Paskutinį gegužės šeštadienį, biržiečių literatų klubo „Versmė“ pakviesti, Biržų pilyje šurmuliavo poezijos kūrėjai ir jos mylėtojai. Renginys prasidėjo pažintine ekskursija pilies menėse. Daug įdomaus sužinojome apie Biržų miesto įkūrimo ir pilies istoriją, valdovų dinastijos istoriją, apžiūrėjome ekspozicijas.

Veik pilnoje klausytojų ir poetų salėje, svečius pasveikino literatų klubo „Versmė“ pirmininkė Virginija Virkutienė. Ji, parinktais gražiais žinomų poetų žodžiais, pristatė kiekvienos delegacijos poetus ir juos kvietė skaityti savo eilių.

Buvo miela išgirsti, kad dalis Virginijos eilėraščių jau virto dainų tekstais, kurias atliko Aukštikalnių šeimyninis duetas.

Poezijos šventėje dalyvavo Pasvalio literatų klubo pirmininkė Regina Grubinskienė, Biržų klubo „Svajokliai“ atstovai, Biržų, tuo pačiu ir mūsų klubo poetė Irena Naktinienė, Pakruojo literatų klubo „Židinys“ pirmininkė Edita Kurauskienė, Šiaulių literatų klubo „Verdenė“ poetai, Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ poetės ir mūsų ketvertas: Milda Narmontienė, Genovaitė Koriznienė, Juzefa Pranauskienė ir aš, šių eilučių autorė.

Už atgaivą sielai bei šiltą priėmimą, nuoširdus ačiū biržietėms: klubo pirmininkei V. Virkutienei, poetėms Lolitai Čeponienei, Linai Kiškienei ir visiems kitiems, kurie mums dovanojo šią gražią šventę.

Komentuoti