Gegužės antroje pusėje per Lietuvą nuvilnijo 55-asis tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris. 2019". Tikroji šventė ir jos paukštė šiais metais nebuvo atskridusi iki Kupiškio, tačiau jos aidai praeitą savaitgalį pasiekė nuostabų mūsų krašto kampelį – Skapiškį.

Kupiškio viešosios bibliotekos kartu su literatų klubu „Lėvens balsai" organizuojama ir įvairiose rajono vietovėse vykstanti tradicinė, jau aštuntoji, šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje", sukviečianti Aukštaitijos regiono literatus ir dainų atlikėjus, iki šiol jau svečiavosi Onutės Adomaitienės sodyboje Pyragiuose (net keletą kartų), Palėvenėlėje, Uoginiuose, Palėvenėje, Adomynėje.

Suėjimuose prigijo tradicija – prisiminti Amžinybėn iškeliavusius mūsų krašto kūrėjus. Šių metų „Poezijos pavasario aidus" dedikavome skapiškėnei kraštotyrininkei ir poetei Aliutei Elenai Markevičiūtei (apie ją kalbėjo ir kūrybą pristatė mokytoja Auksė Jankevičienė), subatėnei poetei Angelei Marijai Jonuškienei (jos eilėraščių paskaitė „Lėvens balsų" pirmininkė Regina Baltrūnienė) ir prieš aštuonerius metus mirusiam poetui, literatūros kritikui, publicistui Valdemarui Kukului, kurio 60-ąsias gimimo metines šiais metais minime. Skapiškio bibliotekoje vykusio renginio dalyviai galėjo susipažinti su Kupiškio viešosios bibliotekos projekto „Diagnozė: poetas", kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, mobilia fotografijų ir dokumentų paroda, iš įrašo išgirsti paties poeto skaitomų eilėraščių.

Manau, kad kai kuriems svečiams buvo netikėta, kad pačioje renginio pradžioje nuskambėjo Maironio baladė „Užkeiktas Skapiškio varpas", kurią perskaitė vasaras savo gimtuosiuose Kuosėnuose praleidžiantis aktorius, režisierius Romualdas Gudas. Istorija mena (tai užfiksuota ir A. E. Markevičiūtės knygoje „Skapiškis"), kad: „1921 m. vasarą Skapiškyje buvęs labai įdomus menininkų susibūrimas. Viešėjęs kunigo Mykolo Prialgausko brolis, Varšuvos konservatorijos dėstytojas Ignas Prialgauskaas, kunigo bendramokslis poetas Maironis, Skapiškio juostų dirbtuvių audėjų konsultuoti atvažiavo Valerija Čiurlionytė-Karūžienė. Visi mėgo irstytis Mituvos ežere, o ypač Maironis. Tyliais pavakariais, įplaukęs vidurin ežero, poetas paleisdavo irklus ir skambiu tenoru uždainuodavęs „Plaukia sau laivelis" ar kurią nors kitą dainą.... Kitą vasarą, atvažiavęs pas draugą, Maironis sukūrė baladę „Užkeiktas Skapiškio varpas".

O jau minėtą dainą „Plaukia sau laivelis" atliko Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio vokalinis ansamblis „Alkasalis", vadovaujamas Virginijos Skupienės. Skambėjo ir daugiau šio kolektyvo dainų, saksofonu grojo Saulius Laucius, koncertavo bardai – skapiškėnas Kazimieras Puronas ir anykštėnas Alvydas Apeikis, o jų dainoms mielai pritarė ir žiūrovai.

Kita graži šventės tradicija – savo kūrybos skaitymai. Daugelis literatų – seni geri pažįstami, bičiuliai, susitinkantys įvairiuose renginiuose, o ir mūsų šventėje dalyvaujantys jau ne pirmą kartą. Tai biržiečiai iš literatų klubo „Versmė", anykštėnai – iš „Marčiupio", rokiškėnai – iš „Vaivorykštės", panevėžiečiams atstovavusi Ona Jankevičiūtė. Jau trečius metus iš eilės „Poezijos pavasario aidų" nepraleidžia daug metų Klaipėdoje gyvenanti skapiškėnė poetė, šešių knygų autorė Gerda Jankevičiūtė (beje, vienintelė eilėraštį skaičiusi tarmiškai). Ukmergiškis fotografas, poetas Albinas Kuliešis džiaugėsi kartu su bičiuliu Raimondu Karmazinu pagaliau prisiruošę į Kupiškio kraštą atvažiuoti – anksčiau vis kas nors sutrukdydavo. Dalyvavo ir nemažas būrelis kupiškėnių iš „Lėvens balsų" klubo, keletas skapiškėnių.

Visi šventės programos dalyviai – literatai, dainininkai, muzikantai – išsinešė krepšelius, kuriuose leidinukai apie Kupiškio kraštą, suvenyrai su viešosios bibliotekos ir miesto simbolika, darbščiųjų kupiškėnių Reginos Baltrūnienės ir Aldonos Ramanauskienės bei skapiškėnių, kurioms vadovauja bibliotekininkė ir bendruomenės pirmininkė Roma Bugailiškienė, sukurti knygų skirtukai.

Dėkoju už pagalbą kolegei Romai, turėjusiai daug įsipareigojimų – ji ir renginio vietą paruošė, ir žiūrovus kvietė, ir ansamblyje dainavo, ir lubinų iš tėviškės pamiškių priskynė, ir fotografavo, ir ekskursiją po Skapiškį vedė, ir sumaniai patarė, kaip pavaišinti svečius ir jų alkanų neišleisti.

Atsisveikindamas ne vienas klausė: kur „Poezijos pavasario aidai" aidės kitais metais? Tikiuosi surasim gražų gamtos kampelį, kur būtų ir pastogė prisiglausti nuo kaitrios birželio saulės ar netikėto lietaus. Iki susitikimo kitą birželį.


Virginijos Juškienės, Albino Kuliešiaus, Linos Matiukaitės ir Romos Bugailiškienės nuotraukos

Komentuoti