Taip pavadinta poezijos šventė, buvo skirta poeto Pauliaus Širvio 99-osioms gimimo metinėms. Kaip ir kasmet, šventė vyko Aleksandravėlės kaime, poeto tėviškėje, kur dar šlama baltieji beržai, kur galima prisėsti ant P.Širvio suolelio. Lengvai vėjyje plazdeno P.Širvio portretas. Jo autorius Sigitas

Daščioras. O šventės dalyvio kodas – mėlyna spalvos detalė. Traukė dėmesį ir menininko A. Spundzevičiaus paveikslų paroda, skirta P.Širviui.

Suplazdėjo ir šventės vėliava... „Svečiavosi“ poeto Justino Marcinkevičiaus personažai: Atmintis ir Užmarštis – tai Aleksandravėlės kaimo bendruomenės paruošta smagi programa.

„Vai žydėkit linai...“ – smagiai padainavom šią dainą visi. O Dusetų vokalinio ansamblio TRIO programa „Gęsta baltos lelijos“, buvo skirta Poetui P. Širviui atminti.

„Ir nusinešė saulę miškai...“  – Poetų: Pauliaus Širvio ir Jono Strielkūno eiles deklamavo aktorius Andrius Bialobžeskis.

„Tu ir vėl ateini, ateini iš anapus...“ Ukmergiškis poetas Albinas Kuliešiaus skaitė savo eiles, skambėjo ir dainos jo eilių tekstais, kurias atliko Rima Žudienė.  

„Tu likai amžinai ten, anapus...“ – keletą gražių dainų atliko ir anykštėnas bardas Vidmantas Plėta.

Kai jau saulė bėgo slėptis už beržų, savo eiles skaitė Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ poetės. Skaitėme ir mudvi, buvusios šioje gražioje šventėje: Genovaitė Koriznienė ir aš, šio straipsnelio ir nuotraukų autorė.

Komentuoti