„Vaivorykštės“ pristatymo šventė vyko spalio 21d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Tai jau trečiasis Rokiškio literatų kūrybos almanachas. Literatų klubo pirmininkė Salvinija Kalpokaitė sakė, jog per 30 klubo veiklos metų, tai jau trečiasis bendras rajono kūrėjų almanachas. Jo tikslas – nors iš dalies supažindinti skaitytoją su savo mintimis, troškimais, kurie atsiveria poezijos eilutėse. Dar viena „Vaivorykštės“ pareiga – ugdyti kūrėjus. Pasidžiaugta, kad šalia jau brandžių kūrinių ir kūrėjų, vis drąsiau prabyla ir jaunimo atstovai.

Minėtos bibliotekos direktorės pavaduotoja, literatė, renginio vedėja Daiva Vilkickienė įžanginiame puslapyje rašo: „Vaivos juosta, atsispindinti rasos lašelyje ant gėlės žiedo, baltas gimtinės takas, vedantis namo į medumi varvančią vaikystę, dosnus motinos glėbys ir rupi tėvo ranka, svaigus pirmas bučinys ir aštrus skausmo kirtis, gilios gimtosios tarmės versmės ar gaivus Lietuvos laisvės gurkšnis – viso margo gyvenimo žavesio atspindys, lūžtantis per žmogiškųjų vertybių prizmę, per kūrėjo potyrius ir pojūčius – atsimuša į žodžio veidrodį – eilėraštyje, miniatiūroje, esė...“

Šio almanacho puslapiuose – 32 žinomų, pripažintų ir išleidusių jau ne po vieną autorinę knygą literatų poezija, prozos kūrinėliai ar miniatiūros, bei 6 Juozo Tūbelio progimnazijos moksleivių pirmieji bandymai.

Intarpus tarp dalyvavusių autorių kūrybos skaitymų, užpildė muzika ir dainos – tai Vidos Papaurėlienės, Danutės Mažeikienės, Ramintos Rimiškytės eilės, tapusios dainomis, kurioms muziką parašė Birutė Pariuškienė, Deimantė Sadauskaitė, Laima Bieliūnienė, Rasa Šakalienė.

Juozo Tūbelio progimnazijos mokytojas, dainuojamosios poezijos atstovas Algirdas Paliūnis pristatė ne eilėraščius, o savo dainas. Skambėjo ir literatų klubo himnas „Vaivorykštės juosta“ (žodžiai D. Mažeikienės).

Sveikino seimo narys Vytautas Saulis, laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redaktorė Nida Šulcienė.

Nešykštėta padėkos žodžių almanacho „Vaivorykštė“ rėmėjams, redaktoriui ir sudarytojui Stanislovui Varneckui, literatų klubo pirmininkei Salvinijai Kalpokaitei bei muzikos ir dainų atlikėjams.

Už gražią poeziją, muziką bei almanachus, kuriuos gavome dovanų, kukliai atsidėkojome ir mes, Kupiškio literatų klubo narės, dalyvavusios almanacho sutiktuvėse: Laima Lapienienė, Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorė, bei skapiškietė Aldona Lavickienė.

Komentuoti