Jonavos literatų klubas „Šaltinis“ ir šio klubo pirmininkė Irena Nagulevičienė pakvietė ir mus, kupiškėnus, į poetinį-muzikinį vakarą – „Poezijos ruduo“. O šio vakaro tema: „Pavasaris ir ruduo“.

Susirinkusius sveikino rajono meras Dainius Sabutis, koncertą dovanojo Edvardo Rato vadovaujama muzikos grupė.

Vesti šį gražų renginį Jonavos klubo pirmininkei Irenai talkino dažnas „Šaltinio“ klubo svečias, aktorius ir skaitovas Petras Venslovas.

Šventėje dalyvavo ir eiles skaitė Pakruojo literatų klubo „Židinys“ atstovai. Ukmergiškis poetas ir fotomenininkas Albinas Kuliešis paskaitė eilėraštį, pirmininkei Irenai padovanojo kalendorių „Visa Lietuva“, o jame –100 nuotraukų. Kėdainiškių moterų grupė „Vaivorykštės tiltai“, atliko svajingus romansus rusų kalba. Po eilėraštį, atitinkantį šio vakaro temą, skaitėme ir mes, dalyvavę šioje gražioje šventėje: Justas Jasėnas, Genovaitė Gricienė, Giedrė Murnikovienė ir aš, šių eilučių autorė.

Aktorius P. Venslovas ne tik puikiai vedė šventinį vakarą, bet ir skaitė jonaviškių konkursinių eilėraščių „Laiškas tėviškei“ ištraukas. Konkurso prizinių vietų laimėtojai: Albinas Pavasaris, Justina Zaleckaitė bei Ričardas Juozas Drabavičius patys skaitė savo eiles. Po vieną eil. skaitė ir kiti klubo „Šaltinis“ nariai. Kiekvienam įteikta rudeniui pritinkanti dovana – skėtis.

Skambėjo graži daina „Šulinys“. Dainos žodžių autorė Irena Nagulevičienė, o melodiją parašė Stasys Liupkevičius.

Daugiau nei dešimtmetį literatų klubui vadovavusi Irena Nagulevčienė, paliko šį postą. Be abejo, ji sulaukė daug šiltų padėkos žodžių. Jai dėkojo ir Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „TAUROSTA“ redaktorius Vytautas Venckūnas.

... Neleisim, kad „Šaltinis“ nustotų tekėti... – šitaip sakė ir klubo „Prie kavos“ nariai.

Komentuoti