Berčiūnų Tautos Kankinių bažnyčioje, spalio 5 d. vyko konkurso „Vilties paukštė“ eilių skaitymai, apimantys tris temas: Sakralios poezijos skaitymas, Raineris Marija Rilkė poezija ir eilės patriotine tema, todėl  ir skaityti visi kilo po tris kartus. Vertino 5 komisijos nariai: Kunigas Algirdas Dauknys, Gyvenvietės Bendruomenės pirmininkas Juozas Mikšys, Aktorius Rimas Teresas, LNRS pirmininkė Dalia Buragienė, Vytautas Klimašauskas.

Eiles skaitė Panevėžio krašto poetai ir mūsų trejetas: Bronislava Valinskaitė, Genovaitė Koriznienė ir Regina  Baltrūnienė.

Pertraukos metu šildėmės kava, arbata, vaišinomės prie gausiai nukrauto stalo. Buvo miela pasišnekučiuoti su jau pažįstamais ir pirmą kartą sutiktais žmonėmis.

Konkursas užsitęsė, bet neprailgo, nes buvo miela išgirsti kitų eiles, klausytis muzikuojančios grupės atliekamų dainų ir posmų.

Šio konkurso laureatu pripažintas Stasys Jakas iš Panevėžio. Ir labai džiugu, kad ne tuščiomis grįžome ir mes: I laipsnio diplomas įteiktas Bronislavai Valinskaitei, II laipsnio diplomas Genovaitei Koriznienei, o Reginai Baltrūnienei (neskaičiusiai eilių patriotine tema) – III laipsnio diplomas.


Komentuoti