Vasario 7 d., miesto bibliotekos salėje, vyko naujos eilėraščių knygos pristatymas. Tai Kupiškio krašto poetės Jadvygos Gabriūnaitės (1936-1990) knyga „Prisilietimas prie dilgėlės“. Gausiai susirinkusiems poetinio žodžio mylėtojams, knygą pristatė leidybos iniciatorius ir rėmėjas Justas Jasėnas.

Skambėjo Juozo Naujalio kūrinys „Svajonė“, kuriuo ir pradėta knygos sutiktuvių šventė. Jį atliko, vėliau ir kitus muzikinius intarpus dovanojo, Kupiškio meno mokyklos smuikininkės ir jų mokytoja Asta Petronienė.

O kas buvo Jadvyga Gabriūnaitė, ko gero retas žinojome, nes laikas jau nutolęs... Todėl klausytojus Justas J. supažindino su poetės autobiografiniu dienoraščiu. Paminėjo ir tai, kad 2018 m. Virbališkiuose vyko renginys, skirtas poetės prisiminimui. Justas J. prisipažino, jog iki tol nieko nežinojęs apie poetę, nebuvo skaitęs, bet užsidegė noru plačiau susipažinti su jos kūryba, todėl surinko tai, kas buvo publikuota Kupiškio, Šiaulių krašto spaudoje, kas išsaugota mokytojos Danutės Sokienės Virbališkių muziejuje, iš pirmosios poetės knygos „Vardynos“, iš kasmetinių leidinių „Atokios stotys“ bei „Kanonada“, kuriuose buvo publikuoti ir Jadvygos G. eilėraščiai. Knygos sudarytojas minėjo, jog įmanomi ir tolimesni tyrinėjimai, ieškojimai ir papildymas. Knygos viršelį puošia Salvijaus Žiūros fotografijos, o jose – poetės gimtoji sodybvietė: langai užverti – kaip ir gyvenimas, o praviros durys – tai kūryba, sklaida... Nors surinkta apie 150 eilėraščių, išleistoje knygelėje tik 120, tačiau ir likusieji nėra prastesni. Todėl Justas J. juos mums ir skaitė, leido pajusti žodžio reikšmę, skambesį, minties gilumą ir poetės sielos grožį. Poetės kūryba susieta su gyvenimu, gyvenimo skaudėjimu... Ji ir cikliška: metų laikai, bei stiprus dienos motyvas: rytas ir vakaras... Taip pat poetės eilėse daug vietovardžių iš Kupiškio krašto: Laukminiškiai, Naštupėlis…

Nuskambėjus paskutiniam muzikiniam kūriniui, po šio renginio ne vienas klausytojas išėjo su gera nuotaika ir nešdamasis naują poezijos knygą...

Komentuoti