Subačiaus seniūnijos Miliūnų kaimo bendruomenė, susibūrusi prieš penkerius metus, nuo praėjusio lapkričio turi rūpestingai renovuotą būstinę su konferencijų sale, kitomis patalpomis įvairiems ne tik šio didelio kaimo, bet ir aplinkinių kaimelių žmonių susibūrimams. Čia jie spiečiasi ir džiaugsmo, ir liūdesio valandomis, čia pažymimos ir bendruomenės nariams reikšmingos sukaktys. 

Toks renginys, skirtas iškiliam miliūniečiui Liudvikui Šeštokui, prieš dešimtį metų netikėtai pakirstam širdies smūgio,  prisiminti, bendruomenės namuose įvyko vasario 17 dieną. 

Šį žmogų tiek Miliūnuose, tiek ir visame buvusiame „Vienybės“ kolūkyje visi vadino tiesiog Liudu. Jis mokėjo mylėti gyvenimą, žmones, pastebėti jų geruosius darbus, buvo geras šeimynykštis, rūpestingas dviejų sūnų – Eugenijaus, kuriam nūnai 45-eri ir Gintauto, kuriam 41-eri – tėvas.