblioteką aptarti darbų ir savo kūrybos paskaityti. 

Klubo pirmininkė Regina Baltrūnienė pasidžiaugė, kad pagaliau parengti ir patvirtinti nauji „Lėvens balsų“ nuostatai, jie įregistruoti Juridinių asmenų registre. Klubas jau turės sąskaitą banke, bus galima rašyti projektus, pervesti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio.

Labai džiugu, kad jau įkurta internetinė svetainė www.kupiskenukuryba.lt . Čia patalpinta nemažai klubo literatų kūrybos ir kitos informacijos. Svetainė dar bus tobulinama, keisis dizainas, bus galima prisijungti ir rašyti komentarus.

Vasario 22-osios pavakare „Lėvens balsų“ klubo penketukas (jo pirmininkė Regina Baltrūnienė, beje, patikimai sukiojusi automobilio vairą, – Vida Kaulakienė, Rimantas Urbonas, Genovaitė Koriznienė ir Eugenija Urbonienė) riedėjome į Anykščius. Šio rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka bei literatų klubas „Marčiupys“ Aukštaitijos „eiliakalius“ sukvietė į tradicinius nakties skaitymus „Kas švyti vasario nakties danguje?“ Tokio naktinio renginio idėjos autorius, klubo veteranas Algirdas Ražickas, sveikindamas atvykėlius susibūrusius Koplyčioje, kalbėjo, jog šis sumanymas prigijo ir tapo tradiciniu: „Šiemetiniai naktinėjimai jau septinti, – sakė, – ir kasmet vis vasarį. Todėl, kad šį mėnesį dangus pats gražiausias...“

Subačiaus seniūnijos Miliūnų kaimo bendruomenė, susibūrusi prieš penkerius metus, nuo praėjusio lapkričio turi rūpestingai renovuotą būstinę su konferencijų sale, kitomis patalpomis įvairiems ne tik šio didelio kaimo, bet ir aplinkinių kaimelių žmonių susibūrimams. Čia jie spiečiasi ir džiaugsmo, ir liūdesio valandomis, čia pažymimos ir bendruomenės nariams reikšmingos sukaktys. 

Toks renginys, skirtas iškiliam miliūniečiui Liudvikui Šeštokui, prieš dešimtį metų netikėtai pakirstam širdies smūgio,  prisiminti, bendruomenės namuose įvyko vasario 17 dieną. 

Šį žmogų tiek Miliūnuose, tiek ir visame buvusiame „Vienybės“ kolūkyje visi vadino tiesiog Liudu. Jis mokėjo mylėti gyvenimą, žmones, pastebėti jų geruosius darbus, buvo geras šeimynykštis, rūpestingas dviejų sūnų – Eugenijaus, kuriam nūnai 45-eri ir Gintauto, kuriam 41-eri – tėvas.