Gegužės 24 d. buvome pakviesti į respublikinės poezijos ir meno šventės „Pavasario valsas“, vykusios Jonavos kultūros centro Meno galerijoje „Homo ludens“, renginius. Tai buvo tarsi tuo laiku Lietuvoje įsibėgėjusio ir jau į visus regionus bei į kaimyninę Lenkiją persimetusio tradicinio „Poezijos pavasario“ festivalio dalis. Šviesių įspūdžių paliko jonaviškių surengtos šventės programa. Stebino šio miesto ir rajono poezijos mylėtojų dėmesys kūrėjams – erdvi Meno galerijos salė buvo pilna.

Programą pradėjo respublikinio vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ laureatė Saulė Imbrasaitė, po to su šventės dalyviais bendravo ir savo kūrybos paskaitė renginio viešnia Lietuvos Respubliko Seimo narė, poetė Dalia Teišerskytė, padainavo Kulvos kultūros centro meno vadovė Valerija Degutienė, o nuskambėjus Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ poetų posmams, atėjo eilė prisistatyti ir kupiškėnų „Lėvens balsams“ – šio klubo pirmininkei Reginai Baltrūnienei, poetėms Angelei Marijai Jonuškienei, Genei Koriznienei ir šių eilučių autoriui. Tai buvo pirmasis mūsų kūrybinis vizitas Jonavoje, ilgainiui išaugsiantis į glaudų ilgalaikį bendradarbiavimą kaip ir su kitais kaimyninių rajonų – Anykščių, Biržų, Rokiškio – literatais. Padėkojome šventės organizatoriams už pakvietimą, paskaitėm eilėraščių ir mikrofoną perdavėm poetui, Lietuvos rašytojų sąjungos nariui (beje – irgi mūsų kaimynui uteniškiui) Vytautui Kazielai.

Į Rokiškyje vykusią šventę „Poezijos pavasaris – 2013“, kuri prasidėjo radijo diktoriaus, skaitovo Juozo Šalkausko kaklaraiščių kolekcijos pristatymu, vėliau jo deklamuotomis Pauliaus Širvio ir kitų poetų eilėmis, susirinko gausus eiliuotojų būrys iš Anykščių, Biržų, Ukmergės, Rokiškio ir Kupiškio rajonų. Kupiškio literatų klubui atstovavo Vida Kaulakienė, Genovaitė Koriznienė, Rimantas Urbonas ir Regina Baltrūnienė.

Poetų eilės ir bardų – anykštėno Vidmanto Plėtos bei raseiniškio Kąstyčio Petrylos – atliekamos dainos skambėjo dvaro rūmų didžiojoje menėje. Vėliau, persikėlus į lauko terasą, eiles skaitė šventės šeimininkai – rokiškėnai bei visi kiti, dar norintys pasidalinti savo kūryba. Pasivaišinę sumuštiniais, saldumynais ir kava, pabendravę artimiau, vėl buvome pakviesti į didžiąją menę.

Balandžio 27 dieną Šimonyse vyko anykštėno literato, tautodailininko, klieriko Karolio Širvinsko atminimui skirti devintieji respublikiniai poezijos skaitymai „Baltojo balandžio sugrįžimas“, kuriuos organizuoja fondas „Baltasis balandis“ ir jo įkūrėja, Karolio mama Aldona Širvinskienė. Siekiant suaktyvinti literatų veiklą viešame visuomenės gyvenime ir suaktyvinti jų bendradarbiavimą, ši šventė vyksta vis kitoje vietoje. Šimonių miestelis pasirinktas neatsitiktinai – šimonietė Vida Kaulakienė tapo Ukmergėje vykusio pernykščio konkurso laureate.
 
Šių metų skaitymuose dalyvavo dvi dešimtys kūrėjų iš Anykščių, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio, Svėdasų ir Vilniaus. Konkurse dalyvavo ir devyni „Lėvens balsų“ literatai: Birutė Jasinskienė, Regina Baltrūnienė, Eugenija Katauskienė, Vida Palionienė, Rimantas Urbonas, Genovaitė Koriznienė, Milda Narmontienė, Justas Jasėnas ir Laima Lapienienė.

Šeštadienį, balandžio 6 d., „Lėvens balsų“ literatų klubas atšventė savo 15 metų sukaktį. Žinoma, kad po savo globėjos – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos – sparneliu, ir, aišku, kad su geriausiais savo bičiuliais. Galima ir išsamiau: į svečius atvyko Svėdasų „Sietuvos“ literatų klubo pirmininkė Alma Švelnienė ir Aldona Širvinskienė, Anykščių „Marčiupio“ delegacija – Aušra Miškinienė, Eugenija Pilinkienė, Regina Banienė ir Vidmantas Plėta, biržiečių „Versmės“ ketvertukas – Lolita Čeponienė, Lina Kiškienė, Dalia Matusevičienė ir Valentinas Dagys, Rokiškio „Vaivorykštės“ ketvertas literačių – senjorės Danutė Mažeikienė, Alė Kazlauskienė, Stasė Junokienė ir jaunimo atstovė Andželika Demidovaitė. 

Šventei rengiantis sumąstyta, kad klubo sukakties sureikšminti neverta, o renginį skirti Tarmių metams. Todėl parinktas ir tarmiškas kupiškėniškas vardas „Morgas kroštas – morgas roštas“, kurį pasūlė klubo narė Eugenija Sokienė.

2013 kovo 21d. Panevėžio Šiaurinėje bibliotekoje vyko poezijos popietė, skirta Pasaulinės poezijos dienos paminėjimui. Į šią popietę buvo pakviestos dvi mūsų klubo narės: Eugenija Katauskienė – Sokienė ir Regina Baltrūnienė. Gausiai susirinkusiems poezijos mylėtojams eiles skaitė ne tik jų autorės, bet ir skaitovai. Šventinę popietę paįvairino ir muzikiniai intarpai – Janinos Stumbrienės akordeono melodijos ir dainos.

Klausytojai šiltai priėmė abiejų autorių eiles, įsigijo ir poezijos knygų.

R. Baltrūnienė popietės svečius informavo ir pasiūlė apsilankyti mūsų kūrybos internetiniame puslapyje, susipažinti su kitų literatų klubo narių kūryba, pakviesti ir kitus autorius.