Kasmet,  per šalį nuaidi Poezijos pavasariai: vienur didesni, kitur mažesni. Kadangi buvo net keletas renginių, gegužės 27 – ąją, „Lėvens balsų“ klubas pasidalino į dvi grupeles – vieni vyko į Biržus, kiti į Adomynę. Tradiciškai į senąjį Adomynės dvarą susirinko poezijos mėgėjai iš Kupiškio (M.Vaižmužienė ir E. Katauskienė), Skapiškio ( L. Lapienienė, A. Lavickienė ir „Liktarnios“ narės), kaimyninių Juodpėnų ( G. Murnikovienė su palaikymo komanda) ir vietiniai adomyniečiai. Paklausyti poezijos ir mūsų pasveikinti atvyko ir Kupiškio kultūros centro vadovė J. Janušonienė. Skaitėme eiles ir rimtas, apie jausmus, ir jumoristines, atsivežtas skapiškiečių, o kartu su jomis atvykęs moterų ansamblis padainavo  gražių dainų. O. Jėckienė atsivežė ne tik eilėraščių, bet ir savo rankdarbių parodą: nertų servetėlų, atvirukų, paveikslėlių iš džiovintų augaliukų. Dėkojame adomynietėms už šiltą priėmimą, gražų ir jaukų renginį, neužmiršrtuolių puokšteles.

Komentuoti