Paskutinį vasario penktadienį Anykščių literatų klubas „Marčiupys“ sukvietė poezijos mylėtojus į Anykščių viešąją biblioteką patyrinėti „Kas švyti vasario nakties danguje“. Į naktinius poezijos skaitymus erdvioje modernios bibliotekos salėje susirinko gausus būrys literatų iš visos Lietuvos. Nepabijoję tolimos kelionės atvyko literatai iš Zarasų (klubas „Virš tylos“), Pakruojo (klubas „Židinys“), Ignalinos, Kauno, Molėtų, Ukmergės, o taip pat iš kaimyninių Svėdasų, Kupiškio, visų laukė vakaro šeimininkai – anykštėnai. Kupiškiui atstovavome mes - Laima Lapienienė, aš – Giedrė Murnikovienė, taipogi skapiškietė Aldona Lavickienė. Smagu buvo sutikti tokius svečius kaip Gaudentą Kurilą, Albiną Kuliešį, Virginiją Ruškienę, Giedrę Maybe, mūsų bičiulę Aldoną Širvinskienę ir šauniuosius vakaro šeimininkus – anykštėnus – Dianą Šermukšnienę, Dainių Žąsiną, Antaną Žviką ir daugelį kitų.

Renginio vedėjai, D.Šermukšnienė ir D. Žąsinas (poetės Akvilės Žąsinaitės sūnus, šiuo metu gyvenantis Olandijoje), pasveikino susirinkusiuosius, pristatė trijų dalių vakaro programą. Oficialioji dalis buvo skirta tautiškumui kūryboje. Sveikinimo žodį tarė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Skambėjo eilės ir proza tautine, patriotine tematika, kurias paįvairino kanklių skambesys, gitaros melodijos.

Antroji naktinių ieškojimų dalis – laisvieji skaitymai. Prisistatė atvykę literatų klubai, skaitėme savo atsivežtą kūrybą, susipažinom tarpusavyje. Programą paįvairino bardų Algio Barono, Vidmanto Plėtos ir mielos merginos Gintarės iš Ignalinos atliekamos dainos. Anykštėnai mums padovanojo savo klubo „Marčiupys“ 2016 – ųjų metų kūrybos sutelktinę. Pertaukos metu šeimininkai pakvietė atsipūsti, atsigerti arbatos, pasivaišinti, pasišnekučiuoti.

O kantriausieji ir ištikimiausieji po švytintį vasario dangų dairėsi ir trečiojoje – linksmojoje dalyje. Pakaitomis skaitėme po keletą kūrinėlių, nuobodžiauti neleido bardų gitaros. Skaitė net tie, kurie patys nerašo. Buvo smagu skaityti savąją ir paklausyti kitų kūrybos. Į namus skirstėmės jau gerokai po vidurnakčio apimti šiltų emocijų. Dėkojame anykštėnams už gražią paskutiniojo vasario penktadienio naktį.

Komentuoti